Manja slova Veća slova RSS
>

Ugovori nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ugovori nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma
Datum objave: 01.10.2020 07:51 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ugovori nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma

2020

01.10.2020. Sporazumni raskid ugovora za nabavku usluga fotokopiranja
31.07.2020. Ugovor za nabavku usluga fotokopiranja
11.06.2020. Ugovor za pruzanje usluga- Stambena politika
08.06.2020. Ugovor za pružanje usluga - Monitorig rijeke Tare
08.06.2020. Ugovor za pružanje usluga- endemične i međunarodno zaštićene vrste
26.03.2020. Ugovor za pružanje konsultanskih usluga
19.03.2020. Ugovor za pružanje usluga registracije službenih motornih vozila
13.03.2020. Ugovor za nabavku usluga Polaznog istraživanja za potrebe izrade botaničkog rečnika Crne Gore
12.03.2020. Ugovor za nabavku usluga Podrška u organizovanju konferencije za donatorsku podršku
04.03.2020. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju Projekta Kompostiranje otpada u domaćinstvima – Partija 1
04.03.2020. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju Projekta Kompostiranje otpada u domaćinstvima – Partija 2
04.03.2020. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju Projekta Odvojeno sakupljanje otpada je moja odluka – Partija 1
04.03.2020. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju Projekta Odvojeno sakupljanje otpada je moja odluka – Partija 2
03.03.2020. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju Projekta Upravljanje opasnim komunalnim otpadom 
24.02.2020. Ugovor za pružanje usluga izrada Analize ispunjenosti pravnih, institucionalnih, ekonomskih i finansijskih ciljeva definisanih početnim mjerilom za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene
25.02.2020. Ugovor za pružanje Ekspertskih usluga za razradu modela i pripremu tenderske dokumentacije za podsticanje avio-saobraćaju 
21.02.2020. Ugovor za pružanje usluga iz oblasti geodetske struke
18.02.2020. Ugovor za nabavku sitnog kancelarijskog materijala i tonera
17.01.2020. Ugovor za nabavku usluga Outdoor marketing u Crnoj Gori
17.01.2020. Ugovor za nabavku usluga štampanja


2019

23.12.2019. Ugovor za nabavku Ekspres usluge vazdušnog transporta pošiljki
23.12.2019. Ugovor za nabavku usluga fotokopiranja
08.12.2019. Ugovor za nabavku i dodjelu paketića
29.11.2019. Ugovor za nabavku usluga izrade Analize postojećeg stanja u turizmu
04.09.2019. Ugovor za nabavku usluga Evaluacije Strategije građevinarstva Crne Gore do 2020. godine 
01.08.2019. Ugovor za nabavku sitnog kancelarijskog materijala i tonera
25.07.2019. Ugovor za nabavku usluga izrade promotivne mape „Durmitorski prsten“
16.07.2019. Ugovor za nabavku usluga izrada Studije za izbor lokacije za preuzimanje, lagerovanje, sortiranje i preradu otpadnih guma – pneumatika u Glavnom gradu Podgorici
02.07.2019. Ugovor za nabavku usluga izrada promotivne mape za "Krunu Crne Gore" i  "More i visine"
28.06.2019. Ugovor za pružanje usluga nabavke Informatičke opreme
25.06.2019. Ugovor za pružanje usluga nabavke Izrade monografija
12.06.2019. Ugovor za pružanje usluga nabavke softvera za IP telefonsku centralu i nadogradnja postojeće IP telefonske centrale
12.06.2019. Ugovor za pružanje usluga nabavke Back-up softvera i nadogradnja postojećeg Back-up servera
04.06.2019. Ugovor za pružanje usluga izrade SPU za izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona KAP-a“ u Podgorici
31.05.2019. Ugovor za pružanje usluga izrade SPU za Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici
15.05.2019. Ugovor za pružanje usluga tekućeg održavanja opreme
08.05.2019. Ugovor za pružanje usluga registracije službenih motornih vozila
07.05.2019. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju Projekta: Upravljanje opasnim komunalnim otpadom
12.04.2019. Ugovor za pružanje usluga izrade projektnog zadatka za unapređenje CTR-a
26.03.2019. Ugovor za nabavku usluga Partija 1: Za jedinice lokalne samouprave sjevernog regiona koje su donijele lokalne planove upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom
26.03.2019. Ugovor za nabavku usluga Partija 2: Za jedinice lokalne samouprave srednjeg i južnog regiona koje su donijele lokalne planove upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom
18.03.2019. Ugovor za nabavku usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SPU) Kotor
15.03.2019. Ugovor za nabavku roba Upgarde postojećeg VRTX-a Kupovina dodatne memorije za potrebe publikacije ortofoto snimaka
14.03.2019. Ugovor za nabavku usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije prevođenja dijela vode rijeke Zete u akumulaciju Krupac i Slano
26.02.2019. Ugovor za nabavku usluga MIPIM 2019 – gradnja štanda
21.02.2019. Ugovor za pružanje usluga iz oblasti geodetske struke
15.02.2019. Ugovor Explorer d.o.o. Kolašin – Organizovanje otvaranja ski-centra 1600 Kolašin
09.01.2019. Ugovor za nabavku usluga monitoringa faune dna (zoobentos)
11.02.2019. Ugovor Civil engineer-potporne konstrukcije Kolasin 1450


2018

27.12.2018. Ugovor za nabavku usluga fotokopiranja
25.12.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade Studije izvodljivosti za potrebe definisanja prostora i izrade replike prve štamparije na Balkanu – Štaparije Crnojevića
17.12.2018. Ugovor za pružanje usluga obezbjeđivanja i dodjela paketića za djecu zaposlenih u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
28.11.2018. Ugovor za nabavku usluga Angažovanja konsultanta u cilju pripreme projektnih predloga za realizaciju obaveza iz Nacionalne strategije za Poglavlje 27
15.11.2018. Ugovor za nabavku usluga štampanja
08.11.2018. Ugovor za izgradnju parking prostora na Kraljevom kolu u NP Biogradska gora
20.09.2018. Ugovor za nabavku usluga zakupa i opremanja štanda-Monako
25.10.2018. Ugovor za nabavku usluga Izrade sveobuhvatnog plana za uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka u skladu sa Inspire direktivom
02.10.2018. Ugovor za nabavku usluga osiguranja zaposlenih
24.09.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade studije Model restrukturiranja i optimizacije poslovanja Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore
01.08.2018. Ugovor za pružanje usluga iz oblasti geodetske struke
30.07.2018. Ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Radovan Pavićević na rijeci Zeti u Danilovgradu
24.07.2018. Ugovor za nabavku usluga vršenja stručnog nadora u toku izvođenja radova na izhradnji infrastructure za postavljanje opreme hidrometeroloških stanica – II faza
16.07.2018. Ugovor za nabavku usluga sprovođenja administrativnih izvršenja rješenja o rušenju, rušenju dotrajalih objekata, odnosno uklanjanja bespravno započetih i izgrađenih objekata, postavljanje neprozirne zastore na fasadi i ograde.
04.07.2018. Ugovor za nabavku usluga podrška u prenošenju implementacionih pravila infrastructure prostornih podataka uz Inpire direktivu u domaći pravni sistem
20.06.2018. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju projekta Kompostiranje otpada u domaćinstvima
19.06.2018. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju projekta Upravljanje opasnim komunalnim otpadom
19.06.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije kulturna baština za potrebe izrade Prostornog plana Crne Gore
13.06.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije energetika
12.06.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije Kulturna baština za potrebe izrade Prostornog plana Crne Gore
05.06.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade audio vodiča za panoramski put "Durmitorski prsten"
31.05.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije Privreda za potrebe izrade Prostornog plana Crne Gore
31.05.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije Urbanizacija, razvoj naselja i funkcija urbanih centara za potrebe izrade Prostornog plana Crne Gore
31.05.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije Elementarne nepogode i rizik od tehničkih incidenata za potrebe izrade Prostornog plana Crne Gore
31.05.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije Vodoprivreda i hidrotehnički sistemi za potrebe izrade Prostornog plana Crne Gore
31.05.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije Saobraćaj za potrebe izrade Prostornog plana Crne Gore
31.05.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov za potrebe izrade Prostornog plana Crne Gore
31.05.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade bazne studije Organizacija i uređenje prostora za potrebe izrade Prostornog plana Crne Gore
31.05.2018. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju projekta „Odvojeno sakupljanje otpada je moja odluka“ – Partija 2
31.05.2018. Ugovor za nabavku usluga za realizaciju projekta „Odvojeno sakupljanje otpada je moja odluka“ – Partija 1
26.04.2018. Ugovor o javnoj nabavci za nabavku usluga angažovanja konsultanta za izradu modela podsticaja avio-saobraćaja
13.04.2018. Ugovor o javnoj nabavci za pružanje usluga registracije motornih vozila 
13.04.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade glavnog projekta za unapređenje panoramskog puta „Durmitorski prsten“ 
13.04.2018. Ugovor za nabavku informatičke opreme
05.04.2018. Ugovor za nabavku usluga instalacije Urbis-a za potrebe inspekcijskog nadzora uz nadogradnju minimalne funkcionalnosti kojom bi se omogućio unos predmeta iz oblasti prijave gradnje


2017

10.01.2018. Ugovor za nabavku usluga izrade studije vizuelnog uticaja za DSL „Dio sektora 43 – luka Budva“ 
26.12.2017. Ugovor za nabavku usluga izrade Državne studije lokacije „dio sektora 66 – Modul I“
26.12.2017. Ugovor za nabavku usluga izrade Državne studije lokacije „dio sektora 66 – Modul IV i V“
26.12.2017. Ugovor o javnoj nabavci informatičke opreme za Ministarstvo održivog razvoja i turizma 
21.12.2017. Ugovor o javnoj nabavci za obezbjeđivanje i dodjele paketića z adjecu zaposlenih u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
01.12.2017. Ugovor za održavanje, administraciju, obezbjeđenje nesmetanog funkcionisanja softverskog sistema centralnog turističkog registra elektronske komunikacije sa sistemom RB90 i nadogradnje softverske aplikacije centralnog turističkog registra
01.12.2017. Ugovor za izvođenje radova na izgradnji šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu
30.11.2017. Ugovor za izvođenje sanacionih radova na objektu Univerzitetskog centra u Beranama