Manja slova Veća slova RSS

Slobodan pristup informacijama

27.05.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o nacionalnim parkovima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

23.05.2013.

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma sa obrazloženjem za 2013. godinu

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma sa obrazloženjem za 2013. godinu

22.05.2013.

Završni račun Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2012. godinu

Završni račun Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2012. godinu

22.05.2013.

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2012. godinu

Budžet Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2012. godinu

21.05.2013.

Završni račun Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2011. godinu

Završni račun Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2011. godinu

16.05.2013.

Program uređenja prostora za 2013 godinu

Program uređenja prostora za 2013 godinu

16.05.2013.

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2012 godinu

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2012 godinu

05.04.2013.

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2013. godinu

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2013. godinu

05.04.2013.

Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima u 2012. godini Ministarstva održivog razvoja i turizma

Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima u 2012. godini Ministarstva održivog razvoja i turizma

30.12.2012.

Rješenja o slobodnom pristupu informacijama za 2012. godinu

Rješenja o slobodnom pristupu informacijama za 2012. godinu