Manja slova Veća slova RSS

Slobodan pristup informacijama

13.01.2021.

Rješenja - Slobodan pristup informacijama

Rješenja - Slobodan pristup informacijama Rješenja - Slobodan pristup informacijama

01.12.2020.

Spisak javnih funkcionera Ministarstva održivog razvoja i turizma i njihove bruto zarade u 2020. godini

Spisak javnih funkcionera Ministarstva održivog razvoja i turizma i njihove bruto zarade u 2020. godini

Spisak javnih funkcionera Ministarstva održivog razvoja i turizma i njihove bruto zarade u 2020. godini

01.12.2020.

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima Ministarstva održivog razvoja i turizma

11.11.2020.

Ugovori jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ugovori jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ugovori jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma

30.10.2020.

Plan jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Plan jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

Plan jednostavnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020. godinu

12.10.2020.

Ugovori nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ugovori nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ugovori nabavki malih vrijednosti Ministarstva održivog razvoja i turizma

01.10.2020.

Analitičke kartice Ministarstva održivog razvoja i turizma

Analitičke kartice Ministarstva održivog razvoja i turizma

Analitičke kartice Ministarstva održivog razvoja i turizma

21.09.2020.

Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020 godinu

Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020 godinu

Plan javnih nabavki Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2020 godinu

17.09.2020.

Registar vršilaca komunalnih djelatnosti i izdatih rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti

Registar vršilaca komunalnih djelatnosti i izdatih rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti

Registar vršilaca komunalnih djelatnosti i izdatih rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti

31.08.2020.

Popis automobila koje koristi Ministarstvo održivog razvoja i turizma i izdati putni nalozi

Popis automobila koje koristi Ministarstvo održivog razvoja i turizma i izdati putni nalozi