Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
Datum objave: 07.07.2020 13:32 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Oglašava

JAVNU RASPRAVU O NACRTU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE ANDRIJEVICA I NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 08.07.2020.godine do 28.07.2020.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 28.07.2020. godine.

U toku javne rasprave, dana 23.07.2020. godine, od 10-12h u sali Skupštine Opštine Andrijevica, biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su i na Portalu eUprave http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=347

Prilozi:

Nacrt - Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica
Planirana namjena površina Nacrt Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica
Planirana saobraćajna infrastruktura Nacrt Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica
Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu