Manja slova Veća slova RSS
>

Odluka da se za članicu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem imenuje Olivera Vukadinović, kao predstavnica nevladine organizacije “Zeleni Crne Gore” (za klimatske promjene).

Datum objave: 26.01.2016 13:56 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 07/12), i u skladu sa Javnim pozivom (broj 118-13/1, od 12. 01. 2016. godine) koji je upućen nevladinim organizacijama radi izbora predstavnika nevladinih organizacija za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem, nakon uvida u pristigle prijave, Ministarstvo održivog razvoja i turizma donosi:


ODLUKU

da se za članicu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem imenuje Olivera Vukadinović, kao predstavnica nevladine organizacije “Zeleni Crne Gore” (za klimatske promjene).

OBRAZLOŽENJE

Pregledom dostavljene dokumentacije Komisija je konstatovala da su dostavljene tri prijave i to: NVO Centar za razvoj agrara koja je predložila Dejana Zejaka; NVO Zeleni Crne Gore koji su predložili Oliveru Vukadinović i NVO Društvo mladih ekologa koji su predložili Aleksandra Janičića. Komisija je pristigle prijave vrednovala na osnovu kriterijuma definisanih članom 12 Uredbe:
― Pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radnog tijela i
― Biografije kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radnog tijela.

Imajući u vidu da su dostavljeni predlozi ispravni, nakon vrednovanja prijava u skladu sa članom 12 Uredbe, Komisija je jednoglasno izabrala Oliveru Vukadinovuić (NVO Zeleni Crne Gore) za članicu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem. S tim u vezi, konstatovano je da Olivera Vukadinović ispunjava sve uslove javnog poziva (crnogorska je državljanka, sa prebivalištem u Crnoj Gori; posjeduje iskustvo iz oblasti klimatskih promjena; nije članica političke partije, državna ili javna funkcionerka, rukovodeće lice ili državna službenica ili namještenica u organima državne uprave).