Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima
Datum objave: 14.11.2020 07:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, stručnoj javnosti, organima državne uprave, lokalnim samoupravama, strukovnim udruženjima i pojedincima zainteresovanim za pitanja koja se uređuju ovim zakonom - da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima.

Imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava zainteresovanu javnost da organizovanje okruglih stolova i tribina o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima nije moguće održati.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima sprovodi se dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku na e–mail adresu: javna.rasprava@mrt.gov.me na Obrascu 4 Uredbe ili na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske brigade 19 Podgorica.

Javna rasprava traje do 7.decembra 2020. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i portalu e–uprave.

Ministarstvo će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će biti objavljen na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i portalu e –uprave.

Prilozi:
- Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima sa obrazloženjem
- RIA obrazac
- Program javne rasprave na Obrascu 3
- Obrazac 4 za davanje primjedbi, predloga i sugestija