Manja slova Veća slova RSS
>

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno ponovljenom Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje u sastav Radne grupe izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno ponovljenom Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje u sastav Radne grupe izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine
Datum objave: 21.02.2020 14:59 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NVO
(po javnom pozivu)

Koji su predloženi za članove/ice Radne grupe, u skladu sa kriterijumima utvrđenim ponovljenim Javnim pozivom broj 14-159/10 od 07.02.2020. godine i koji su ispunili uslove iz člana 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18):

- Nevladina organizacija “Zeleni Dom (Green Home)” predložila je Milicu Kandić, za predstavnicu u Radnoj grupi za izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine;

Predlozi za imenovanje predstavnika NVO dostavljeni su blagovremeno.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nevladine organizacije koja je dostavila predlog predstavnika utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi iz čl. 4 i 5 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18).

Od strane nevladinih organizaciju nisu dostavljeni nepotpuni predlozi, odnosno koji u potpunosti ispunjavaju kriterijume iz čl. 4, 5 i 7 ove Uredbe.