Manja slova Veća slova RSS

Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođ

04.02.2019.

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će se sprovesti javna rasprava u 2019. godini

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će se sprovesti javna rasprava u 2019. godini Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će se sprovesti javna rasprava u 2019. godini

03.03.2015.

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će sprovesti javnu raspravu u toku 2015. godine

Na osnovu člana 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

21.01.2015.

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period od 2013. - 2015. godine

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period od 2013. - 2015. godine

16.12.2013.

Agenda reformi - Prioritetne aktivnosti u komunalnoj djelatnosti

Agenda reformi - Prioritetne aktivnosti u komunalnoj djelatnosti

16.12.2013.

Pregled prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija realizacija se predviđa u 2013 i 2014. Godini

Pregled prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija realizacija se predviđa u 2013 i 2014. Godini