Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Održan I okrugli sto o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu u Bijelom Polju

Saopštenje: Održan I okrugli sto o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu u Bijelom Polju
Datum objave: 20.01.2020 14:08 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, organizovalo je 16. januara 2020. godine okrugli sto u Bijelom Polju o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu u okviru Javne rasprave koja traje to 15. februara ove godine.


Okrugli sto je organizovan sa ciljem omogućavanja zainteresovanim predstavnicima turističko-ugostiteljske privrede, organa lokalnih uprava, naučnih institucija, poslovnih udruženja, civilnog sektora, nevladinih organizacija, preduzetnika i dr. sa sjevera Crne Gore da daju svoj doprinos što kvalitetnijem koncipiranju zakonskih odredbi.

U uvodnoj riječi, generalna direktorica Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Olivera Brajović istakla je da se predloženim Nacrtom zakona o turizmu i ugostiteljstvu na kvalitetniji način uređuju uslovi za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti, odnosno uspostavlja se normativno-pravni okvir za unapređenje poslovanja u sektoru turizma kao jednom od razvojnih prioriteta u ukupnoj privredi Crne Gore.

U okviru aktivnosti Vlade Crne Gore koje se odnose na pristupanje EU, jedna od obaveza jeste i usklađivanje našeg sa evropskim zakonodavstvom, odnosno prilagođavanje crnogorske pravne regulative direktivama EU. U tom smislu, najveći dio novih odredbi u Nacrtu zakona odnose se na usklađivanje sa EU Direktivom 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima od 25. novembra 2015. kada je stavljena van snage Direktive EU 90/314/EEZ, sa kojom je usklađen važeći Zakon. 

Osnovni razlozi za donošenje nove Direktive na nivou EU su znatne promjene na tržištu usluga putovanja koje su nastale primjenom interneta kao najvažnijeg sredstva za ponudu odnosno prodaju usluga putovanja. Osim toga, prepoznata je i potreba da se obuhvate i pravno regulišu i one vrste usluga koje se nude i prodaju turistima van okvira utvrđenih paket-aranžmana, posebno imajući u vidu činjenicu da se veliki broj takvih vrsta usluga putovanja nalazi u „sivoj“ zoni poslovanja i to prije svega zbog njihove neadekvatne pokrivenosti odredbama „stare“ Direktive (90/314/EEZ).

Osim navedenog razloga za donošenje novog Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, tj. transponovanja Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima u cilju obezjeđenja veće transparentnosti i podizanja nivoa pravne zaštite i sigurnosti za putnike/turiste kao potrošača turističkih usluga, razlozi za donošenje novog Zakona su i: kvalitetnije uređenje oblasti pružanja usluga turističkih agencija, minimiziranje nejasnoća upućujućih zakonskih normi u odnosu na druge propise: prevoz turista u nautičkom turizmu, bezbjednost u drumskom saobraćaju, bezbjednosti hrane; preciznije definisanje odredbi koje se odnose na zaštitu od buke od elektroakustičkih i akustičkih uređaja iz ugostiteljskih objekata; dalje unapređenje poslovanja u oblasti pružanja usluga u turizmu i ugostiteljstvu; kao i precizna podjela nadležnosti između pojedinih inspekcijskih službi u zavisnosti od predmeta kontrole sa osnovnim ciljem efikasnijeg suzbijanja poslovanja u „sivoj“ zoni.

Okrugli sto u Bijelom Polju, kojem su prisustvovali predstavnici sekretarijata, inspekcija i turističke organizacije iz Bijelog Polja, Berana, Mojkovca i Pljevalja, prvi je od tri okrugla stola koji su planirani Programom javne rasprave. Slijedi organizovanje okruglih stolova u Budvi (28. januar 2020.) za zainteresovane strane sa primorja, i u Podgorici (4. februar 2020.) za središnji region Crne Gore.