Мања слова Већа слова РСС
>

Не буди као Шпиро, пријави смјештај

Не буди као Шпиро, пријави смјештај
Датум објаве: 15.06.2018 13:22 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Ако желиш туристима да изнајмиш собу, туристички апартман, кућу, стан (угоститељски објекат) или да организујеш камп на свом земљишту, обезбиједи себи сигурно пословање, а туристима сигурно коришћење твојих услуга, тако што ћеш да пријавиш смјештај по поједностављеној процедури:

И УЗМИ ПРИЈАВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У ДОМАЋИНСТВУ ИЗ ОПШТИНЕ:

Пријава садржи сљедеће обавезне елементе:
1) податке о подносиоцу пријаве (матични број, односно име и адресу, број личне карте или путне исправе са роком важења и називом органа који је издао);
2) мјесто и адресу објекта у којем се пружа услуга;
3) врсту угоститељске услуге, категорију и структуру смјештајних капацитета са укупним бројем лежаја:
4) мјесто и датум подношења пријаве, и
5) потпис подносиоца пријаве;

Обрати пажњу на пријаву, јер свака општина има своју форму пријаве, поред наведених обавезних елемената, пријава може да садржи и додатне елементе;

ИИ ПРИПРЕМИ СЉЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1) доказ о својини или закупу или праву коришћења угоститељског објекта, односно земљишта за камп;
2) фотокопију личне карте или путне исправе ако си странац;
3) изјаву о испуњености минимално-техничких услова у погледу простора, опреме и средстава за обављање угоститељске дјелатности (угоститељске услуге у домаћинству); Изјаву можете преузети ОВДЈЕ
4) попуњени образац чек листе за категорију за коју сматраш да твој објекат испуњава услове ( Правилник о врстама, миниманлно-техничким условима и категоризацији угоститељских објеката – Прилог 3);
5) попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (Правилник о изгледу, садржају и начину вођења Централног туристичког регистра – Образац 21).

ИИИ ПОПУЊЕНУ ПРИЈАВУ И ПРИПРЕМЉЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОДНЕСИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ У ОПШТИНИ ОСАМ ДАНА ПРИЈЕ ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ ЗБОГ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ ТУРИСТИЧКИ РЕГИСТАР

Надлежни орган општине дужан је да у року од осам дана од дана када си поднио пријаву, донесе рјешење о упису у Централни туристички регистар, када можеш почети са радом.

Када стигну гости (домаћи и страни) у твој објекат, евидентирај их уписом у Књигу гостију и странце пријави Управи полиције. Пријаву у систем Управе полиције можеш вршити директно уносом података у систем, уз предходно извршену регистрацију у МУП-у (више информација можеш пронаћи на сајту МУП-а: www.муп.гов.ме) или посредством локалне туристичке организације.

За сва додатна појашњења позови Цалл центар Националне туристичке организације Црне Горе 0 8000 1300 (радним данима од 7:00х-15:00х).