Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", Opština Bar i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", Opština Bar i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
Datum objave: 23.09.2020 07:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", Opština Bar i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 23.09. do 13.10.2020.godine.
Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, Podgorica, zaključno sa 13.10.2020.godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Bar organizovati javnu prezentaciju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", Opština Bar, dana 08.10.2020. godine, od 11-13h u velikoj sali Skupštine Opštine Bar.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na Portalu eUprave.

Prilog:
Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", Opština Bar
Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", Opština Bar