Manja slova Veća slova RSS
>

Izlaganje konkursnih radova - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica u Ulcinju

Izlaganje konkursnih radova - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica u Ulcinju
Datum objave: 25.11.2019 11:37 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica u Ulcinju.


Predmet Konkursa bila je izrada idejnog arhitektonskog rješenja vrtića i jaslica u Ulcinju, na urbanističkoj parceli broj 15, u zoni „B“, podzoni „4“, koju čine katastarske parcele broj 30/61 i 30/547 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinjsko polje“ u Ulcinju. Lokacija - urbanistička parcela na kojoj je planirana izgradnja objekta ima površinu 2448 m2, a maksimalna bruto građevinska površina planiranog objekta iznosi 979,2m2.

Konkursni žiri je sagledao 19 (devetnaest) prispjelih radova dostavljenih arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma do 10. juna 2019. godine. Od devetnaest prispjelih radova, žiri je sa konkursa isključio pet radova koji nijesu zadovoljili sve uslove za sadržaj konkursnog rada ili način tehničko-oblikovne obrade rada propisan Raspisom. To su radovi pod šiframa: AAA001, NND103, TLK777, MAN357, ZAA195. 

Rad pod šifrom JIM011, autorski tim: STATIKA d.o.o. iz Bara - Desančić Jelena, Krgović Maja

Rad pod šifrom SU4D46, autorski tim: INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o. iz Podgorice – Dopuđa Dušan, Dopuđa Slavica, Knežević Anđela

Rad pod šifrom VJU019, autorski tim: Jovićević Ivan, Dušan Đurović, Mina Gutović

Rad pod šifrom ICM158, autorski tim: Vladimir Bojković, Ognjen Bjelica, Jelena Međedović

Rad pod šifrom GAN211, autorski tim: Nađa Pejović, Aleksandra Mijušković, Nina Ćulafić, Gordana Vujović

Rad pod šifrom VMD158, autorski tim: ARCHIFOCUS d.o.o. iz Nikšića - Dijana Zorić, Maja Mrdak, Vukola Kecojević

Rad pod šifrom PND404, autorski tim: Maja Dapčević, Saška Gašić, Marija Petričević, Milica Bubanja

Rad pod šifrom AAA001, autorski tim: Aleksa Grgurović, Mina Đukanović

Rad pod šifrom LOP197, autorski tim: Nikola Jelenić, Marija Šćepanović

Rad pod šifrom KKK888, autorski tim: ORTIS d.o.o. iz Podgorice – Ana Zogović, Miloš Popović, Biljana Krunić

Rad pod šifrom DML224, autorski tim: Rajković Ivana, Rajković Nevenka

Rad pod šifrom NND103, autorski tim: Branko Lutovac, Ana Moračanin, Gojko Mitrović, Srđan Lutovac

Rad pod šifrom EEI313, autorski tim: Eldin Ljaić, Ersan Kuljići, Irma Muhović

Rad pod šifrom TII791, autorski tim: Nikola Radović, Jovan Balandžić, Nina Simović, Snežana Bulatović, Sonja Milićević

Rad pod šifrom TIM676, autorski tim: ENTASIS d.o.o. iz Podgorice – Miroslava Vujadinović

Rad pod šifrom TLK777, autorski tim: Tamara Koljenšić

Rad pod šifrom MAN357, autorski tim: Savo Radović, Vuk Zečević

Rad pod šifrom BIR257, autorski tim: Branislav Rakojević, Radovan Đurović

Rad pod šifrom ZAA195, autorski tim: Zamire Dragović, Agron Cenaj, Arbra Avdiu