Мања слова Већа слова РСС

Јавни регистри и јавне евиденције

17.09.2020.

Регистар вршилаца комуналних дјелатности и издатих рјешења о испуњености услова за обављање комуналних дјелатности

Регистар вршилаца комуналних дјелатности и издатих рјешења о испуњености услова за обављање комуналних дјелатности Регистар вршилаца комуналних дјелатности и издатих рјешења о испуњености услова за обављање комуналних дјелатности

27.04.2020.

Регистар ризика Министарства одрживог развоја и туризма

Регистар ризика Министарства одрживог развоја и туризма

Регистар ризика Министарства одрживог развоја и туризма

25.04.2017.

Регистар ризика и интерне процедуре Министарства одрживог развоја и туризма

Регистар ризика и интерне процедуре Министарства одрживог развоја и туризма

Регистар ризика и интерне процедуре Министарства одрживог развоја и туризма

19.11.2015.

Регистар планске и техничке документације

На основу члана 54а став 4 Закона о уређењу простора и изградњи објеката ("Службени лист ЦГ", бр. 51/08, 34/11, 35/13 и 33/14) донијет је Правилник о садржају и начину вођења централног регистра планских докумената, а на основу члана 94 став 4 Закона о уређењу простора и изградњи објеката ("Службени лист ЦГ", бр. 51/08, 34/11, 35/13 и 33/14) донијет је Правилник о ближем садржају и начину вођења регистра техничке документације и извјештаја о ревизији...

04.12.2012.

Централни туристички регистар

На основу члана 125 Закона о туризму („Службени лист ЦГ“, број 61/10) Министарство одрживог развоја и туризма донијело је Правилник о изгледу, садржају и начину вођења Централног туристичког регистра. Централни туристички регистар садржи податке и води се на начин утврђен овим правилником...