Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", Opština Mojkovac, u periodu od 04.10. do 04.11.2019.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", Opština Mojkovac, u periodu od 04.10. do 04.11.2019.
Datum objave: 08.11.2019 12:38 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", Opština Mojkovac mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), je organizovalo Prethodno učešće javnosti u periodu od 17.05. do 17.06.2019.godine.

Upoznavanje zainteresovane javnosti je sprovodeno se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Sl. list CG", broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Koncept Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", Opština Mojkovac objavljen je na internet stranici:
http://www.mrt.gov.me/vijesti/211021/Prethodno-ucesce-javnosti-sa-ciljevima-i-svrhom-izrade-Lokalne-studije-lokacije-stitaricka-rijeka-Opstina-Mojkovac-mogucim-plans.html  

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogle su se dostaviti ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Na objavljeni Koncept od strane zainteresovane javnosti pristigla je jedna primjedba i to od Mjesne zajednice Štitarica, broj 104-591/51 od 29.10.2019.godine.


U istom periodu, Koncept plana dostavljen je sljedećim institucijama i organima za tehničke uslove:

Ministarstvo finansija mf@mif.gov.me  
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva kabinet@msp.gov.me  
Ministarstvo unutrašnjih poslova vanredne.mup@mup.gov.me  
Uprava za zaštitu kulturnih dobara uzkd@t-com.me  
Uprava za vode upravazavode@uzv.gov.me  
Uprava za nekretnine nekretnine@t-com.me  
Uprava za imovinu upravazaimovinu@gov.me  
Uprava za šume cgsume@t-com.me  
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ekip@ekip.me  
Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore acv@caa.me  
Direktorat za životnu sredinu ivana.vojinovic@mrt.gov.me  
Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu olivera.brajovic@mrt.gov.me  
Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj dragan.asanovic@mrt.gov.me  
Direktorat za građevinarstvo tatjana.vujosevic@mrt.gov.me  
EPCG office@epcg.com  
CEDIS info@cedis.me  
Crnogorski elektroprenosni sistem A.D. office@cges.me  
Uprava za saobraćaj upravazasaobracaj@uzs.gov.me  
Opština Mojkovac opstinamojkovac@t-com.me  
Vodovod i kanalizacija doo Mojkovac gradacmojkovac@gmail.com  


U predviđenom roku, na dostavljeni Koncept je pristigao je jedan predlog/ sugestija i to od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koja je dostavila podatke o baznim stanicama na teritoriji opštine Mojkovac.