Manja slova Veća slova RSSVijesti

28.08.2020.

Javni poziv za komercijalne banke za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova- IV faza

Javni poziv za komercijalne banke za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova- IV faza Javni poziv za komercijalne banke za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova- IV faza

26.08.2020.

Saopštenje: UNWTO raspisuje poziv za preduzetnike pod nazivom „Ugostiteljski izazov“

Saopštenje: UNWTO raspisuje poziv za preduzetnike pod nazivom „Ugostiteljski izazov“

UNWTO raspisuje četiri nova poziva čiji je cilj pružanje pomoći u ponovnom pokretanju turizma, a jedan od njih je i tzv. „Ugostiteljski izazov“...

25.08.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 26.08. do 13.10.2020.godine...

25.08.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ opština Žabljak i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 26.08. do 13.10.2020.godine...

18.08.2020.

Saopštenje: Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

Saopštenje: Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

U okviru trećeg paketa socio-ekonomskih mjera koji je Vlada Crne Gore usvojila 23. jula 2020. godine u cilju pomoći turističkoj privredi kreirane su kratkoročne i dugoročne mjere - Podrška sektoru turizma. U okviru implementacije kratkoročnih mjera, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo, kojima će zainteresovanim pravnim i fizičkim licima i preduzetnicima omogućiti da ostvare pravo na subvencionisanje kamate tokom grejs perioda u trajanju do 24 mjeseca za postojeće kredite kod poslovnih banaka ili IRF-a...

18.08.2020.

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, broj 78/18), a u vezi sa zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-3705 od 23. jula 2020. godine kojim je usvojen Treći paket socio-ekonomskih mjera, u okviru kog je kreirana mjera IV Kratkoročne mjere podrške sektorima – IV 1: Podrška sektoru turizma, Ministarstvo održivog razvoja i turizma o b j a v lj u j e...

14.08.2020.

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog Suda u Podgorici – Pitanja učesnika i odgovori žirija

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog Suda u Podgorici – Pitanja učesnika i odgovori žirija

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog Suda u Podgorici...

13.08.2020.

Realizovan dvosatni live streaming za kinesko tržište

Realizovan dvosatni live streaming za kinesko tržište

U koordinaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma juče je realizovan dvosatni live streaming za kinesko tržište, a pod okriljem zajedničkog projekta država Inicijative 17+1 (države Centralne i Istočne Evrope i NR Kina)...

11.08.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 12.08. do 22.09.2020.godine...

07.08.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta Istorijsko jezgro Cetinje

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta Istorijsko jezgro Cetinje

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje, u periodu od 03.07. do 03.08.2020.godine