Мања слова Већа слова РСС
>

Одлука да се за чланове радне групе за израду Предлога закона о уређењу простора и изградњи објеката одреде: Милорад Марковић, представник НВО ”Центар за мониторинг и истраживање” и Миленко Војичић, представник НВО “Удружење младих са хендикепом Црне Г

Датум објаве: 22.07.2014 16:59 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


У складу са чланом 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“ бр.07/12), и у складу са јавним позивом који је упућен невладиним организацијама у циљу одређивања представника радне групе за израду Предлога закона о уређењу простора и изградњи објеката, након увида у пристигле пријаве, Министарство одрживог развоја и туризма доноси:

ОДЛУКУ

да се за чланове радне групе за израду Предлога закона о уређењу простора и изградњи објеката одреде: Милорад Марковић, представник НВО ”Центар за мониторинг и истраживање” и Миленко Војичић, представник НВО “Удружење младих са хендикепом Црне Горе”
Образложење:

Кандидати су испунили све услове јавног позива (црногорски су држављани, са пребивалиштем у Црној Гори; посједују искуство из области уређења простора и изградње објеката; нису чланови политичке партије, државни или јавни функционер, руководећа лица или државни службеници или намјештеници у органима државне управе). Увидом у пристигле апликације утврђено је сљедеће:
- за кандидата Миленка Војичића достављен је предлог невладине организације “Удружење младих са хендикепом Црне Горе” у складу са правилима јавног позива (предлог је садржао сву потребну пропратну документацију)
- за кандидата Милорада Марковића достављен је предлог невладине организације ”Центар за мониторинг и истраживање у складу са правилима јавног позива (предлог је садржао сву потребну пропратну документацију)

Како је чланом 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација прописано да ће се за члана радног тијела изабрати онај кандидат за кога је достављено највише предлога невладиних организација, а имајући у виду да су двије невладине организације предложиле по једног кандидата, одлучено је да се за чланове радне групе одреде оба представника невладиних организација. Имајући у виду и да су достављени предлози исправни, одлучено је као у диспозитиву одлуке.