Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju pops hemikalijama u Crnoj Gori

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju pops hemikalijama u Crnoj Gori
Datum objave: 15.05.2020 14:30 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18), dana 28. aprila 2020. godine obavijestilo zainteresovanu javnost da je pokrenulo postupak javnih konsultacija zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.


Tekst Predloga sektorske analize bio je postavljen na web stranicama Ministarstva održivog razvoja i turizma i na Portalu e-Uprave. Poziv za učešće u konsultacijama Ministarstvo upućuje nevladinim organizacijama zainteresovanim za pitanja iz oblasti zaštite životne sredine.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje i učestvovanje nevladinog sektora o planiranim aktivnostima zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.

Javne konsultacije su počele 28. aprila i trajale do 13. maja 2020. godine, i za vrijeme trajanja javnih konsultacija NVO Green Home je afirmativnim ocijenila predloženu sektorsku analizu.. Pomenuta NVO nije dala konkretne komentare na predlog Sektorke analize.