Manja slova Veća slova RSS

Planska dokumentacija

30.03.2018.

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine - mart 2018.

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine - mart 2018. Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine - mart 2018.

23.01.2018.

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine - decembar 2017.

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine - decembar 2017.

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine - decembar 2017.

23.01.2018.

Izmjene i dopune Kataloga (evidencije) privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane

Izmjene i dopune Kataloga (evidencije) privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane

Izmjene i dopune Kataloga (evidencije) privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane

27.12.2017.

Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015. – 2017. godina

Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015. – 2017. godina

Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015. – 2017. godina

21.06.2017.

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine

Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, za period 2016 - 2018. godine

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero za period 2017-2019. godine

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Lovćen za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Lovćen za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Lovćen za period 2017-2019. godine

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Durmitor za period 2017-2019. godine

15.06.2017.

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2017-2019. godine

Plan objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2017-2019. godine

13.09.2016.

Prostorni plan posebne namjene za Durmitorsko područje

Prostorni plan posebne namjene za Durmitorsko područje