Manja slova Veća slova RSSVijesti

22.06.2020.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije)

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije) Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokreće postupak izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije), u skladu sa obavezama koje Crna Gora ima kao članica Konvencije...

17.06.2020.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima, Opština Berane

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima, Opština Berane

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Koncepta Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima Opština Berane, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), organizuje Prethodno učešće javnosti u periodu od 18.06.godine do 18.07.2020.godine.

13.06.2020.

Saopštenje: Uklonjeni nelegalno izvedeni radovi u Budvi

Saopštenje: Uklonjeni nelegalno izvedeni radovi u Budvi

Urbanističko-građevinska inspekcija uklonila je juče postavljenu metalnu konstrukciju sa krova postojećeg stambenog objekta, na katastarskoj parceli br.1327 KO SV. Stefan, tzv. Plava vila...

12.06.2020.

Saopštenje: Uspješno realizovana akcija čišćenja u Bokokotorskom zalivu – prikupljeno više od pet tona otpada

Saopštenje: Uspješno realizovana akcija čišćenja u Bokokotorskom zalivu – prikupljeno više od pet tona otpada

Ministarstvo održivog razvoja i turizma danas je uspješno realizovalo veliku akciju čišćenja otpada na obali, moru i podmorju u Bokotorskom zalivu povodom Svjetskog dana životne sredine, prilikom koje je prikupljeno više od pet tona otpada, mahom automobilskih djelova, bijele tehnike, stakla i plastike...

12.06.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo –Vrijesno u

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo –Vrijesno u

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo –Vrijesno u Budvi, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu...

12.06.2020.

Prethodno učešće javnosti za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić

Prethodno učešće javnosti za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje...

12.06.2020.

Ugovor o grantu za “Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija” u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori

Ugovor o grantu za “Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija” u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori

Ugovor o grantu za “Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija” u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori

10.06.2020.

Javna rasprava o Nacrtu lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i Nacrta strateške procjene uticaja na životnu sredinu, opština Nikšić

Javna rasprava o Nacrtu lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i Nacrta strateške procjene uticaja na životnu sredinu, opština Nikšić

Prezentacija Nacrta planskog dokumenta koja je bila planirana za 09.04.2020.godine, održaće se dana 18.06.2020. godine, u periodu od 10-13h u prostorijama Sale Skupštine Opštine Nikšić, od strane rukovodioca izrade plana..

10.06.2020.

Saopštenje: U Ulcinju započeto rušenje nelegalno građenog objekta koji je narušavao ambijentalnu cjelinu Crkve Svetog Vasilija Ostroškog iz XVIII vijeka

Saopštenje: U Ulcinju započeto rušenje nelegalno građenog objekta koji je narušavao ambijentalnu cjelinu Crkve Svetog Vasilija Ostroškog iz XVIII vijeka

U Zoganju kod Ulcinja jutros se pristupilo rušenju nelegalno građenog objekta projektovane površine više stotina kvadratnih metara, koji je narušavao ambijentalnu cjelinu Crkve Svetog Vasilija Ostroškog iz XVIII vijeka i predstavljao eklatantnu devastaciju prostora...

09.06.2020.

Saopštenje: Crna Gora i Slovenija da razvijaju saradnju na polju planinskog turizma

Saopštenje: Crna Gora i Slovenija da razvijaju saradnju na polju planinskog turizma

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović sastao se danas sa ambasadorom Republike Slovenije u Crnoj Gori gospodinom Gregorom Preskerom...