Manja slova Veća slova RSS
>

Ugovori za pružanje i nabavku usluga

Ugovori za pružanje i nabavku usluga
Datum objave: 08.10.2019 10:42 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ugovori za pružanje i nabavku usluga

2019

08.10.2019. Anex 1 Ugovora za pružanje usluga za održavanje mreže i IP telefonije
07.10.2019. Ugovor za pružanje usluga za održavanje mreže i IP telefonije
05.09.2019. Ugovor za pružanje usluga izrade nultog stanja morskog ekosistema na području ostrva Sveti Nikola
31.05.2019. Ugovor za pružanje usluga u vezi sa praćenjem realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma, zajedno sa svim pratećim aneksima (u daljem tekstu zajedno "Privatizacioni ugovori")
12.02.2019. Ugovor za pružanje usluga sprovođenja administrativnih izvršenja rješenja o rušenju, rušenju dotrajalih objekata, odnosno uklanjanja bespravno započetih i izgrađenih objekata, postavljanja neprozirnih zastora na fasadi i ograde 
14.01.2019. Ugovor za nabavku usluga regionalne kampanje (Media buying) za tržište Republike Srbije

 

 

2018

11.12.2018. Ugovor za pružanje usluga snabdijevanja avio kartama u avio saobraćaju
11.12.2018. Ugovor o realizovanju projekta „Poslovanje hoteljerstva u Crnoj Gori“
14.11.2018. Ugovor za pružanje usluga za održavanje mreže i IP telefonije
12.11.2018. Ugovor za pružanje usluga snimanja i distribucije medijskih događaja iz obIasti turizma
12.09.2018. Ugovor za pružanje usluga - Obnova postojećih i nabavka novih licenci Esri ArcGIS softvera
30.08.2018. Ugovor za nabavku usluga mobilne telefonije
29.08.2018. Ugovor za nabavku goriva
28.08.2018. Ugovor o nabavci kancelarijskog, potrošnog materijala i tonera
29.05.2018. Ugovor za nabavku usluga Kontrolora za praćenje privatizacionih ugovora iz oblasti turizma
23.04.2018. Ugovor za pružanje usluga on-line promotivne kampanje dizajniranje i kreiranje sadrzaja na sajtu, zakup oglasnog prostora na većim internet portalima i sajtovima za promociju turizma, promociju na društvenim mrežama i postavka aplikacija
23.04.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade i popravke turističke signalizacije

 

 

2017 

30.11.2017. Ugovor za nabavku usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju
30.08.2017. Ugovor za reačizaciju projekta „Transponovanje Okvirne direktive o morskoj strategiji (MSFD) u nacionalni pravni i strateški okvir – Partija II
22.08.2017. Ugovor o javnoj nabavci usluga izrade kosih orto foto snimaka za teritoriju Crne Gore
20.07.2017. Ugovor za nabavku usluga regionalne kampanje (Media buying) za tržište Srbiji
18.07.2017. Ugovor za pružanje usluga za održavanje mreže i IP telefonije 
17.07.2017. Ugovor za uspostavljanje integrisanog sistema za izvještavanje o progresu u sprovođenju Nacionalne strategije održivog razvoja – Partija II
17.07.2017. Ugovor za uspostavljanje integrisanog sistema za izvještavanje o progresu u sprovođenju Nacionalne strategije održivog razvoja – Partija I
23.06.2017. Ugovor za nabavku usluga mobilne telefonije 
20.06.2017. Ugovor za nabavku usluga snimanja i distribucije medijskih događaja iz oblasti turizma
18.06.2017. Ugovor za nabavku usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih
12.06.2017. Ugovor o nabavci kancelarijskog, potrošnog materijala i tonera
07.06.2017. Ugovor za nabavku ekspres usluga vazdušnog transporta pošiljki 
07.06.2017. Ugovor za pružanje usluga fotokopiranja materijala
03.05.2017. Ugovor za nabavku usluga najpovoljnije ponude za sajam nekretnina FREI 2017
11.04.2017. Ugovor za nabavku usluga izrade i popravke turističke signalizacije
21.02.2017. Ugovor za nabavku poštanskih usluga
10-01-2017 Ugovor za nabavku robe informatičke opreme - notebook

 

2016 

27-12-2016 Ugovor za pružanje usluga izrade ispitivanja čelične i betonske konstrukcije, geodetskih podloga i elaborata o geotehničkim istraživanjima za Dom revolucije u Nikšiću 
23-12-2016 Ugovor za pružanje usluga obezbjeđivanja i dodjela paketića za djecu zaposlenih z Ministarstvu održivog razvoja i turizma
13-12-2016 Ugovor za nabavku usluga isporuke posuda za sakupljanje kominalnog otpada 
23-11-2016 Ugovor za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju
10-11-2016 Ugovor za pružanje usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka Proketije
02-11-2016 Ugovor za pružanje usluga on-line promotivne kampanje dizajniranje i kreiranje sadrzaja na sajtu, zakup oglasnog prostora na većim internet portalima i sajtovima za promociju turizma, promociju na društvenim mrežama i postavka aplikacija
06-10-2016 Ugovor za pružanje usluga pripreme i produkcije TV spota 
21-06-2016 Ugovor za nabavku usluga mobilne telefonije 
21-06-2016 Ugovor o realizovanju projekta „Poslovanje hoteljerstva u Crnoj Gori“ 
15-06-2016 Ugovor za pružanje usluga za održavanje mreže i IP telefonije 
02-06-2016 Ugovor o nabavci usluga isporuke posuda za kompostiranje i sakupljanje komunalnog otpada 
25-05-2016 ugovor za nabavku usluga servisiranja, popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme 
17-05-2016 Ugovor za pružanje usluga operativnog konsultanta za izradu koncepta programskih i projektnih aktivnosti za ostvarivanje komunikacije sa javnošću u oblasti uređenja prostora i izgradnji objekata 
12-05-2016 Ugovor za pružanje usluge Osmišljavanje, realizacija kulturno zabavnog programa i dogadjaja pod nazivom “After beach parties” 
09-05-2016 Ugovor za pružanje usluga organizovanja Festivala nekretnina i investicija FREI 2016. 
05-05-2016 Ugovor za nabavku ekspres usluga vazdušnog transporta pošiljki 
05-05-2016 Ugovor za nabavku usluga snimanja i distribucije medijskih događaja iz oblasti turizma 
05-05-2016 Ugovor za nabavku usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih 
05-05-2016 Ugovor o nabavci kancelarijskog, potrošnog materijala i tonera 
19-04-2016 Ugovor za pružanje usluga organizovanja seminara, konferencija i javnih rasprava 
19-04-2016 Ugovor za nabavku goriva 
05-04-2016 Ugovor za nabavku usluga izrade i popravke turističke signalizacije 
05-04-2016 Ugovor za nabavku usluga elektronski paket propisa Crne Gore – licence 
05-04-2016 Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine (registracija službenih motornih vozila)
05-04-2016 Ugovor za pružanje usluga fotokopiranja materijala

 

 

 

 

2015

 

06-07-2015 Ugovor za pružanje usluga za osmišljavanje i organizovanje kulturno zabavnog programa na plažama pod nazivom „After beach parties“
25-06-2015 Ugovor za pružanje usluga organizovanje seminara, konferencija i javnih rasprava (pružanje hotelskih i restoranskih usluga za potrebe posjeta stranih delegacija i organizaciju seminara, konferencija, javnih rasprava i sajmova (Podgorica, Budva)) i realizacija aktivnosti za organizaciju sajmova investicija i nekretnina
17-06-2015 Ugovor za nabavku usluga izrade Državne studije lokacije “Dio Sektora 22”
16-06-2015 Ugovor z anabavku usluga servisiranja, popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme
15-06-2015 Ugovor za nabavku usluga snimanja i distribucije medijskih događaja iz oblasti turizma
04-06-2015 Ugovor za pružanje usluga za održavanje mreže i IP telefona
04-06-2015 Ugovor za pružanje usluga operativnog konsultanta za izradu koncepta programskih i projektnih aktivnosti za ostvarivanje komunikacije sa javnošću iz oblasti uređenja prostora i izgradnji objekata
27-05-2015 Ugovor za uređenje panoramske rute
27-05-2015 Ugovor za nabavku ekspres usluga vazdušnog transporta pošiljki
27-05-2015 Ugovor za nabavku kolektivnog osiguranja zaposlenih
27-05-2015 Ugovor za nabavku usluga izrade Državne studije lokacije Sektor 1 – RT Kobila – Njivice – Ušće Sutorine
27-05-2015 Ugovor za nabavku usluga izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državnu studiju lokacije Sektor 1 – RT Kobila – Njivice – Ušće Sutorine
12-05-2015 Ugovor o nabavci kancelarijskog, potrošnog materijala i tonera
12-05-2015 Ugovor za nabavku usluga mobilne telefonije
28-04-2015 Ugovor za nabavku usluga izrade i popravke turističke signalizacije
23-04-2015 Ugovor za nabavku usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državnu studiju lokacije „Dio Sektora 43 – Luka Budva“
23-04-2015 Ugovor za nabavku usluga izrade Državne studije lokacije „Dio Sektora 43 – Luka Budva“
23-04-2015 Ugovor za nabavku usluga izrade izmjene i dopune Državne studije lokacije „Sektor 38 – Bigova“ i izmjena i dopuna lokalne studije „Trašte“
17-04-2015 Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine (registracija službenih motornih vozila) Ministarstva održivog razvoja i turizma prema datoj specifikaciji
16-04-2015 Ugovor za pružanje usluga fotokopiranja.
07-04-2015 Ugovor za nabavku uslugaizrade Prostornog planaposebne namjene Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ 
17-03-2015 Ugovor za nabavku usluga izrade Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Prokletije
12-03-2015 Ugovor za izradu „Studije izvodljivosti razvoja Bara kao kruzing destinacije“
06-02-2015 Ugovor o realizaciji projekta „Poslovanje hotelijerstva u Crnoj Gori“
03-02-2015 Ugovor za pružanje usluga - Elektronski paket propisa Crne Gore - licence

 

 

 

2014

23-12-14 Ugovor za pružanje usluga obezbjeđivanja i dodjela paketića za djecu zaposlenih u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
19-12-14 Ugovor za pružanje usluga izrade Komparativne analize ski resorta u regionu i Evropi sa preporukama za razvoj Bjelasice i Komova u skladu sa Projektnim zadatkom
05-12-14 Ugovor za nabavku i isporuku goriva
03-12-14 Ugovor za nabavku poštanskih usluga
26-11-14 Ugovor za pružanje usluga za izradu projekta za uređenje tematskih staza u nacionalnim parkovima
07-11-14 Ugovor za pružanje usluga brending za projekat Bjelasice i Komova
03-11-14 Ugovor za pružanje usluga izrada investicione studije za projekat
18-09-14 Ugovor za pružanje usluga fotokopiranja materijala
21-08-14 Ugovor za pružanje usluga za održavanje mreže i IP telefonije
13-08-14 Ugovor za nabavku usluga snimanja i distribucije medijskih događaja iz oblasti turizma
01-08-14 Ugovor za pružanje usluga nadogradnje softverskog sistema CTR
25-07-14 Ugovor za nabavku usluga servisiranja,popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme
09-07-14 Ugovor za pružanje usluga operativnog konslutatnta
09-07-14 Ugovor za pružanje usluga on line promotivne kampanje
07-07-14 Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine (registracija službenih motornih vozila)
30-06-14 Ugovor za pružanje usluga-projekat unapređenja imidža CG
25-06-14 Ugovor za pruzanje usluga regionalana promotivna kampanja turizma
18-06-14 Ugovor za nabavku usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih
03-06-14 Ugovor za nabavku ekspres usluga vazdušnog transporta pošiljki
03-06-14 Ugovor za pružanje usluga osmišljavanje i organizovanje kulturno
28-05-14 Ugovor za pružanje usluga organizovanja seminara, konferencija
12-05-14 Ugovor o pruzanju usluga FREI