Manja slova Veća slova RSSVijesti

14.08.2020.

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog Suda u Podgorici – Pitanja učesnika i odgovori žirija

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog Suda u Podgorici – Pitanja učesnika i odgovori žirija Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog Suda u Podgorici...

13.08.2020.

Realizovan dvosatni live streaming za kinesko tržište

Realizovan dvosatni live streaming za kinesko tržište

U koordinaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma juče je realizovan dvosatni live streaming za kinesko tržište, a pod okriljem zajedničkog projekta država Inicijative 17+1 (države Centralne i Istočne Evrope i NR Kina)...

11.08.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 12.08. do 22.09.2020.godine...

07.08.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta Istorijsko jezgro Cetinje

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta Istorijsko jezgro Cetinje

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje, u periodu od 03.07. do 03.08.2020.godine

07.08.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge implementacije komunikacione strategije u okviru projekta: “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima” (projekat 1000+) - četvrti projekat

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge implementacije komunikacione strategije u okviru projekta: “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima” (projekat 1000+) - četvrti projekat

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge implementacije komunikacione strategije u okviru projekta: “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima” (projekat 1000+) - četvrti projekat

03.08.2020.

Rang lista ponuđača po Javnom oglasu za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen

Rang lista ponuđača po Javnom oglasu za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen

Rang lista ponuđača po Javnom oglasu za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen

31.07.2020.

Anketa povodom izrade Izmjena i dopuna DUP-a "Zlatica B", Glavni grad Podgorica

Anketa povodom izrade Izmjena i dopuna DUP-a "Zlatica B", Glavni grad Podgorica

Anketa povodom izrade Izmjena i dopuna DUP-a "Zlatica B", Glavni grad Podgorica

31.07.2020.

Održan jednosatni online webinar za kinesko tržište

Održan jednosatni online webinar za kinesko tržište

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, danas je održan jednosatni webinar za kinesko tržište, a pod okriljem zajedničkog projekta država Inicijative 17+1 (države Centralne i Istočne Evrope i NR Kina)...

31.07.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", Opština Berane u periodu od 18.06. do 18.07.202

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", Opština Berane u periodu od 18.06. do 18.07.202

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima",Opština Berane, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), je organizovalo Prethodno učešće javnosti u periodu od 18.06. do 18.07.2020.godine...

31.07.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), je organizovalo Prethodno učešće javnosti u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine.