Manja slova Veća slova RSS

Pristupačnost - Uklanjanje arhitektonskih barijera

10.11.2020.

Inkluzivni vodič za puno, dostojanstveno, zagarantovano učešće lica s invaliditetom u svakodnevnim životnim aktivnostima

Inkluzivni vodič za puno, dostojanstveno, zagarantovano učešće lica s invaliditetom u svakodnevnim životnim aktivnostima Inkluzivni vodič za puno, dostojanstveno, zagarantovano učešće lica s invaliditetom u svakodnevnim životnim aktivnostima

01.03.2019.

Saopštenje: Analiza pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou

Saopštenje: Analiza pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi na lokalnom nivou

Vlada Crne Gore donijela je Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori od 2016. do 2020. godine kao i Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine. Akcionim planovima navedenih strategija, između ostalog, definisana je obaveza loklanim upravama da...

18.02.2019.

Akacioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti

Akacioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti

Akacioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti

24.11.2018.

Saopštenje za portal

Saopštenje za portal

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u utorak 23. 11. 2018.godine sa početkom u 10.00h u opštini Pljevlja, održalo je Okrugli sto na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi“. Okrugli sto u Pljevljima je četvrti, ujedno i poslijednji iz ovog ciklusa održavanja Okruglih stolova koje je Ministarstvo planiralo da održi do kraja tekuće godine. Pored opštine Pljevlja, Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici opština Plužine, Žabljak i Nikšić. Predstavnici opštine Šavnik su bili opravdano odsutni...

22.11.2018.

Saopštenje za portal

Saopštenje za portal

Treći Okrugli sto na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi“, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, održalo je u utorak 20. 11. 2018.godine na Cetinju. Pored predstavnika Ministarstva i Prijestonice Cetinje, Okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici opština Mojkovac, Danilovgrad, Kolašin i Glavnog grada Podgorice, kao i predstavnici NVO koja se bave pitanjima lica sa invaliditetom: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Udruženje paraplegičara Cetinje, Savez slijepih Crne Gore i NVO „SRCE“ Mojkovac...

19.11.2018.

Saopštenje za portal

Saopštenje za portal

Drugi Okrugli sto na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi“ Ministarstvo održivog razvoja i turizma održalo je u Rožajama 16. 11.2018. godine i obuhvatio je opštine: Berane, Petnjicu, Andrijevicu, Plav, Gusinje i Bijelo Polje.

14.11.2018.

Saopštenje za portal

Saopštenje za portal

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u utorak 13. 11. 2018.godine sa početkom u 10.00h u opštini Bar, održalo je Okrugli sto na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi“. Okrugli sto u Baru je prvi od četiri Okrugla stola koje je Ministarstvo planira da održi do kraja tekuće godine. Pored opštine Bar, Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici opština Herceg Novi, Tivat, Ulcinj i Budva. Predstavnici opštine Kotor nisu bili prisutni...

15.12.2017.

Analiza pristupačnosti objekata

Analiza pristupačnosti objekata

Analiza pristupačnosti objekata

21.11.2017.

Održana dva okrugla stola na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi”

Održana dva okrugla stola na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi”

Okrugli stolovi na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi”, održani su u opštinama Petnjica i Nikšić u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma...

12.10.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Akcionog plana za uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi u vlasništvu organa državne uprave za pristup, kretanje i upotrebu licima sa i

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Akcionog plana za uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi u vlasništvu organa državne uprave za pristup, kretanje i upotrebu licima sa i

U skladu sa Uredbom o načinu I postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave I nevladinih organizacija ( “ Službeni list CG” broj 7/12). Minstarstvo održivog razvoja i turizma, raspisuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Akcionog plana za uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi u vlasništvu organa državne uprave za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom...