Мања слова Већа слова РСС
>

Позив невладиним организацијама за подношење писма интересовања за пројекат израде извјештаја ка Конвенцији Уједињених нација за борбу против дезертификације (Унитед Натионс Цонвентион то Цомбат Десертифицатион)

Позив невладиним организацијама за подношење писма интересовања за пројекат израде извјештаја ка Конвенцији Уједињених нација за борбу против дезертификације (Унитед Натионс Цонвентион то Цомбат Десертифицатион)
Датум објаве: 08.06.2017 07:34 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Министарство одрживог развоја и туризма обавјештава невладине организације да су у току припремне активности за спровођење процеса извјештавања ка Конвенцији Уједињених нација о борби против дезертификације.

Наиме, Црна Гора је ратификовала Конвенцију Уједињених нација о борби против дезертификације (УНЦЦД) 2007.године и тиме је преузела обавезу спровођења и извјештавања о испуњавању обавеза из Конвенције у складу са њеним циљевима, а све у циљу одрживог управљања земљиштем и превенције деградације земљишта. УНЦЦД је 2007. године донијела нову Стратегију за унапријеђену имплементацију за период 2008-2018, и упутила захтјев земљама чланицама да своје Националне Акционе Програме (НАП) за имплементацију Конвенције усагласе са 10-годишњом Стратегијом. Министарство одрживог развоја и туризма као институција у чијој се надлежности налази УНЦЦД, уз подршку Програма Уједињених нација за животну средину УНЕП, канцеларије у Бечу, је припремило Национални акциони план за борбу против дезертификације који је усаглашен са поменутом Стратегијом за унапријеђену имплементацију за период 2008-2018. Усвајањем Националног акционог плана за борбу против дезертификације од стране Владе ЦГ у новембру 2015. испуњава се међународна обавеза преузета ратификацијом УНЦЦД.

Земље чланице УНЦЦД-а су се ратификацијом Конвенције, између осталог, обавезале и на партиципацију у извјештајном процесу, те подношење националних извјештаја према УНЦЦД Секретаријату, а на основу дефинисане динамике и планираних извјештајних циклуса од стране УНЦЦД-а. На основу достављених информација од стране свих земаља чланица, Секретаријат Конвенције упоређује и анализира добијене информације на глобалном нивоу, а чија је коначна сврха унапрјеђење борбе против деградације/дезертификације земљишта у свијету.

Рок за подношење Националног извјештаја Секретаријату Конвенције је јун 2018.године, док са активностима на припреми истог треба отпочети већ након ЦОП-а 13 који ће бити одржан у периоду од 06. до 16.септембра текуће године, у Ордосу, Кина.

Министарство одрживог развоја и туризма Црне Горе као Министарство надлежно за УНЦЦД и надлежно тијело за извјештавање има могућност да изабере националну институцију/невладину организацију која ће бити ангажована на припреми националног извјештаја.

С тим у вези, позивају се заинтересоване невладине организације чије је подручје дјеловања везано за питања заштите и унапријеђења земљишта, да Министарству одрживог развоја и туризма доставе писмо интересовања, уз доказ о испуњености следећих критеријума:

• да је уписана у регистар невладиних организација;
• да у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у области заштите земљишта;
• ако је у претходном периоду реализовала најмање један пројекат или активност у вези заштитом и унапријеђењем земљишта;
• ако је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
• ако више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници,односно намјештеници.

Невладина организација дужна је да, уз писмо интересовања достави:
• копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
• копије акта о оснивању и статута;
• преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са заштитом и унапријеђењемм земљишта;
• копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
• изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Рок за достављање писма интересовања је осам дана од дана објављивања овог позива. на адресу:

Министарство одрживог развоја и туризма
ИВ Пролетерске 19, Подгорица,
као и на е-маил: биљана.килибарда@мрт.гов.ме  

Контакт:
Биљана Килибарда, Директорат за животну средину, Министарство одрживог развоја и туризма
Тел: 020 446 238
Е-маил: биљана.килибарда@мрт.гов.ме