Manja slova Veća slova RSSVijesti

30.07.2020.

Obavještenje o Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnim tijelima za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrometeorološkim poslovima i Predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o hidrografskoj djelatn

Obavještenje o Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnim tijelima za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrometeorološkim poslovima i Predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o hidrografskoj djelatn Obavještenje o Javnom pozivu za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnim tijelima za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrometeorološkim poslovima i Predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o hidrografskoj djelatnosti

29.07.2020.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj

29.07.2020.

Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene

Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu akcionog plana za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene, u periodu od 29. jula do 28. avgusta 2020. godine...

27.07.2020.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ - opština Ulcinj u periodu od 28.07. do 28.08.2020.godine

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana  "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ - opština Ulcinj u periodu od 28.07. do 28.08.2020.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ - opština Ulcinj, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ - opština Ulcinj u periodu od 28.07. do 28.08.2020.godine

23.07.2020.

Plan jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Plan jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Plan jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

23.07.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Imajući u vidu novonastalu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava zainteresovanu javnost da se otkazuje prezentacija Nacrta Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrta Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

21.07.2020.

Obavještenje o postupanju prilikom dolaska i tokom boravka turista iz Ukrajine i Bjelorusije

Obavještenje o postupanju prilikom dolaska i tokom boravka turista iz Ukrajine i Bjelorusije

Putnici iz Ukrajine i Bjelorusije mogu ući u Crnu Goru isključivo vazdušnim saobraćajem. Tour-operator je dužan da obezbijedi da se putniku na aerodromu, a prije ulaska u avion, obavezno i najmanje jedanput izmjeri tjelesna temperatura. Putniku koji ima povišenu tjelesnu temperaturu ne dozvoljava se ukrcavanje u avion i polazak za Crnu Goru.

20.07.2020.

Saopštenje: Delegacija Ocean Alliance Conservation Member (OACM) u posjeti Ministarstvu održivog razvoja i turizma

Saopštenje: Delegacija Ocean Alliance Conservation Member (OACM) u posjeti Ministarstvu održivog razvoja i turizma

Državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Dragana Čenić danas je održala sastanak sa predstavnicima organizacije Ocean Alliance Conservation Member (OACM) o potencijalnom članstvu Crne Gore u ovoj organizaciji.

20.07.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić.

16.07.2020.

Program objekata privremenog karaktera za područje NP “Lovćen“ za period 2020-2024 godine

Program objekata privremenog karaktera za područje NP “Lovćen“ za period 2020-2024 godine

Program objekata privremenog karaktera za područje NP “Lovćen“ za period 2020-2024 godine