Manja slova Veća slova RSS
>

Lista NVO kojima nedostaje dokumentacija na Konkursu "Izrada Akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverziteta"

Lista NVO kojima nedostaje dokumentacija na Konkursu "Izrada Akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverziteta"
Datum objave: 03.06.2020 09:03 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa stavom 2 člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini za Javni konkurs pod nazivom „Izrada Akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverziteta“ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na potrebnu dokumentaciju:

Lista NVO -Akcioni plan za najugrozenije vrste

Nevladine organizacije sa pomenute liste su dužne da, u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja liste, pošalju dokumentaciju koja nedostaje na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma ,
Ul. IV Proleterske br.19,
Podgorica
sa napomenom
NE OTVARATI-dopuna dokumentacije za Javni konkurs:
pod nazivom
''Izrada Akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverzitet"

U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.