Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају и облику документа о техничкој оцјени

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области производње, увоза и /или дистрибуције грађевинских производа да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта...

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима за издавање и укидање именовања за оцјену и провјеру постојаности својстава и садржају и начину вођења евиденције о изда

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области производње, увоза и /или дистрибуције грађевинских производа да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта...

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима за издавање и укидање именовања за издавање техничке оцјене и документа о оцјени као и листе група производа

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области производње, увоза и /или дистрибуције грађевинских производа да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта...

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину израде документа о оцјени као садржај и начин вођења евиденције издатих докумената о оцјени

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области производње, увоза и /или дистрибуције грађевинских производа да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта.

17.03.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив бр. 109-68/5 од 01. 02.2016. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога Уредбе о граничним вриједностима садржаја загађујућих материја у течним горивима нафтног поријекла није било пријављених кандидата...

17.03.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив бр. 109-68/4 од 01. 02.2016. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о измјени правилника о начину и условима праћења квалитета ваздуха није било пријављених кандидата...

15.03.2016.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

На Јавни позив бр. 109-135/26 од 23.02.2016. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период...

07.03.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду Предлога павилиника о условима у погледу техничко-техничке опремљености и кадровске оспособљености за обављање послова јавног водоснабдијевања...

07.03.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду Предлога уредбе о критеријумима за престанак статуса отпада за поједине врсте отпада...

07.03.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

Обавјештење по Јавном позиву невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав радне групе за израду Предлога правилника о методологији за утврђивање састава и количина (масе) комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе...