Manja slova Veća slova RSSVijesti

08.04.2020.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat

08.04.2020.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Golf I Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Golf I Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Golf I Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Golf I Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Golf I Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a “Golf I Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat

08.04.2020.

Saopštenje: Novi destinacijski spot za promociju na društvenim mrežama “Crna Gora-destinacija za sva godišnja doba”

Saopštenje: Novi destinacijski spot za promociju na društvenim mrežama “Crna Gora-destinacija za sva godišnja doba”

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, objavila je novi destinacijski spot namijenjen promociji na društvenim mrežama „Montenegro - Destination 4 all seasons”- “Crna Gora-destinacija za sva godišnja doba”...

06.04.2020.

Saopštenje: SZO objavila privremeno uputstvo za sektor smeštajnih kapaciteta

Saopštenje: SZO objavila privremeno uputstvo za sektor smeštajnih kapaciteta

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 31. marta 2020. godine objavila je privremeno uputstvo za sektor smještajnih kapaciteta, sa akcentom na kolektivne smještajne kapacitete...

03.04.2020.

Odlaže se prezentacija nacrta lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i nacrta Strateške procjene uticaja na životnu sredinu

Odlaže se prezentacija nacrta lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i nacrta Strateške procjene uticaja na životnu sredinu

Imajući u vidu novonastalu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19, a zbog kojih je zainteresovanoj javnosti potrebno više vremena da objedini svoje predloge i sugestije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava zainteresovanu javnost da se Odlaže prezentacija nacrta lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i nacrta Strateške procjene uticaja na životnu sredinu

03.04.2020.

Prethodno učešće javnosti za izradu Urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane'', opština Tivat

Prethodno učešće javnosti za izradu Urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane", opština Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje prethodno učešće javnosti za izradu Urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane", opština Tivat

02.04.2020.

Odluka o izboru kandidata koji je predložen za člana Radne grupe za izradu Predloga Nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD

Odluka o izboru kandidata koji je predložen za člana Radne grupe za izradu Predloga Nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 07/12), po ovlašćenju Rukovodioca radom Ministarstva broj 101-4715/1 od 18.11.2019. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donosi Odluku o izboru kandidata koji je predložen za člana Radne grupe za izradu Predloga Nacionalnog plana za sušu i saradnju sa UNCCD...

02.04.2020.

Saopštenje: MORiT doniralo dio martovskih zarada NKT

Saopštenje: MORiT doniralo dio martovskih zarada NKT

Službenici i javni funkcioneri Ministarstva održivog razvoja i turizma donirali su dio svoje martovske zarade Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti, u ukupnom iznosu od 10.000 eura, od čega javni funkcioneri 8.400 eura, kako bi dali doprinos prikupljanju sredstava za borbu protiv virusa korona u Crnoj Gori.

31.03.2020.

Svjetska turistička organizacija /UNWTO/ objavila javni poziv za inovatore i preduzetnike u borbi protiv COVID-19, pod nazivom „Healing Solutions for Tourism Challenge“

Svjetska turistička organizacija /UNWTO/ objavila javni poziv za inovatore i preduzetnike u borbi protiv COVID-19, pod nazivom „Healing Solutions for Tourism Challenge“

Suočavajući se sa izazovom kakav sa sobom nosi COVID-19, Svjetska turistička organizacija (UNWTO) je, uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), objavila poziv za inovatore i preduzetnike, kojim ih poziva da predlože nova rješenja za oporavak sektora turizma od COVID-19...

30.03.2020.

Anketni listic za Izmjene i dopune DUP/UP Istorijsko jezgro Cetinja

Anketni listic za Izmjene i dopune DUP/UP Istorijsko jezgro Cetinja

Anketa koja ima za cilj da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zainteresovanih za planska rješenja u zahvatu Izmjena i dopuna DUP/UP Istorjsko jezgro Cetinje...