Manja slova Veća slova RSS

Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise

25.02.2019.

Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje

Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje

03.03.2015.

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će sprovesti javnu raspravu u toku 2015. godine

Na osnovu člana 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

01.12.2014.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijam i pratećeg Akcionog plana (2015 - 2018)

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijam i pratećeg Akcionog plana (2015 - 2018)

27.05.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o nacionalnim parkovima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...