Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 kV Pljevlja 2 – Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 kV Pljevlja 2 – Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
Datum objave: 11.01.2019 08:46 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 kV Pljevlja 2 – Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 11.01.2019.godine do 21.02.2019.godine.


Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, u Podgorici, zaključno sa 21.02.2019. godine.

U toku javne rasprave, dana 06.02.2019. godine, od 12-14h u sali Skupštine Opštine Pljevlja, rukovodilac izrade plana prezentovaće Nacrt planskog dokumenta.

Posebno obavještenje o javnoj raspravi Ministarstvo će dostaviti Opštini Pljevlja, kao i organu za tehničke uslove u roku od dva dana od dana oglašavanja javne rasprave.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me