Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenja - Slobodan pristup informacijama

Obavještenja - Slobodan pristup informacijama
Datum objave: 28.08.2020 14:56 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještenja - Slobodan pristup informacijama za 2020. godinu

UP I 19/5-66/4 Agencija za zastitu licnih podataka i slobodan pristup informcijama
UP I 107/6-80/5 Dostava Žalbe MANS-a Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 07/6-10/7 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-27/8 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-26/8 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-25/8 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-24/8 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-24/7 Mans
UP I 117/5-23/8 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-22/8 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-20/6 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-19/10 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-19/8 Mans
UP I 117/5-18/8 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-18/6 Mans
UP I 117/5-17/9 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-17/6 Mans
UP I 117/5-16/9 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-16/7 Mans
UP I 117/5-14/6 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-13/9 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-12/8 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-12/7 Mans
UP I 117/5-11/10 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-10/7 Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 117/5-10/6 Mans


Obavještenja - Slobodan pristup informacijama za 2019. godinu

UP I 107/6-76/5 Dostava Žalbe MANS-a Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 107/6-51/5 Dostava Žalbe MANS-a Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
UP I 107/6-50/5 Dostava Žalbe MANS-a Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama


Obavještenja - Slobodan pristup informacijama za 2018. godinu

1401/5-180/4 Dostava Žalbe MANS-a Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 
1401/5-180/5 Dostava Žalbe MANS-a Ministarstvu od strane Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
1401/5-180/6 Dokaz o uplati sredstava MANS-a 


Obavještenja - Slobodan pristup informacijama za 2017. godinu

UPI 1401-5-132-6 Dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama