Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

31.07.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину означавања и изгледу ознаке извора нејонизујућих зрачења

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

31.07.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о потребним средствима и условима које треба да испуњава опрема личне заштите на раду коју ималац извора нејонизујућих

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

31.07.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину стручног оспособљавања и периодичној провјери

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

31.07.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима у погледу кадра, опреме и простора које треба да испуњава оператер, као и документацији која се прилаже уз захтјев за изда

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

31.07.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину провјере и/или испитивања уређаја који емитују ултразвук или уређаја који емитују оптичко зрачење или садрже изворе оптичког зрачен

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

15.04.2015.

Саопштење: Потписан Меморандум о сарадњи између Министарства одрживог развоја и туризма и НВО „Клуб Велика“

Саопштење: Потписан Меморандум о сарадњи између Министарства одрживог развоја и туризма и НВО „Клуб Велика“

Министар одрживог развоја и туризма, Бранимир Гвозденовић и генерални секретар НВО „Клуб Велика“, Гојко Кнежевић, потписали су данас Меморандум о сарадњи о спровођењу Програма зашите, очувања и унапређивања будућег заштићеног природног добра Чакор...

02.04.2015.

Извјештај о прегледу субјеката и прегледу добијених иницијатива, предлога, сугестија и коментара у консултацијама заинтересоване јавности у поступку припреме Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о рафтингу

На основу члану 8 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (,,Службени лист ЦГ'', број 12/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује...

25.03.2015.

Извјештај о прегледу субјеката и прегледу добијених иницијатива, предлога, сугестија и коментара у консултацијама заинтересоване јавности у поступку припреме Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда

На основу члана 8 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (,,Службени лист ЦГ'', број 12/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује

11.03.2015.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о измјенама и допунама закона о рафтингу

На основу чл. 6 и 7 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, број 12/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује...

09.03.2015.

Одлука о избору члана Радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе

У складу са чланом 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ број 07/12), и у складу са јавним позивом који је упућен невладиним организацијама у циљу одређивања представника Радне групе за израду Нацрта закона о заштити природе, Министар одрживог развоја и туризма доноси...