Manja slova Veća slova RSSVijesti

10.03.2020.

Obavještenje za putnike o mogućnosti unosa lijeka koji sadrži droge kao ličnu terapiju

Obavještenje za putnike o mogućnosti unosa lijeka koji sadrži droge kao ličnu terapiju U skladu sa članom 43 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga (“Službeni list CG”, br.28/11 I br.35/13) lice koje prelazi državnu granicu može da posjeduje lijek koji sadrži drogu u količini potrebnoj za ličnu terapiju, za period od najviše 30 dana na osnovu potvrde (izvještaja) izabranog doktora ili doktora medicine specijaliste iz oblasti metalnog zdravlja...

10.03.2020.

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Donja Gorica’’, Glavni grad Podgorica

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Donja Gorica’’, Glavni grad Podgorica

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Donja Gorica’’, Glavni grad Podgorica

09.03.2020.

Saopštenje: Ministarstvo održivog razvoja i turizma nastavlja sa primjenom „zelenih“ praksi

Saopštenje: Ministarstvo održivog razvoja i turizma nastavlja sa primjenom „zelenih“ praksi

Ministarstvo održivog razvoja i turizma počinje sa primjenom novih „zelenih“ praksi u okviru projekta „Tehnička podrška javnim insititucijama u prevenciji upotrebe jednokratne plastike u Crnoj Gori“, čiji je cilj smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu u državnim organima...

09.03.2020.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, objavljuje javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima...

09.03.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Na osnovu čl.1 i 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasrave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima...

09.03.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i  Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane”, opština Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18 i 63/18), organizovalo je prethodno učešće javnosti u periodu od 30.01.2020 do 01.03.2020.godine...

09.03.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

06.03.2020.

Preporuke Instituta za javno zdravlje za hotelijere i vlasnike objekata za smještaj turista u cilju sprečavanja širenja COVID-19 koronavirusa.

Preporuke Instituta za javno zdravlje za hotelijere i vlasnike objekata za smještaj turista u cilju sprečavanja širenja  COVID-19 koronavirusa.

Institut za javno zdravlje Crne Gore je izradio specifične mjere u cilju sprečavanja širenja COVID-19 koronavirusa.

06.03.2020.

Ispravka br.1 Uputstva za potencijalne aplikante

Ispravka br.1 Uputstva za potencijalne aplikante

Ispravka br.1 Uputstva za potencijalne aplikante za Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija / Corrigendum no.1 of the Guidelines for applicants for the Call for proposals for Increased Awareness on Environmental and Climate Action Policies...

06.03.2020.

Odložen datum otvaranja Međunarodne izložbe arhitekture u Veneciji 2020

Odložen datum otvaranja  Međunarodne izložbe arhitekture  u Veneciji 2020

Organizatori Bijenala arhitekture u Veneciji 2020. poslali su zvaničnu informaciju da će ova međunarodna izložba biti otvorena od 29. avgusta do 29. novembra umjesto od 23.maja do 29.novembra, kako je ranije definisano. „Novi datumi za Bijenale arhitekture je utvrđen kao rezultat nedavnih mjera predostrožnosti po pitanju mobilnosti, koje su preduzele vlade sve većeg broja zemalja širom svijeta“, navedeno je, između ostalog u saopštenju...