Manja slova Veća slova RSS
>

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na javnim konkursima za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Lista  nevladinih organizacija  koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na  javnim konkursima za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Datum objave: 16.09.2019 13:07 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Lista nevladinih organizacija i nedostaci u prijavama na javni konkurs:

1. Euromost Bijelo Polje, u obrascu za prijavu na prvoj strani navesti naziv javnog konkursa na koji se odnosi prijava.
2. Bjelopoljski resursni centar Bijelo Polje, u obrascu za prijavu na prvoj strani navesti naziv javnog konkursa na koji se odnosi prijava i dostaviti izjavu da nevladina organizacija okuplja odgovarajući stručni kadar.
3. Bonum Pljevlja, u obrascu za prijavu na prvoj strani navesti naziv javnog konkursa na koji se odnosi prijava.
4. Razvojni centar Bijelo Polje, u obrascu za prijavu na prvoj strani navesti naziv javnog konkursa na koji se odnosi prijava i dostaviti izjavu da nevladina organizacija okuplja odgovarajući stručni kadar.
5. Shark team Bijelo Polje, u obrascu za prijavu na prvoj strani navesti naziv javnog konkursa na koji se odnosi prijava.
6. Zelena dolina Potkrajci Bijelo Polje, u obrascu za prijavu na prvoj strani navesti naziv javnog konkursa na koji se odnosi prijava i dostaviti izjavu da nevladina organizacija okuplja odgovarajući stručni kadar.


Navedene nedostatke je potrebno ispraviti i dostaviti u roku od 5 dana. Poslati poštom i na e-mail: branka.milasinovic@mrt.gov.me.