Manja slova Veća slova RSS

Javni registri i javne evidencije

17.09.2020.

Registar vršilaca komunalnih djelatnosti i izdatih rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti

Registar vršilaca komunalnih djelatnosti i izdatih rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti Registar vršilaca komunalnih djelatnosti i izdatih rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti

27.04.2020.

Registar rizika Ministarstva održivog razvoja i turizma

Registar rizika Ministarstva održivog razvoja i turizma

Registar rizika Ministarstva održivog razvoja i turizma

25.04.2017.

Registar rizika i interne procedure Ministarstva održivog razvoja i turizma

Registar rizika i interne procedure Ministarstva održivog razvoja i turizma

Registar rizika i interne procedure Ministarstva održivog razvoja i turizma

19.11.2015.

Registar planske i tehničke dokumentacije

Na osnovu člana 54a stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) donijet je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja centralnog registra planskih dokumenata, a na osnovu člana 94 stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) donijet je Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja registra tehničke dokumentacije i izvještaja o reviziji...

04.12.2012.

Centralni turistički registar

Na osnovu člana 125 Zakona o turizmu („Službeni list CG“, broj 61/10) Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra. Centralni turistički registar sadrži podatke i vodi se na način utvrđen ovim pravilnikom...