Manja slova Veća slova RSS
>

Lista NVO kojima nedostaje dokumentacija na Konkursu "Utvrđivanje Liste stranih i invazivnih stranih vrsta“

Lista NVO kojima nedostaje dokumentacija na Konkursu "Utvrđivanje Liste stranih i invazivnih stranih vrsta“
Datum objave: 03.06.2020 09:02 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa stavom 2 člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini za Javni konkurs pod nazivom „Utvrđivanje Liste stranih i invazivnih stranih vrsta“ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na potrebnu dokumentaciju:


Lista NVO -invazivne i strane vrste

Nevladine organizacije sa pomenute liste su dužne da, u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja liste, pošalju dokumentaciju koja nedostaje na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma ,
Ul. IV Proleterske br.19,
Podgorica
sa napomenom
NE OTVARATI-dopuna dokumentacije za Javni konkurs:
pod nazivom
''Utvrđivanje Liste stranih i invazivnih stranih vrsta"

U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.