Мања слова Већа слова РСС
>

Уговори набавки малих вриједности Министарства одрживог развоја и туризма

Уговори набавки малих вриједности Министарства одрживог развоја и туризма
Датум објаве: 12.10.2020 10:15 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Уговори набавки малих вриједности Министарства одрживог развоја и туризма

2020

12.11.2020. Споразумни раскид уговора за пружање Експертских услуга за разраду модела и припрему тендерске документације за подстицање авио-саобраћаја
01.10.2020. Споразумни раскид уговора за набавку услуга фотокопирања
31.07.2020. Уговор за набавку услуга фотокопирања
11.06.2020. Уговор за прузање услуга- Стамбена политика
08.06.2020. Уговор за пружање услуга - Мониториг ријеке Таре
08.06.2020. Уговор за пружање услуга- ендемичне и међународно заштићене врсте
26.03.2020. Уговор за пружање консултанских услуга
19.03.2020. Уговор за пружање услуга регистрације службених моторних возила
13.03.2020. Уговор за набавку услуга Полазног истраживања за потребе израде ботаничког речника Црне Горе
12.03.2020. Уговор за набавку услуга Подршка у организовању конференције за донаторску подршку
04.03.2020. Уговор за набавку услуга за реализацију Пројекта Компостирање отпада у домаћинствима – Партија 1
04.03.2020. Уговор за набавку услуга за реализацију Пројекта Компостирање отпада у домаћинствима – Партија 2
04.03.2020. Уговор за набавку услуга за реализацију Пројекта Одвојено сакупљање отпада је моја одлука – Партија 1
04.03.2020. Уговор за набавку услуга за реализацију Пројекта Одвојено сакупљање отпада је моја одлука – Партија 2
03.03.2020. Уговор за набавку услуга за реализацију Пројекта Управљање опасним комуналним отпадом 
24.02.2020. Уговор за пружање услуга израда Анализе испуњености правних, институционалних, економских и финансијских циљева дефинисаних почетним мјерилом за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промјене
25.02.2020. Уговор за пружање Експертских услуга за разраду модела и припрему тендерске документације за подстицање авио-саобраћају 
21.02.2020. Уговор за пружање услуга из области геодетске струке
18.02.2020. Уговор за набавку ситног канцеларијског материјала и тонера
17.01.2020. Уговор за набавку услуга Оутдоор маркетинг у Црној Гори
17.01.2020. Уговор за набавку услуга штампања


2019

23.12.2019. Уговор за набавку Експрес услуге ваздушног транспорта пошиљки
23.12.2019. Уговор за набавку услуга фотокопирања
08.12.2019. Уговор за набавку и додјелу пакетића
29.11.2019. Уговор за набавку услуга израде Анализе постојећег стања у туризму
04.09.2019. Уговор за набавку услуга Евалуације Стратегије грађевинарства Црне Горе до 2020. године 
01.08.2019. Уговор за набавку ситног канцеларијског материјала и тонера
25.07.2019. Уговор за набавку услуга израде промотивне мапе „Дурмиторски прстен“
16.07.2019. Уговор за набавку услуга израда Студије за избор локације за преузимање, лагеровање, сортирање и прераду отпадних гума – пнеуматика у Главном граду Подгорици
02.07.2019. Уговор за набавку услуга израда промотивне мапе за "Круну Црне Горе" и  "Море и висине"
28.06.2019. Уговор за пружање услуга набавке Информатичке опреме
25.06.2019. Уговор за пружање услуга набавке Израде монографија
12.06.2019. Уговор за пружање услуга набавке софтвера за ИП телефонску централу и надоградња постојеће ИП телефонске централе
12.06.2019. Уговор за пружање услуга набавке Бацк-уп софтвера и надоградња постојећег Бацк-уп сервера
04.06.2019. Уговор за пружање услуга израде СПУ за измјене и допуне Детаљног урбанистичког плана „Индустријска зона КАП-а“ у Подгорици
31.05.2019. Уговор за пружање услуга израде СПУ за Детаљни просторни план за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници
15.05.2019. Уговор за пружање услуга текућег одржавања опреме
08.05.2019. Уговор за пружање услуга регистрације службених моторних возила
07.05.2019. Уговор за набавку услуга за реализацију Пројекта: Управљање опасним комуналним отпадом
12.04.2019. Уговор за пружање услуга израде пројектног задатка за унапређење ЦТР-а
26.03.2019. Уговор за набавку услуга Партија 1: За јединице локалне самоуправе сјеверног региона које су донијеле локалне планове управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом
26.03.2019. Уговор за набавку услуга Партија 2: За јединице локалне самоуправе средњег и јужног региона које су донијеле локалне планове управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом
18.03.2019. Уговор за набавку услуга израде Стратешке процјене утицаја на животну средину (СПУ) Котор
15.03.2019. Уговор за набавку роба Упгарде постојећег ВРТX-а Куповина додатне меморије за потребе публикације ортофото снимака
14.03.2019. Уговор за набавку услуга израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације превођења дијела воде ријеке Зете у акумулацију Крупац и Слано
26.02.2019. Уговор за набавку услуга МИПИМ 2019 – градња штанда
21.02.2019. Уговор за пружање услуга из области геодетске струке
15.02.2019. Уговор Еxплорер д.о.о. Колашин – Организовање отварања ски-центра 1600 Колашин
09.01.2019. Уговор за набавку услуга мониторинга фауне дна (зообентос)
11.02.2019. Уговор Цивил енгинеер-потпорне конструкције Коласин 1450


2018

27.12.2018. Уговор за набавку услуга фотокопирања
25.12.2018. Уговор за набавку услуга израде Студије изводљивости за потребе дефинисања простора и израде реплике прве штампарије на Балкану – Штапарије Црнојевића
17.12.2018. Уговор за пружање услуга обезбјеђивања и додјела пакетића за дјецу запослених у Министарству одрживог развоја и туризма
28.11.2018. Уговор за набавку услуга Ангажовања консултанта у циљу припреме пројектних предлога за реализацију обавеза из Националне стратегије за Поглавље 27
15.11.2018. Уговор за набавку услуга штампања
08.11.2018. Уговор за изградњу паркинг простора на Краљевом колу у НП Биоградска гора
20.09.2018. Уговор за набавку услуга закупа и опремања штанда-Монако
25.10.2018. Уговор за набавку услуга Израде свеобухватног плана за успостављање инфраструктуре просторних података у складу са Инспире директивом
02.10.2018. Уговор за набавку услуга осигурања запослених
24.09.2018. Уговор за набавку услуга израде студије Модел реструктурирања и оптимизације пословања Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе
01.08.2018. Уговор за пружање услуга из области геодетске струке
30.07.2018. Уговор за пружање услуга стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији моста Радован Павићевић на ријеци Зети у Даниловграду
24.07.2018. Уговор за набавку услуга вршења стручног надора у току извођења радова на изхрадњи инфраструцтуре за постављање опреме хидрометеролошких станица – ИИ фаза
16.07.2018. Уговор за набавку услуга спровођења административних извршења рјешења о рушењу, рушењу дотрајалих објеката, односно уклањања бесправно започетих и изграђених објеката, постављање непрозирне засторе на фасади и ограде.
04.07.2018. Уговор за набавку услуга подршка у преношењу имплементационих правила инфраструцтуре просторних података уз Инпире директиву у домаћи правни систем
20.06.2018. Уговор за набавку услуга за реализацију пројекта Компостирање отпада у домаћинствима
19.06.2018. Уговор за набавку услуга за реализацију пројекта Управљање опасним комуналним отпадом
19.06.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије културна баштина за потребе израде Просторног плана Црне Горе
13.06.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије енергетика
12.06.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије Културна баштина за потребе израде Просторног плана Црне Горе
05.06.2018. Уговор за набавку услуга израде аудио водича за панорамски пут "Дурмиторски прстен"
31.05.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије Привреда за потребе израде Просторног плана Црне Горе
31.05.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије Урбанизација, развој насеља и функција урбаних центара за потребе израде Просторног плана Црне Горе
31.05.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије Елементарне непогоде и ризик од техничких инцидената за потребе израде Просторног плана Црне Горе
31.05.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије Водопривреда и хидротехнички системи за потребе израде Просторног плана Црне Горе
31.05.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије Саобраћај за потребе израде Просторног плана Црне Горе
31.05.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије Пољопривреда, шумарство, лов и риболов за потребе израде Просторног плана Црне Горе
31.05.2018. Уговор за набавку услуга израде базне студије Организација и уређење простора за потребе израде Просторног плана Црне Горе
31.05.2018. Уговор за набавку услуга за реализацију пројекта „Одвојено сакупљање отпада је моја одлука“ – Партија 2
31.05.2018. Уговор за набавку услуга за реализацију пројекта „Одвојено сакупљање отпада је моја одлука“ – Партија 1
26.04.2018. Уговор о јавној набавци за набавку услуга ангажовања консултанта за израду модела подстицаја авио-саобраћаја
13.04.2018. Уговор о јавној набавци за пружање услуга регистрације моторних возила 
13.04.2018. Уговор за набавку услуга израде главног пројекта за унапређење панорамског пута „Дурмиторски прстен“ 
13.04.2018. Уговор за набавку информатичке опреме
05.04.2018. Уговор за набавку услуга инсталације Урбис-а за потребе инспекцијског надзора уз надоградњу минималне функционалности којом би се омогућио унос предмета из области пријаве градње


2017

10.01.2018. Уговор за набавку услуга израде студије визуелног утицаја за ДСЛ „Дио сектора 43 – лука Будва“ 
26.12.2017. Уговор за набавку услуга израде Државне студије локације „дио сектора 66 – Модул И“
26.12.2017. Уговор за набавку услуга израде Државне студије локације „дио сектора 66 – Модул ИВ и В“
26.12.2017. Уговор о јавној набавци информатичке опреме за Министарство одрживог развоја и туризма 
21.12.2017. Уговор о јавној набавци за обезбјеђивање и додјеле пакетића з адјецу запослених у Министарству одрживог развоја и туризма
01.12.2017. Уговор за одржавање, администрацију, обезбјеђење несметаног функционисања софтверског система централног туристичког регистра електронске комуникације са системом РБ90 и надоградње софтверске апликације централног туристичког регистра
01.12.2017. Уговор за извођење радова на изградњи шеталишта поред ријеке Таре у Мојковцу
30.11.2017. Уговор за извођење санационих радова на објекту Универзитетског центра у Беранама