Мања слова Већа слова РСС
>

Уговори за пружање и набавку услуга

Уговори за пружање и набавку услуга
Датум објаве: 08.10.2019 10:42 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Уговори за пружање и набавку услуга

2019

08.10.2019. Анеx 1 Уговора за пружање услуга за одржавање мреже и ИП телефоније
07.10.2019. Уговор за пружање услуга за одржавање мреже и ИП телефоније
05.09.2019. Уговор за пружање услуга израде нултог стања морског екосистема на подручју острва Свети Никола
31.05.2019. Уговор за пружање услуга у вези са праћењем реализације приватизационих уговора из области туризма, заједно са свим пратећим анексима (у даљем тексту заједно "Приватизациони уговори")
12.02.2019. Уговор за пружање услуга спровођења административних извршења рјешења о рушењу, рушењу дотрајалих објеката, односно уклањања бесправно започетих и изграђених објеката, постављања непрозирних застора на фасади и ограде 
14.01.2019. Уговор за набавку услуга регионалне кампање (Медиа буyинг) за тржиште Републике Србије

 

 

2018

11.12.2018. Уговор за пружање услуга снабдијевања авио картама у авио саобраћају
11.12.2018. Уговор о реализовању пројекта „Пословање хотељерства у Црној Гори“
14.11.2018. Уговор за пружање услуга за одржавање мреже и ИП телефоније
12.11.2018. Уговор за пружање услуга снимања и дистрибуције медијских догађаја из обИасти туризма
12.09.2018. Уговор за пружање услуга - Обнова постојећих и набавка нових лиценци Есри АрцГИС софтвера
30.08.2018. Уговор за набавку услуга мобилне телефоније
29.08.2018. Уговор за набавку горива
28.08.2018. Уговор о набавци канцеларијског, потрошног материјала и тонера
29.05.2018. Уговор за набавку услуга Контролора за праћење приватизационих уговора из области туризма
23.04.2018. Уговор за пружање услуга он-лине промотивне кампање дизајнирање и креирање садрзаја на сајту, закуп огласног простора на већим интернет порталима и сајтовима за промоцију туризма, промоцију на друштвеним мрежама и поставка апликација
23.04.2018. Уговор за набавку услуга израде и поправке туристичке сигнализације

 

 

2017 

30.11.2017. Уговор за набавку услуга снабдијевања авиокартама у авио саобраћају
30.08.2017. Уговор за реачизацију пројекта „Транспоновање Оквирне директиве о морској стратегији (МСФД) у национални правни и стратешки оквир – Партија ИИ
22.08.2017. Уговор о јавној набавци услуга израде косих орто фото снимака за територију Црне Горе
20.07.2017. Уговор за набавку услуга регионалне кампање (Медиа буyинг) за тржиште Србији
18.07.2017. Уговор за пружање услуга за одржавање мреже и ИП телефоније 
17.07.2017. Уговор за успостављање интегрисаног система за извјештавање о прогресу у спровођењу Националне стратегије одрживог развоја – Партија ИИ
17.07.2017. Уговор за успостављање интегрисаног система за извјештавање о прогресу у спровођењу Националне стратегије одрживог развоја – Партија И
23.06.2017. Уговор за набавку услуга мобилне телефоније 
20.06.2017. Уговор за набавку услуга снимања и дистрибуције медијских догађаја из области туризма
18.06.2017. Уговор за набавку услуга колективног осигурања запослених
12.06.2017. Уговор о набавци канцеларијског, потрошног материјала и тонера
07.06.2017. Уговор за набавку експрес услуга ваздушног транспорта пошиљки 
07.06.2017. Уговор за пружање услуга фотокопирања материјала
03.05.2017. Уговор за набавку услуга најповољније понуде за сајам некретнина ФРЕИ 2017
11.04.2017. Уговор за набавку услуга израде и поправке туристичке сигнализације
21.02.2017. Уговор за набавку поштанских услуга
10-01-2017 Уговор за набавку робе информатичке опреме - нотебоок

 

2016 

27-12-2016 Уговор за пружање услуга израде испитивања челичне и бетонске конструкције, геодетских подлога и елабората о геотехничким истраживањима за Дом револуције у Никшићу 
23-12-2016 Уговор за пружање услуга обезбјеђивања и додјела пакетића за дјецу запослених з Министарству одрживог развоја и туризма
13-12-2016 Уговор за набавку услуга испоруке посуда за сакупљање коминалног отпада 
23-11-2016 Уговор за пружање услуга снабдијевања авиокартама у авио саобраћају
10-11-2016 Уговор за пружање услуга израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Просторни план посебне намјене Националног парка Прокетије
02-11-2016 Уговор за пружање услуга он-лине промотивне кампање дизајнирање и креирање садрзаја на сајту, закуп огласног простора на већим интернет порталима и сајтовима за промоцију туризма, промоцију на друштвеним мрежама и поставка апликација
06-10-2016 Уговор за пружање услуга припреме и продукције ТВ спота 
21-06-2016 Уговор за набавку услуга мобилне телефоније 
21-06-2016 Уговор о реализовању пројекта „Пословање хотељерства у Црној Гори“ 
15-06-2016 Уговор за пружање услуга за одржавање мреже и ИП телефоније 
02-06-2016 Уговор о набавци услуга испоруке посуда за компостирање и сакупљање комуналног отпада 
25-05-2016 уговор за набавку услуга сервисирања, поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 
17-05-2016 Уговор за пружање услуга оперативног консултанта за израду концепта програмских и пројектних активности за остваривање комуникације са јавношћу у области уређења простора и изградњи објеката 
12-05-2016 Уговор за пружање услуге Осмишљавање, реализација културно забавног програма и догадјаја под називом “Афтер беацх партиес” 
09-05-2016 Уговор за пружање услуга организовања Фестивала некретнина и инвестиција ФРЕИ 2016. 
05-05-2016 Уговор за набавку експрес услуга ваздушног транспорта пошиљки 
05-05-2016 Уговор за набавку услуга снимања и дистрибуције медијских догађаја из области туризма 
05-05-2016 Уговор за набавку услуга колективног осигурања запослених 
05-05-2016 Уговор о набавци канцеларијског, потрошног материјала и тонера 
19-04-2016 Уговор за пружање услуга организовања семинара, конференција и јавних расправа 
19-04-2016 Уговор за набавку горива 
05-04-2016 Уговор за набавку услуга израде и поправке туристичке сигнализације 
05-04-2016 Уговор за набавку услуга електронски пакет прописа Црне Горе – лиценце 
05-04-2016 Уговор за набавку услуга осигурања имовине (регистрација службених моторних возила)
05-04-2016 Уговор за пружање услуга фотокопирања материјала

 

 

 

 

2015

 

06-07-2015 Уговор за пружање услуга за осмишљавање и организовање културно забавног програма на плажама под називом „Афтер беацх партиес“
25-06-2015 Уговор за пружање услуга организовање семинара, конференција и јавних расправа (пружање хотелских и ресторанских услуга за потребе посјета страних делегација и организацију семинара, конференција, јавних расправа и сајмова (Подгорица, Будва)) и реализација активности за организацију сајмова инвестиција и некретнина
17-06-2015 Уговор за набавку услуга израде Државне студије локације “Дио Сектора 22”
16-06-2015 Уговор з анабавку услуга сервисирања, поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
15-06-2015 Уговор за набавку услуга снимања и дистрибуције медијских догађаја из области туризма
04-06-2015 Уговор за пружање услуга за одржавање мреже и ИП телефона
04-06-2015 Уговор за пружање услуга оперативног консултанта за израду концепта програмских и пројектних активности за остваривање комуникације са јавношћу из области уређења простора и изградњи објеката
27-05-2015 Уговор за уређење панорамске руте
27-05-2015 Уговор за набавку експрес услуга ваздушног транспорта пошиљки
27-05-2015 Уговор за набавку колективног осигурања запослених
27-05-2015 Уговор за набавку услуга израде Државне студије локације Сектор 1 – РТ Кобила – Њивице – Ушће Суторине
27-05-2015 Уговор за набавку услуга израде стратешке процјене утицаја на животну средину за Државну студију локације Сектор 1 – РТ Кобила – Њивице – Ушће Суторине
12-05-2015 Уговор о набавци канцеларијског, потрошног материјала и тонера
12-05-2015 Уговор за набавку услуга мобилне телефоније
28-04-2015 Уговор за набавку услуга израде и поправке туристичке сигнализације
23-04-2015 Уговор за набавку услуга израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Државну студију локације „Дио Сектора 43 – Лука Будва“
23-04-2015 Уговор за набавку услуга израде Државне студије локације „Дио Сектора 43 – Лука Будва“
23-04-2015 Уговор за набавку услуга израде измјене и допуне Државне студије локације „Сектор 38 – Бигова“ и измјена и допуна локалне студије „Траште“
17-04-2015 Уговор за набавку услуга осигурања имовине (регистрација службених моторних возила) Министарства одрживог развоја и туризма према датој спецификацији
16-04-2015 Уговор за пружање услуга фотокопирања.
07-04-2015 Уговор за набавку услугаизраде Просторног планапосебне намјене Националног парка „Скадарско језеро“ 
17-03-2015 Уговор за набавку услуга израде Просторног плана посебне намјене Националног парка Проклетије
12-03-2015 Уговор за израду „Студије изводљивости развоја Бара као крузинг дестинације“
06-02-2015 Уговор о реализацији пројекта „Пословање хотелијерства у Црној Гори“
03-02-2015 Уговор за пружање услуга - Електронски пакет прописа Црне Горе - лиценце

 

 

 

2014

23-12-14 Уговор за пружање услуга обезбјеђивања и додјела пакетића за дјецу запослених у Министарству одрживог развоја и туризма
19-12-14 Уговор за пружање услуга израде Компаративне анализе ски ресорта у региону и Европи са препорукама за развој Бјеласице и Комова у складу са Пројектним задатком
05-12-14 Уговор за набавку и испоруку горива
03-12-14 Уговор за набавку поштанских услуга
26-11-14 Уговор за пружање услуга за израду пројекта за уређење тематских стаза у националним парковима
07-11-14 Уговор за пружање услуга брендинг за пројекат Бјеласице и Комова
03-11-14 Уговор за пружање услуга израда инвестиционе студије за пројекат
18-09-14 Уговор за пружање услуга фотокопирања материјала
21-08-14 Уговор за пружање услуга за одржавање мреже и ИП телефоније
13-08-14 Уговор за набавку услуга снимања и дистрибуције медијских догађаја из области туризма
01-08-14 Уговор за пружање услуга надоградње софтверског система ЦТР
25-07-14 Уговор за набавку услуга сервисирања,поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
09-07-14 Уговор за пружање услуга оперативног конслутатнта
09-07-14 Уговор за пружање услуга он лине промотивне кампање
07-07-14 Уговор за набавку услуга осигурања имовине (регистрација службених моторних возила)
30-06-14 Уговор за пружање услуга-пројекат унапређења имиџа ЦГ
25-06-14 Уговор за прузање услуга регионалана промотивна кампања туризма
18-06-14 Уговор за набавку услуга колективног осигурања запослених
03-06-14 Уговор за набавку експрес услуга ваздушног транспорта пошиљки
03-06-14 Уговор за пружање услуга осмишљавање и организовање културно
28-05-14 Уговор за пружање услуга организовања семинара, конференција
12-05-14 Уговор о прузању услуга ФРЕИ