Manja slova Veća slova RSSVijesti

13.06.2020.

Saopštenje: Uklonjeni nelegalno izvedeni radovi u Budvi

Saopštenje: Uklonjeni nelegalno izvedeni radovi u Budvi Urbanističko-građevinska inspekcija uklonila je juče postavljenu metalnu konstrukciju sa krova postojećeg stambenog objekta, na katastarskoj parceli br.1327 KO SV. Stefan, tzv. Plava vila...

12.06.2020.

Saopštenje: Uspješno realizovana akcija čišćenja u Bokokotorskom zalivu – prikupljeno više od pet tona otpada

Saopštenje: Uspješno realizovana akcija čišćenja u Bokokotorskom zalivu – prikupljeno više od pet tona otpada

Ministarstvo održivog razvoja i turizma danas je uspješno realizovalo veliku akciju čišćenja otpada na obali, moru i podmorju u Bokotorskom zalivu povodom Svjetskog dana životne sredine, prilikom koje je prikupljeno više od pet tona otpada, mahom automobilskih djelova, bijele tehnike, stakla i plastike...

12.06.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo –Vrijesno u

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo –Vrijesno u

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo –Vrijesno u Budvi, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu...

12.06.2020.

Prethodno učešće javnosti za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić

Prethodno učešće javnosti za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje...

12.06.2020.

Ugovor o grantu za “Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija” u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori

Ugovor o grantu za “Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija” u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori

Ugovor o grantu za “Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija” u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori

10.06.2020.

Javna rasprava o Nacrtu lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i Nacrta strateške procjene uticaja na životnu sredinu, opština Nikšić

Javna rasprava o Nacrtu lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i Nacrta strateške procjene uticaja na životnu sredinu, opština Nikšić

Prezentacija Nacrta planskog dokumenta koja je bila planirana za 09.04.2020.godine, održaće se dana 18.06.2020. godine, u periodu od 10-13h u prostorijama Sale Skupštine Opštine Nikšić, od strane rukovodioca izrade plana..

10.06.2020.

Saopštenje: U Ulcinju započeto rušenje nelegalno građenog objekta koji je narušavao ambijentalnu cjelinu Crkve Svetog Vasilija Ostroškog iz XVIII vijeka

Saopštenje: U Ulcinju započeto rušenje nelegalno građenog objekta koji je narušavao ambijentalnu cjelinu Crkve Svetog Vasilija Ostroškog iz XVIII vijeka

U Zoganju kod Ulcinja jutros se pristupilo rušenju nelegalno građenog objekta projektovane površine više stotina kvadratnih metara, koji je narušavao ambijentalnu cjelinu Crkve Svetog Vasilija Ostroškog iz XVIII vijeka i predstavljao eklatantnu devastaciju prostora...

09.06.2020.

Saopštenje: Crna Gora i Slovenija da razvijaju saradnju na polju planinskog turizma

Saopštenje: Crna Gora i Slovenija da razvijaju saradnju na polju planinskog turizma

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović sastao se danas sa ambasadorom Republike Slovenije u Crnoj Gori gospodinom Gregorom Preskerom...

08.06.2020.

Saopštenje: Urbanističko-građevinska inspekcija započela uklanjanje nelegalno izvedenih radova u Krašićima

Saopštenje: Urbanističko-građevinska inspekcija započela uklanjanje nelegalno izvedenih radova u Krašićima

Urbanističko-građevinska inspekcija posredstvom izvršne službe Ministarstva održivog razvoja i turizma jutros je započela uklanjanje bespravno izgrađenih radova u Krašićima...

06.06.2020.

Javni oglas za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen

Javni oglas za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen

Javni oglas za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen