Manja slova Veća slova RSSVijesti

04.09.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za Detaljni urbanistički plan "Hoteli i vile visoke kategorije" Pinješ, opština Ulcinj.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za Detaljni urbanistički plan "Hoteli i vile visoke kategorije" Pinješ, opština Ulcinj. Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za Detaljni urbanistički plan "Hoteli i vile visoke kategorije" Pinješ, opština Ulcinj.

04.09.2020.

Prvo obilježavanje Međunarodnog dana čistog vazduha

Prvo obilježavanje Međunarodnog dana čistog vazduha

U decembru 2019. godine tokom trajanja 74. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 7. septembar je proglašen za međunarodni dan čistog vazduha i prvo obilježavanje ovog ekološkog praznika dešava se ove godine. Za koordinaciju događaja na globalnom nivou zadužena je Svjetska zdravstvena organizacija i Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), kao i globalna Koalicija za klimatske promjene i čist vazduh (CCAC) pod parolom „Čist vazduh za plavo nebo“...

02.09.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", opština Ulcinj i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", opština Ulcinj i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma oglašava Javnu raspravu o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", opština Ulcinj i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

28.08.2020.

Javni poziv za investitore i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova IV faza

Javni poziv za investitore i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova IV faza

Javni poziv za investitore i fizička i pravna lica – ponuđače stambenih objekata za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova IV faza

28.08.2020.

Javni poziv za komercijalne banke za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova- IV faza

Javni poziv za komercijalne banke za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova- IV faza

Javni poziv za komercijalne banke za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova- IV faza

26.08.2020.

Saopštenje: UNWTO raspisuje poziv za preduzetnike pod nazivom „Ugostiteljski izazov“

Saopštenje: UNWTO raspisuje poziv za preduzetnike pod nazivom „Ugostiteljski izazov“

UNWTO raspisuje četiri nova poziva čiji je cilj pružanje pomoći u ponovnom pokretanju turizma, a jedan od njih je i tzv. „Ugostiteljski izazov“...

25.08.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 26.08. do 13.10.2020.godine...

25.08.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“ opština Žabljak i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 26.08. do 13.10.2020.godine...

18.08.2020.

Saopštenje: Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

Saopštenje: Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

U okviru trećeg paketa socio-ekonomskih mjera koji je Vlada Crne Gore usvojila 23. jula 2020. godine u cilju pomoći turističkoj privredi kreirane su kratkoročne i dugoročne mjere - Podrška sektoru turizma. U okviru implementacije kratkoročnih mjera, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo, kojima će zainteresovanim pravnim i fizičkim licima i preduzetnicima omogućiti da ostvare pravo na subvencionisanje kamate tokom grejs perioda u trajanju do 24 mjeseca za postojeće kredite kod poslovnih banaka ili IRF-a...

18.08.2020.

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, broj 78/18), a u vezi sa zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-3705 od 23. jula 2020. godine kojim je usvojen Treći paket socio-ekonomskih mjera, u okviru kog je kreirana mjera IV Kratkoročne mjere podrške sektorima – IV 1: Podrška sektoru turizma, Ministarstvo održivog razvoja i turizma o b j a v lj u j e...