Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о противпожарној класификацији грађевинских производа

Датум објаве: 08.04.2016 09:31 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области противпожарне заштите да учествују у процесу избора једног представника у Радној групи за израду горе наведеног акта.

Невладина организација може предложити само једног кандидата за члана Радне групе.

Више невладиних организација може предложити истог кандидата.

Невладина организација може предложити кандидата за члана Радне групе, ако испуњава сљедеће услове:
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у области противпожарне заштите;
- да је у претходној години реализовала једну од активности у наведеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници

Кандидат невладине организације за члана Радне групе може бити лице које:
- је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;
- посједује искуство из области противпожарне заштите није члан политичке партије, државни или јавни функционер, руководеће лице или државни службеник или намјештеник у органима државне управе

Невладина организација је дужна да, уз предлог за кандидата, достави:
- копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
- копије акта о оснивању и статута;
- преглед реализованих активности у претходној години у области противпожарне заштите;
- копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
- изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичкиих партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници или намјештеници;
- фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за члана Радне групе;
- биографију кандидата са подацима о искуству у области противпожарне заштите;
- изјаву кандидата да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник или намјештеник;
- зјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана радне групе.

Рок за подношење приједлога је 8. дана од дана објављивања јавног позива.

Документација по Јавном позиву се доставља архиви Министарства на адресу:

Министарство одрживог развоја и туризма
Ул. ИВ Пролетерске бригаде 19
81 000 Подгорица

са напоменом "предлагање кандидата за члана Радне групе за израду Предлога правилника о противпожарној класификацији грађевинских производа”.

Предлог кандидата за члана Радне групе биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.