Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za utvrđivanje "Liste vrsta zabrinutosti (Union Concern )" invazivnih i stranih invazivnih vrsta i mapiranju njihove distribucije

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za utvrđivanje "Liste vrsta zabrinutosti (Union Concern )" invazivnih i stranih invazivnih vrsta i mapiranju njihove distribucije
Datum objave: 01.04.2019 11:17 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18), objavljuje:

JAVNI POZIV

za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija kao podršku za utvrđivanje "Liste vrsta zabrinutosti (Union Concern )" invazivnih i stranih invazivnih vrsta i mapiranju njihove distribucije

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 1. aprila do 15. aprila 2018. godine.

Poziv za učešće u konsultacijama Ministarstvo upućuje nevladinim organizacijama zainteresovanim za pitanja iz oblasti zaštite prirode.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje i učestvovanje nevladinog sektora o planiranim aktivnostima uspostavljanja Nature 2000, u cilju utvrđivanja "Liste vrsta zabrinutosti (Union Concern )" invazivnih i stranih invazivnih vrsta i mapiranju njihove distribucije..

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati putem e-mail-a na adresu dragana.raonic@mrt.gov.me  i na portalu e-uprave ili poštom na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica (sa naznakom “Javne konsultacije – uspostavljanje mreže Natura 2000 u Crnoj Gori “).

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je: Dragana Raonić Popović, e-mail dragana.raonic@mrt.gov.me tel., 020 446 233, Fax: +382 20 446 215.

Prilog: Sektorska anali za za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2019. godini