Мања слова Већа слова РСС

Сарадња са НВО

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о начину израде документа о оцјени као садржај и начин вођења евиденције издатих докумената о оцјени, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о признавању иностраних исправа и знака усаглашености, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближим условима за издавање и укидање именовања за оцјену и провјеру постојаности својстава и садржају и начину вођења евиденције о издатим и укинутим именовањима, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о противпожарној класификацији грађевинских производа, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...

20.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о садржају и облику документа о техничкој оцјени, објављен 08.04.2016.године, није било пријављених кандидата...

18.04.2016.

Обавјештење по Јавном позиву

На Јавни позив бр. 09-909/42 од 16.11.2015. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о хемикалијама није било пријављених кандидата...

14.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога Правилника о ближим условима у погледу кадра и опреме које треба да испуњава овлашћено лице за спровођење превентивних мјера и мјера ремедијације

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, бр. 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога Правилника о ближим условима у погледу кадра и опреме које треба да испуњава овлашћено лице за спровођење превентивних мјера и мјера ремедијације...

14.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона за успостављање инфраструктуре за просторне информације

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, бр. 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона за успостављање инфраструктуре за просторне информације...

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о противпожарној класификацији грађевинских производа

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области противпожарне заштите да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта...

08.04.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога уредбе о признавању иностраних исправа и знака усаглашености

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области производње, увоза и /или дистрибуције грађевинских производа да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта...