Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.
Datum objave: 28.04.2020 10:17 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI POZIV

za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 28.04. do 13.05.2020. godine.

Poziv za učešće u konsultacijama Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje nevladinim organizacijama zainteresovanim za pitanja iz oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje i učestvovanje nevladinog sektora o planiranim aktivnostima za sprovođenje edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati putem e-mail-a na adresu djordjina.vujovic@mrt.gov.me i na portalu e-uprave ili poštom na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica (sa naznakom “Javne konsultacije za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama).

Kontakt osoba za koordinacijui konsultacije je: Đorđina Vujović, e-mail: djordjina.vujovic@mrt.gov.me, Tel. 067 -279 -160.

Prilog:
Sektorska analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godiniSektorska analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini