Manja slova Veća slova RSS

Saglasnosti na lokalna planska dokumenta

2020

04-37_3 Saglasnost na Predlog DUP-a Poslovni centar Kruševac-zona B, Glavni grad Podgorica
04-575_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Naselje 1.maj, Glavni grad Podgorica
04-59_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Stara Varoš-Blok 7, Glavni grad Podgorica


2019

104-4844_2 Predlog DUP-a Zagorič 3 i 4, Glavni grad Podgorica
104-579_4 Saglasnost na Predlog DUP-a Čepurci, Glavni grad Podgorica
104-4843_2 Saglasnost na Predlog UP-a Nova Varoš-Blok R, Glavni grad Podgorica
104-4842_1 Predlog DUP Donja Gorica
104-954_5 Saglasnost DUP Stambena zajednica VI Krusevac
104-165_9 Saglasnost DUP Zabjelo 9
104-1502_4-2017 Saglasnost na Predlog DUP-a Ibričevina, Glavni grad Podgorica
104-954_4 Predlog DUP-a Stambena zajednica VI Kruševac, Glavni grad Podgorica
104-4024_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Blok 18 i 19, Glavni grad Podgorica
104-1502_4-2017 i 104-515_29-2016 Predlog DUP Ibričevina i DUP Stara Varoš-Blok 7
104-951_6 Saglasnost Gorica C
104-2801_3 Saglasnost DUP Naselje 1. maj
104-1234_5 Predlog DUP Momišići A
104-3414_2 Saglasnost na Predlog UP-a Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom, Glavni grad Podgorica
104-2097_2 Saglasnost DUP Konik sanacioni plan
Saglasnost DUP Zabjelo B1
104-2097_1 Predlog DUP Konik sanacioni plan
Predlog DUP Momišići A, Zabjelo B1, Gorica C
104-3465/1-2018 Predlog Urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane"
104-1871/34-2017 Predlog DUP-a Lepetane

 

2018

104-2859/27 Saglasnost na Predlog DUP-a Gusinje - Centar
104-2868/32 Saglasnost na Predlog DUP-a "Privredna zona Gusinje"
104_3885_5 Saglasnost na Predlog DUP Prnjavor - I faza, Opstina Plav
104-2032_74 Saglasnost na korigovani Predlog Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi
104_2029_31 Saglasnost na Predlog DUP_a Sutomore Centar
104-3597_5 Saglasnost na Predlog DUP-a Sportska zona, Opština Kolašin
104-1375_69 Saglasnost na korigovani Predlog Prostorno urbanističkog plana Opštine Bar
104-1625_25 Saglasnost na Predlog DUP-a Đerane 1, Opština Ulcinj
104-3156_11 Saglasnost na Predlog DUP-a Plavsko jezero I faza, Opština Plav
104_2216_27 Saglasnost na Predlog DUP Nedakusi, Opština Bijelo Polje
104-3524_9 Saglasnost na Predlog DUP-a Zabjelo Zelenika, Glavni grad Podgorica
104-3133_4 Saglasnost na Predlog na Predlog DUP-a Zagorič 1, Glavni grad Podgorica
104-1900_25 Saglasnost na Predlog DUP-a Razvršje, Opština Žabljak
104-1866_24 Saglasnost na Predlog LSL za područje Uskoci, Opština Žabljak
104-1525_25 Saglasnost na Predlog DUP-a Drač - za urbanu cjelinu Nova Varoš 1.2, Glavni grad Podgorica
104-1194_32 Saglasnost na Predlog DUP-a Momišići B, Glavni grad Podgorica.pdf
104-3589_2 Saglasnost na Predlog UP-a Skladišti i servisi-Cijevna, Glavni grad Podgorica
104-2740_24 Saglasnost na korigovani Predlog Prostorno urbanističkog plana Opštine Petnjica
104-1444_29 Saglasnost na korigovani Predlog LSL Poslaništa-stambeni objekat, Opština Žabljak
104-78_14 Saglasnost na Predlog DUP-a Murtovina, Glavni grad Podgorica
104-3033_7 Saglasnost na Predlog LSL Bakovići, Opština Kolašin
104-3590_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Drač-Cvijetin brijeg, Glavni grad Podgorica
104-3588_2 Saglasnost na Predlog UP-a Stara Varoš-dio zone A, Glavni grad Podgorica
104-2600_24-2017 Saglasnost na Predlog DUP-a Pobrežje-zone D i E, Glavni grad Podgorica
104-3131_14 Saglasnost na Predlog DUP-a Pobrežje-zone A,B i C, Glavni grad Podgorica
104-3514_5 Saglasnost na Predlog DUP-a Dajbabska gora, Glavni grad Podgorica
104-2209_25 Saglasnost na Predlog DUP-a Gornja Gorica 3-dio B, Glavni grad Podgorica
104-3495_7 Saglasnost na Predlog DUP-a Crna Greda-zona F,podzona F1, Prijestonica Cetinje
104-2596_27-2017 Saglasnost na Predlog DUP-a Centar, Opština Nikšić
104-1756_22 Saglasnost na Predlog izmjena DUP-a Žabljak-zona K, Opština Žabljak
104-2114_13 Saglasnost na Predlog DUP-a Zabjelo B, Glavni grad Podgorica
104-1444_26 Predlog LSL Poslaništa-stambeni objekat, Opština Žabljak
104-3495_5 Predlog DUP-a Crna Greda-zona F,podzona F1, Prijestonica Cetinje
104-3133_2 Predlog DUP-a Zagorič 1, Glavni grad Podgorica
104-2790_8 Saglasnost na korigovani Predlog IID DUP-a Stadion i škola Vuk Karadžić,Opština Berane
104-8475_2 Saglasnost na Predlog DUP-a RTV-centralne djelatnosti, Glavni grad Podgorica
104-3131_11 Predlog DUP-a Pobrežje A, B i C, Glavni grad Podgorica
104-3006_13 Saglasnost na Predlog DUP-a Žabljak za zone I, J, G, H, E, F i C
104-3132_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Zabjelo 8-zona stanovanja, Glavni grad Podgorica
104-1284_34 Saglasnost na korigovani Predlog prve faze LSL Gornji Štoj na k.p.402-18 KO Gornji Štoj,Ulcinj
104-2032_63 Korigovan Predlog Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi
104-2727_5 Saglasnost na Predlog DUP-a Servisno-skladišna zona sa ranžirnom stanicom,Glavni grad Podgorica
104-2740_18 Predlog Prostorno urbanističkog plana Opštine Petnjica
104-1594_34 Saglasnost na korigovani Predlog IID DUP-a Pečurice-centar, Opština Bar
104-1375_60 Predlog Prostorno urbanističkog plana Opštine Bar
104-2765_9 Saglasnost na Predlog DUP-a Servisna zona Luštica, Opština Tivat
104-2790_6 Predlog IID DUP-a Stadion i škola Vuk Karadžić, Opština Berane
104-2548_6 Saglasnost na korigovani Predlog LSL Velje brdo-solarna elektrana, Glavni grad PG
104-2727_2 Predlog DUP Servisno-skladišna zona sa ranžirnom stanicom, Glavni grad Podgorica
104-1594_32 Predlog IID DUP-a Pečurice-centar, Opština Bar
104-2548_2 Predlog LSL Velje brdo-solarna elektrana, Glavni grad Podgorica
104-2642_8 Saglasnost na Predlog DUP-a Industrijska zona Goran, Opština Bar
104-2567_8 Saglasnost na Predlog DUP-a Sušica-prva faza realizacije, Opština Berane
104-2568_5 Saglasnost na Predlog DUP-a Groblje, Opština Berane
104-1956_6 Saglasnost na korigovani Predlog IID DUP-a Industrijska zona Zeleni,Opština Rožaje
104-1997_29 Saglasnost na Predlog LSL Aerodrom, Glavni grad Podgorica
104-2547_2 Saglasnost na Predlog DUP Gornja Gorica 2-zona A, Glavni grad Podgorica
104-2592_8 Saglasnost na Predlog DUP-a Servisno skladišna zona uz željez.prugu-Vatrogasni dom Glavni grad Podgorica
104-2593_4 Saglasnost na Predlog DUP-a Masline, Glavni grad Podgorica
104-757_41 Saglasnost na korigovani Predlog IID DUP-a Golf i Donji Radovići zapad, Opština Tivat
104-756_41 Saglasnost na korigovani Predlog IID DUP-a Donji Radovići centar, Opština Tivat
104-2605_6 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Spuž, Opština Danilovgrad.pdf
104-2032_29 Predlog PUP-a Opštine Herceg Novi
104_2334_14 Saglasnost na Predlog DUP-a Vranicke njive Glavni grad Podgorica
104_1847_11 Saglasnost na Predlog DUP-a Zabjelo 8 Glavni grad Podgorica
104-2324_4 Saglasnost na Korigovani Predlog DUP-a Gornja Gorica 2-dio zone B, Glavni grad Podgorica
104-2112_13 Saglasnost na Korigovani Predlog DUP-a Blok 35-36, Glavni grad Podgorica
104-2111_7 Saglasnost na Korigovani Predlog DUP-a Čepurci-dio, Glavni grad Podgorica
104-2114_10 Saglasnost na Predlog DUP-a Zabjelo B2, Glavni grad Podgorica
104-1640_12 Saglasnost na korigovani Predlog DUP Zona centralnih djelatnosti-Cetinjski put Glavni grad Podgorica
104_2355_20_2017 Predlog LSL Mareza Glavni grad Podgorica
104_2324_2 Predlog DUP-a Gornja Gorica 2 dio zone B Glavni grad Podgorica
104_2112_8 Predlog DUP-a Blok 35 36 Glavni grad Podgorica
104_2111_5 Predlog DUP Čepurci Glavni grad Podgorica
Saglasnost Zelenika.pdf
Saglasnost Liman 2.pdf
SAGLASNOST DUP Stara Varoš centar, Nikšić.pdf
104-1956_4 Korigovani predlog IID DUP-a Industrijska zona Zeleni, Opština Rožaje
104-757_35 Saglasnost na Predlog IID DUP Golf i Donji Radovići Zapad
104-756_38 Saglasnost na Predlog IID DUP Donji Radovići centar
104-594_27-2017 Saglasnost na Predlog LSL mHE Lještanica, Opština Bijelo Polje
104-2244_2 Saglasnost na Predlog DUP-a za lokalitet Pinješ 3, Opština Ulcinj.pdf
104_2131_1 Saglasnost na Predlog DUP Babića Polje 2 dio Biznis zona opstina Mojkovac.pdf
104-2100_2 Saglasnost na Predlog LSL Rasadnik, Opština Rožaje
104-2128_4 Predlog DUP Stara Varoš-centar, Opština Nikšić
104_2127_4 Saglasnost na Predlog LSL Gvozd opstina Niksic
104-2075_4 Saglasnost na Predlog DUP Hareme, Opština Berane
104-1467_22 Saglasnost na korigovani Predlog DUP Nova Varoš 2, Glavni grad Podgorica
104-898_9 Saglasnost na Predlog DUP TITEX, Glavni grad Podgorica
104-1984_2 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Školski centar Vukadin Vukadinović, Opština Berane
104-1983_2 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Park, Opština Berane
104-1956_2 Predlog IID DUP-a Industrijska zona Zeleni, Opština Rožaje
104-598_28 Saglasnost na Predlog UP Hemomont, Glavni grad Podgorica
104-1389_9 Predlog LSL Kotobilj, Opština Herceg Novi
104-1615_2 Saglasnost na korigovani Predlog DUP Dahna 2, Glavni grad Podgorica
104-1544_4 Saglasnost na Predlog LSL Hajla i Štedim, Opština Rožaje
104-1862_2 Saglasnost na Predlog DUP Tivat centar, Opština Tivat
104-1640_6 Predlog DUP Zona centralnih djelatnosti-Cetinjski put, Glavni grad Podgorica
104-861_14-2017 Saglasnost na korigovani Predlog DUP Lješnica, Opština Bijelo Polje
104-1467_9 Predlog DUP Nova Varoš 2, Glavni grad Podgorica
104-1292_2 Saglasnost na Predlog LSL Jela, Opština Rožaje
104-1196_8 Saglasnost na Predlog DUP Tološi 1, Glavni grad Podgorica
104-266_8 Saglasnost na Predlog IID PUP-a Opštine Danilovgrad u dijelu GUR-a Danilovgrad i dijelu GUR-a Spuž
104-1273_2 Saglasnost na Predlog DUP Đuraševići, Opstina Tivat
104-1389_21-2017 Saglasnost na Predlog Izmjena i dopuna DUP Lijeva obala Lima, Opština Berane
104-23_2 Predlog DUP Dahna 2, Glavni grad Podgorica
104-901_2 Saglasnost na Predlog DUP Stambena zajednica VI Kruševac-dio,Glavni grad Podgorica
104_2040_39_2016 Saglasnost na Predlog IID DUP Cetralna zona Bijelo Polje
104-72_8 Saglasnost na Predlog DUP Zagorič 5, Glavni grad Podgorica
104-484_3 Korigovan Predlog IID DUP Podkošljun, opstina Budva
104-791_31-2017 Saglasnost na korigovani Predlog DUP Bandzovo Brdo-faza I, opstina Rožaje
104-792_30-2017 Saglasnost na korigovani Predlog DUP Bandzovo Brdo-faza II, opstina Rožaje

 

 

 
2017

104-2448_6 Saglasnost na LSL Doljani, Glavni grad Podgorica
104-2599_2 Saglasnost na DUP Murtovina 2, Glavni grad Podgorica
104-2542_2 Saglasnost na Predlog LSL za izgradnju potisno protočne mHE na vodovod Berane-Lubnice, opstina Berane
104-2177_2 Saglasnost na Predlog LSL za turisticko-stambeno naselje u Kruče,opstina Ulcinj
104-1075_10 Saglasnost na Predlog DUP Ciglana, opstina Bijelo Polje
104-742_22 Saglasnost na Predlog DUP Stara Varos-vojni kompleks, opstina Niksic
104-2178_2 Saglasnost na Predlog UP za lokalitet hotela Mediteran, opstina Ulcinj
104-2047_18 Korigovani Nacrt IID DUP Industrijska zona Zeleni, opstina Rozaje
104-861_8 Korigovani Predlog DUP Lješnica, opstina Bijelo Polje
104-2073_4 Saglasnost na Predlog UP Novo groblje, Glavni grad Podgorica
104-792_26 Korigovani Predlog DUPa Bandzovo Brdo - faza II, opstina Rozaje
104-1433_2 Predlog LSL Borje III, opstina Zabljak
104-2027_19-2016 Saglasnost na Predlog DUP Komini, opstina Pljevlja
104-791_28 Predlog DUPa Bandzovo Brdo - faza I, opstina Rozaje
104-1382_25 Saglasnost na Predlog LSL Misnica potok, opstina Mojkovac
104-1520_19 Saglasnost na Predlog IID DUP Gradiosnica za lokaciju proizvodno komunalnih povrsina, opstina Tivat
104-2051_42_2016 Saglasnost na korigovani Predlog LSL Pogled, Opstina Rozaje
104-2051_40_2016 Predlog LSL Pogled,opstina Rozaje
104-465_32 Saglasnost na Predlog DUP Centralna zona, opstina Andrijevica
104-792_22 Predlog DUPa Bandzovo Brdo - faza II opstina Rozaje
104-655_27 Saglasnost na korigovani Predlog LSL Benzinska pumpa-Skarepača opstina Rožaje
104-1359_6 Saglasnost na Predlog UP Sportsko-rekreativni kompleks Balabani Glavni grad Podgorica
104-86_22 Saglasnost na Predlog DUPa Dahna 1,Glavni grad Podgorica
104-1075_4 Predlog DUPa Ciglana opstina Bijelo Polje
104-1369_17 Saglasnost na korigovani Predlog LSL mHE Bukovica opstina Savnik
104-1643_2 Saglasnost na Predlog DUP Cijevna 2 - dio A Glavni grad Podgorica
104-439_25 Saglasnost na LSL Jela, opština Rožaje
104-2051_35-216 Saglasnost na LSL Pogled, opština Rožaje
104-1392_6 Saglasnost na Predlog IID DUPa Zabljak-Benzinska stanica i tržni centar opstina Zabljak
104-1364_2 Saglasnost na Predlog IID DUPa Blaca-Josica za kat.parc. 351,352,353-1,353-2 KO Josica opstina Herceg Novi
104-1369_11 Predlog LSL mHE Bukovica, opština Šavnik
104-465_26 Predlog DUP-a Centralna zona opstina Andrijevica
104-655_23 Saglasnost na Predlog LSL Benzinska pumpa-Skarepača opstina Rožaje
104-861_4 Predlog DUP Ljesnica opstina Bijelo Polje
104-693_4 Predlog IID DUPa Stambena zajednica VI Krusevac - dio Glavni grad Podgorica
104-864_2 Saglasnost na Predlog UP Donja Lastva Opstina Tivat
104-844_2 Predlog UP Mediteran Opstina Tivat
104-840_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Centar II Opstina Rozaje
104-1309_27-2016 Saglasnost na Predlog DUPa Mahala Glavni grad Podgorica
104-470_26 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Desna obala Lima opstina Berane
104-1838_23-2016 Saglasnost na Predlog DUPa Podbisce -prva faza realizacije Grotulja opstina Mojkovac
104-2516_21-2016 Predlog LSL mhe Bukovica opstina Savnik
104_1082_34_2016 Saglasnost na Predlog DUP-a Balijače Mojanovići-dio A Glavni grad Podgorica
104_1494_22 Saglasnost na Predlog UP Vrela - stambeno turistički objekti opština Žabljak
104_1835_24_2016 Saglasnost na Predlog LSL mHE Vrbnica opština Plužine
104-1082_31-2016 Predlog DUPa Balijace Mojanovici - dio A Glavni grad Podgorica

 

2016

104-1728_17 Saglasnost na Predlog IID DUPa Vranici 1 Glavni grad Podgorica
104-1255_15 Saglasnost na Predlog DUP-a Krasici opstina Tivat
04_1971_26_2013 Predlog IID DUP Podkosljun opstina Budva
04-1363_42-2014 Saglasnost na korigovani Predlog IID UP Turisticko naselje Smokvica opstina Budva
104-2395_4 Saglasnost na Predlog IID DUPa Industrijske zone i podrucja terminala opstina Bijelo Polje
04_825_29_2015 Saglasnost na Predlog IID DUPa Pobrezje zona G Glavni grad Podgorica
104-1511_21 Saglasnost na Predlog IID DUPa Stambena zajednica VII Stara Varos Glavni grad Podgorica
104-1779_18 Saglasnost na Predlog LSL za kat.parc. 1772_7 i 1770_6 KO Buce I i 42_3 i 42_7 KO Vinicka Opstina Berane
104-1489_17 Saglasnost na Predlog IID PUP-a Rozaje
04-1846_26-2015 Saglasnost na korigovani Predlog DUPa Nikoljac Opstina Bijelo Polje
04_2357_22_2014 Saglasnost na Predlog LSL Cijevna- planska jedinica 2.5 Glavni grad Podgorica
104_1729_26 Saglasnost na Predlog LSL Centralno groblje Golubovci Glavni grad Podgorica
104-406_4 Saglasnost na korigovani Predlog DUP Nerin opstina Kotor
104-1881_4 Saglasnost na Predlog UP Poslovno stambene zone Skaljari opstina Kotor
04_1363_38_2014 Predlog IID UP Turisticko naselje Smokvica opstina Budva
104_1081_26 Saglasnost na Predlog DUP-a Karabusko polje Glavni grad Podgorica
104_1158_17 Saglasnost na Predlog DUP-a Dolovi I opstina Pljevlja
04-1846_21-2015 Korigovani Predlog DUP-a Nikoljac opstina Bijelo Polje
104-973_17 Predlog UP Donja Lastva opstina Tivat
104-632_3 Predlog IID DUP-a za dio naselja Rose opstina Herceg Novi
104-1556_21 Saglasnost na Predlog LSL za izgradnju mhe Slatina opstina Kolasin
104-1881_2 Predlog UP Poslovno stambene zone Skaljari Opstina Kotor
104-515_25 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Stambena zajednica VI Stara Varos Glavni grad Podgorica
104-989_28 Saglasnost na Predlog LSL za izgradnju mhe na vodotoku Djuricka rijeka sa pritokama Opstina Plav
104-516_19 Saglasnost na Predlog IID DUP-aTolosi 2-dio Glavni grad Podgorica
04_707_14-2015 Predlog IID DUP-a Balibegovo Brdo i Kupusiste opstina Pljevlja
104_436_5 Saglasnost na Predlog DUP Stari Krasici opstina Tivat
104_989_24 Predlog LSL za izgradnju mHE na vodotoku Đurička rijeka opstina Plav
104-515_22 Predlog IID DUP-a Stambena zajednica VI Stara Varos Glavni grad Podgorica
04_1363_34_2014 Korigovani Predlog IDI UP Turisticko naselje Smokvica opstina Budva
104-500_21 Saglasnost na Predlog DUP-a za prostor izmedju ulica Serdara Scepana, Narodne omladime i Velimira Jakica opstina Niksic
04_1738_20_2013 Saglasnost na Predlog DUP Buljarica I opstina Budva
104 498 37 Saglasnost na Predlog DUP dijela urbanisticke jedinice Rudo Polje opstina Niksic
04-1846_15-2015 Predlog DUP Nikoljac Opstina Bijelo Polje
04-1191_18-2015 Saglasnost na Predlog IID DUP Rakonje Opstina Bijelo Polje
104_1567_2 Saglasnost na Predlog LSL Moticki Gaj Opstina Zabljak
104-89_6 Saglasnost na predlog IID DUP-a Servisno skladisna zona Glavni grad Podgorica
04_2108_3_2015 Saglasnost na Predlog IID DUP Topolica Bjelisi Opstina Bar
04_2009_21_015 Saglasnost na Predlog DUP-a Dahna Glavni grad Podgorica
104_1377_3 Saglasnost na Predlog DUP-a Medanovici Opstina Bijelo Polje
04-565_14-2014 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Topolica III Opstina Bar
104_1128_1 Predlog DUP Ilino Opstina Bar.pdf
104_415_4 Saglasnost na Predlog UP Trg Patrijarha Varnave Opstina Pljevlja
104_1272_2 Saglasnost na Predlog LSL Ljevak Opstina Mojkovac
104_287_2 Predlog LSL Spilice Potok na Lustici Opstina Herceg Novi
04_2107_5 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Veliki pijesak Opstina Bar
104_616_20 Saglasnost na Predlog IID DUP Industrijska zona KAP - koridor juzne obilaznice Glavni grad Podgorica
104_1097_2 Saglasnost na Predlog UP Mimosa Estate Opstina Herceg Novi
04-779_82-2014 Saglasnost na predlog IID PUP-a opstine Niksic Opstina Niksic
04-1885_4-2015 Saglasnost na predlog LSL Paprati Opstina Niksic
104-653_2 Predlog IID DUP-a Blaca Josica za kat.parc. 351, 352, 353_1, 353_2, KO Josica Opstina Herceg Novi
04_1363_32_2014 Predlog IID UP Turisticko naselje Smokvica Opstina Budva
104-504_31 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Golf i Donji Radovici zapad Opstina Tivat
04_1418_28_2015 Predlog LSL za izgradnju mHE Kaludra Opstina Berane
04_1825_19_2015 Predlog IID DUP-a Pobrezje zona G Glavni grad Podgorica
04_1435_18_2015 Saglasnost na Predlog LSL za katastarsku parcelu 1779_5 KO Buce Opstina Berane
04_1852_20_2015 Saglasnost na Predlog DUP Lugovi i Donji Talum - prva faza realizacije Opstina Berane
04_1853_19_2015 Saglasnost na Predlog DUP Rudes III Opstina Berane
104-406_2 Predlog DUP-a Nerin Opstina Kotor
04_1605_11-2014 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Stara Banja Igalo za up 122 i up 168 Opstina Herceg Novi
04_84_10_2015 Saglasnost na Predlog IID za odredjene parcele u zahvatu IID DUP-a Ulcinj-grad za lokalitet Meraja 2 Opstina Ulcinju
104_415_2 Predlog UP Trg Patrijarha Varnave Opstina Pljevlja
04_249_35_2015 Predlog DUP-a Grahovo Opstina Niksic
104_434_2 Predlog LSL za mHE Kaludra Opstina Berane
04_1791_19_2013 Predlog IID DUP Podkosljun Opstina Budva
04_830_2_2012 Predlog DUP-a Sveti Stefan Opstina Budva
04-25_22-2015 Saglasnost na Predlog DUP-a Pecurice turisticki kompleks Opstina Bar
104-82_4 Saglasnost na Predlog UP-a Moticki Gaj II Opstina Zabljak
04-1854_20-2015 Saglasnost na predlog DUP-a Jasikovac polje - prva faza realizacije Opstina Berane
04-908_18-2015 Saglasnost na Predlog UP Grudice Opstina Zabljak
104-115_7 Saglasnost na Predlog IID DUP Blaca Josica za lokalitet hotela Park opstina Herceg Novi
04-1854_18 Predlog DUP-a Jasikovac polje - prva faza realizacije Opstina Berane
04_2108_1 Predlog IID DUP Topolica-Bjelisi Opstina Bar
04_84_8_2015 Predlog IID DUP-a Ulcinj grad za odredjene urbanisticke parcele za lokalitet Meraja 2 Opstina Ulcinj

 

2015

04_273_5 Saglasnost na Predlog DUP-a Javoraca Opstina Zabljak
04_739_20 Saglasnost predlog IIID UP za lokalitet Ulcinjsko polje u okviru zone B podzone 7,9 i 3, Opština Ulcinj
04-1880_3 Saglasnost na Predlog LSL Ravil Prijestonica Cetinje
04-2107_3 Predlog IID DUP-a Veliki Pijesak Opstina Bar
04_1267_4 Saglasnost na Predlog IID DUP-a 'Ulcinj-grad' za lokalitet Liman 1 Opstina Ulcinj
04-1345_18 Saglasnost na Predlog DUP-a Servisno skladisna zona u Podgorici Glavni grad Podgorica
04-392_19 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Konik Stari Aerodrom faza III Glavni grad Podgorica
04-1477_17 Saglasnost na Predlog LSL Kutska rijeka Opstina Andrijevica
04-1476_16 Saglasnost na Predlog LSL Mojanska Rijeka Opstina Andrijevica
04-1447_16 Saglasnost na Predlog DUP-a Gornja Gorica 3 - dio A Glavni grad Podgorica
04_392_14 Predlog IID DUP-a Konik-Stari aerodrom- faza III Glavni grad Podgorica
04_1885_1 Predlog LSL Paprati Opstina Niksic
04-1286_4 Saglasnost na Predlog LSL Sasovici opstina Herceg Novi
04-105_18 Saglasnost na Predlog LSL Skladisno poslovna zona Donji Kokoti Glavni grad Podgorica
04_1880_1 Predlog LSL Ravil Prijestonica Cetinje
04_273_3 Predlog DUP-a naselja Javorovaca opstina Zabljak
04-105_16 Predlog LSL Skladisno poslovna zona Donji Kokoti Glavni grad Podgorica
04_1819_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Ostrog-Glava Zete Opstina Danilovgrad
04-1485_1 Predlog IID DUP-a naselja Rakonje Opstina Bijelo Polje
04_1820_1 Saglasnost na Predlog Lokalne studije lokacije za vjerski objekat-hram 'Sveta Petka' na kat.parceli 1950 K.O. Glavica, opština Danilovgrad
04_991_5 Predlog IID DUP-a Ulcinj grad za lokalitet Derane 1 Opstina Ulcinj
04_1286_2 Predlog LSL Sasovici Opstina Herceg Novi
04_660_1 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Ulcinj grad za odredjene up za lokalitet Pristan Opstina Ulcinj
04_144_16_2014 Saglasnost na Predlog LSL Sitnica Opstina Herceg Novi
04_991_1 Predlog IID DUP-a Ulcinj grad za lokalitet Djerane 1 Opstina Ulcinj
04_1475_1 Predlog LSL Cijevna-planska jedinica 2.5. Glavni grad Podgorica
04_947_3_2014 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Ulcinj za lokalitet Pinjes Opstina Ulcin
04_1446_1 Predlog IID DUP-a Stambena jedinica VI Krusevac zona 2,3,4 Glavni grad Podgorica
04_672_9 Saglasnost na Predlog DUP Spuž Opština Danilovgrad
04_1605_9_2014 Predlog IID DUP-a Stara Banja - Igalo Opstina Herceg Novi
04_1436_1 Predlog IID DUP-a Morinj Opstina Kotor
04_1267_1 Predlog IID DUP Ulcinj grad za lokalitet Liman 1 Ulcinj opstina Ulcinj
04_1363_25_2014 Predlog Izmjena i dopuna UP TN Smokvica Opstina Budva
04_834_17 Saglasnost na Predlog IID DUP-a za naselje Loznice, Opština Bijelo Polje
04_1286_1 Predlog LSL Sasovići - Opština Herceg Novi
04_1268_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Kodre 1 - Opština Ulcinj
04_84_4 Predlog ID za određene urbanističke parcele u zahvatu ID DUP-a Ulcinj-grad za lokalitet Meraja 2 u Ulcinju Opština Ulcinj.pdf
04_123_1 Saglasnost na Predlog UP kompleksa mješovite namjene Villdor u Igalu Opstina Herceg Novi
04_964_4_2014 Predlog IID za odredjene urbanisticke parcele u zahvatu ID DUP-a Ulcinj grad za lokalitet Pinjes 2 u Ulcinju Opstina Ulcinj
04_1242_36_2014 Saglasnost na Predlog IID DUP-UP-a Istorijsko jezgro Prijestonica Cetinje
04_112_18 Saglasnost na Predlog DUP Bistrica Opstina Berane
04_111_17 Saglasnost na Predlog DUP Desna obala Lima
04_110_19 Saglasnost na Predlog DUP Ostrovi Opstina Berane
04_721_2 Predlog UP Varezina voda Opstina Zabljak
04_2420_18_2014 Saglasnost na Predlog DUP-a Danilovgrad centar Opstina Danilovgrad
04_1401_20_2014 Saglasnost na Predlog LSL Glavati-Prcanj Opstina Kotor
04_1068_11_2014 Saglasnost na Predlog DUP-a Prcanj Opstina Kotor
04_766_3 Predlog LSL Bakovici Opstina Kolasin
04_341_17 Predlog UP Moticki gaj II Opstina Zabljak
04_25_9 Predlog DUP-a Pecurice -turisticki centar Opstina Bar
04_422_3 Saglasnost na Predlog LSL Mrkovi-Njivice Opstina Herceg Novi
04_1072_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Sipcanicka gora Glavni grad Podgorica
04_672_7 Predlog DUP-a Spuz Opstina Danilovgrad
04_1825_1 Predlog IID DUP-a Ulcinj grad za lokalitet Derane 1 Opstina Ulcinj
04_202_21_2014 Saglasnost na Predlog DUP-a Savnik sjever Opstina Savnik
04_201_20_2014 Saglasnost na Predlog DUP-a Savnik jug Opstina Savnik
04_200_21_2014 Saglasnost na Predlog DUP-a Boan Opstina Savnik
04_842_4 Saglasnost na Predlog DUP-a Humci Prijestonica Cetinje
04_841_3 Saglasnost na Predlog DUP-a Bajice Prijestonica Cetinje
04_911_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Suho polje Opstina Rozaje
04_910_2 Saglasnost na Predlog DUP-a Ibarac Opstina Rozaje
04_895_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Gornji Kalimanj Opstina Tivat
04_748_4 Saglasnost na Predlog DUP-a Krusevo Opstina Bijelo Polje
04_747_4 Saglasnost na Predlog DUP-a Kisjele vode Opstina Bijelo Polje
04_842_1 Predlog DUP-a Humci Prijestonica Cetinje
04_841_2 Predlog DUP-a Bajice Prijestonica Cetinje
04_202_19_2014 Predlog DUP-a Savnik sjever Opstina Savnik
04_201_18_2014 Predlog DUP-a Savnik jug Opstina Savnik
04_200_19 Predlog DUP-a Boan Opstina Savnik
04_766_1 Predlog DUP-a Sportska zona Opstina Kolasin
04_767_1 Predlog LSL Bakovici Opstina Kolasin
04_748_2_2014 Predlog DUP-a Krusevo Opstina Bijelo Polje
04_747_2_2014 Predlog DUP-a Kisjele vode Opstina Bijelo Polje
04_224_4 Saglasnost na Predlog LSL Verusa Glavni grad Podgorica
04_660_1 Predlog IID DUP-a Ulcinj grad za lokalitet Pristan Opstina Ulcinj
04_638_3 Saglasnost na Predlog DUP-a Mazina Opstina Tivat
04_1242_26_2014 Predlog IID DUP-UP-a Istorijsko jezgro Cetinja Prijestonica Cetinje
04_779_1_2014 Saglasnost na Predlog PUP-a Opstine Niksic Opstina Niksic
04_638_1 Predlog DUP-a Mazina Opstina Tivat
04_422_1 Predlog LSL Mrkovi-Njivice na Lustici Opstina Herceg Novi
04_270_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Golubinja Opstina Pljevlja
04_269_1 Saglasnost na Predlog IID DUP-a Dolovi III Opstina Pljevlja
04_300_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Radigojno Opstina Kolasin
04_25_1 Predlog DUP-a Pecurice-turisticki centar Opstina Bar
04_402_1 Saglasnost na Predlog LSL Piramida u naselju Tomasevo Opstina Bijelo Polje
04_439_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Mali logor Opstina Pljevlja
04_438_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Veliki logor Opstina Pljevlja
04_228_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Bare I Opstina Pljevlja
04_221_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Babica Polje 1 Opstina Mojkovac
04_220_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Podbisce 1 Opstina Mojkovac
04_779_45_2014 Predlog PUP-a Opstine Niksic Opstina Niksic
04_123_1 Predlog UP Villdor Igalo Opstina Herceg Novi
04_2411_1 Saglasnost na Predlog UP Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole - Sutorina u Sutorini Opstina Herceg Novi

 

 

 

2014

04_1738_16_2013 Predlog DUP-a Buljarica I Opština Budva
04_11585_18 Saglasnost na Predlog DUP-a Kovacka dolina Opstina Zabljak
04_1706_14 Saglasnost na Predlog DUP-a Tmajevici i Mezdo Opstina Zabljak
04_657_22_2013 Saglasnost na Predlog DUP-a Bjelila Rutke Gorelac Opstina Bar
04_126_15 Saglasnost na Predlog UP Krasici Opstina Tivat
04_2285_1 Saglasnost na Predlog UP Kostici Opstina Tivat
04_2267_1 Saglasnost na Predlog LSL Borje I Opstina Zabljak
04_2266_1 Saglasnost na Predlog DUP-a Javorovaca Opstina Zabljak
04_1514_3 Saglasnost na Predlog DUP-a Petrova Zabio Opstina Bar
04_1422_4 Saglasnost na Predlog DUP-a Gornja Celuga
04_1316_13 Saglasnost na Predlog UP Mestrovici Opstina Tivat
04_1315_13 Saglasnost na Predlog UP Bogisici Opstina Tivat
04_1280_17 Saglasnost na Predlog UP Milovici Opstina Tivat
04_128_16 Saglasnost na Predlog UP Krasici 3 Opstina Tivat
04_127_15 Saglasnost na Predlog UP Krasici 2 Opstina Tivat
04_92_12 SAGLASNOST NA PUP BERANE OPSTINA BERANE
04_1795_4 Saglasnost na Predlog LSL za izletiste Usce u naselju Volijevac Opstina Bijelo Polje
04_1515_1 SAGLASNOST NA PREDLOG UP STAMBENI KOMPLEKS BELVEDER OPSTINA BAR
04_1738_15_2013 Predlog DUP-a Buljarica I Opstina Budva
04_1421_8 Predlog DUP Ratac-Zeleni pojas Opstina Bar
04_1623_14 Saglasnost na korigovani Predlog LSL Benzinska pumpa Ravna Rijeka Opstina Bijelo Polje
04_1623_13 Saglasnost na Predlog LSL Benzinska pumpa Ravna Rijeka Opstina Bijelo Polje
04_1240_3 Saglasnost na Predlog DUP Nemila-poslovna zona Opstina Herceg Novi
04_1483_8_2013 SAGLASNOST NA PREDLOG IID GUP-a ULCINJ ZA LOKALITET LIMAN1, LIMAN 2, NOVA MAHALA I BIJELA GORA OPSTINA ULCINJ
04_1482_10_2013 SAGLASNOST NA PREDLOG LSL OLIVA PARK OPSTINA ULCINJ
04_73_17 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP-a PLATAMUNI TRSTENO OPSTINA KOTOR
04_1240_1 PREDLOG DUP-A NEMILA OPSTINA HERCEG NOVI
04_1421_1 PREDLOG DUP RATAC ZELENI POJAS OPSTINA BAR
04_1043_16 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP-a ULCINJ GRAD ZA LOKALITET MERAJA 1 OPSTINA ULCINJ
04_1239_16 SAGLASNOST NA PREDLOG IID UP Przno I Opstina Tivat.pdf
04_1400_1 PREDLOG LSL GLAVATI PRČANJ I DUP PRČANJ KOTOR OPŠTINA KOTOR
04_1399_1 PREDLOG IID GUP MUO KOTOR OPŠTINA KOTOR
04_322_16_2013 SAGLASNOST NA PREDLOG UP INDUSTRIJSKA ZONA DIO PLANSKE ZONE 12.5 GLAVNI GRAD PODGORICA
04_1155_6 Saglasnost na Predlog IID DUP Mrkosnica 2 Opstina Niksic
04_1458_1 Saglasnost na Predlog IID UP za prostor izmedju ulica Nika Miljanica, Njegoseve, II Dalmatinske i Baja Pivljanina Opstina Niksic
04_770_5 SAGLASNOST NA PREDLOG UP PETROVA STRANA OPSTINA ZABLJAK
04_1300_2 SAGLASNOST NA PREDLOG UP USKOCI OPSTINA ŽABLJAK
04_1294_2 SAGLASNOST NA PREDLOG UP PITOMINE OPSTINA ŽABLJAK
04_17_30 SAGLASNOST NA PREDLOG PUP-A PLAV OPSTINA PLAV
04_371_1 SAGLASNOST NA PREDLOG LSL BLIZIKUĆE OPSTINA BUDVA
04_2214_12_2013 SAGLASNOST NA PREDOLG UP MOTIČKI GAJ OPSTINA ŽABLJAK
04_757_1 SAGLASNOST NA PREDLOG IID DUP-a RUDO POLJE OPŠTINA NIKŠIĆ
04_1582_4_2013 PREDLOG UP INDUSTRIJSKA ZONA DIO PLANSKE ZONE 12.5 GLAVNI GRAD PODGORICA
04_635_15_2013 PREDLOG IID DUP-a PETROVAC OPŠTINA BUDVA
04_1052_1 SAGLASNOST NA PREDLOG UP BORJE II OPŠTINA ŽABLJAK
04_17_20 SAGLASNOST NA PREDLOG PUP-A PLAV OPŠTINA PLAV
04_1156_1 SAGLASNOST NA PREDLOG LSL ĐULINA GUKA OPŠTINA PLJEVLJA
04_2055_16_2013 SAGLASNOST NA PREDLOG LSL DURMITOR OPŠTINA BIJELO POLJE
04_769_17 SAGLASNOST NA PREDLOG LSL VRANEŠKA DOLINA OPŠTINA BIJELO POLJE
04_1154_1 SAGLASNOST NA PREDLOG UP MOTIČKI GAJ OŠTINA ŽABLJAK
04_770_1 SAGLASNOST NA PREDLOG UP PETROVA STRANA OPŠTINA ŽABLJAK
04_427_15_2013 SAGLASNOST NA PREDLOG UP METALURG OPSTINA HERCEG NOVI
04_2137_16_2013 SAGLASNOST NA PREDLOG PUP-A DANILOVGARD OPSTINA DANILOVGRAD
04_967_1 SAGLASNOST NA PREDLOG PUP-A CETINJE PRIJESTONICA CETINJE
01_1668_21_2013 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP-A MALJEVIK OPSTINA BAR
04_627_1 SAGLASNOST NA PREDLOG PUP-A ŠAVNIK OPŠTINA ŠAVNIK
04_380_1 SAGLASNOST NA PREDLOG PUP-A KOLAŠIN OPŠTINA KOLAŠIN
04_25_85 SAGLASNOST NA PREDLOG PUP-A BIJELO POLJE OPŠTINA BIJELO POLJE
04_629_1 SAGLASNOST NA DUP GORNJI DJURASEVICI OPSTINA TIVAT
04_628_1 SAGLASNOST NA DUP ZUPA CESLJAR OPSTINA TIVAT
04_149_1 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP-A PETNJICA OPŠTINA BERANE
04_150_1 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP-A NOVO NASELJE OPŠTINA BERANE
04_574_6_2013 SAGLASNOST NA PUP KOTOR OPSTINA KOTOR
04_1160_2 SAGLASNOST NA PREDLOG IID GUP-A ULCINJ ZA LOKALITETE PINJES, RT DJERANE, KANAL PORT MILENE, DJERANE 2, ULCINJSKO POLJE, KODRE I DIO ZOGANJE OPSTINA ULCINJ
04_1159_2 SAGLASNOST NA PREDLOG IID UP ULCINJSKO POLJE OPSTINA ULCINJ
04_92_1 SAGLASNOST NA PREDLOG PUP-A BERANE OPSTINA BERANE
04_828_13 SAGLASNOST NA KORIGOVANI PREDLOG IID DUP-a ŽABLJAK OPSTINA ZABLJAK
04_465_17 SAGLASNOST NA PREDLOG IID PUP-A MOJKOVAC OPŠTINA MOJKOVAC
04_1124_27 MIŠLJENJE NA PREDLOG PUP-A PODGORICA
04_1124_34_2013 MIŠLJENJE NA PREDLOG PUP-A PODGORICA
04_1124_36_2013 SAGLASNOST NA PREDLOG PUP-A PODGORICA

 

 

2013

04_2257_2 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP-A ČANJ II OPŠTINA BAR

04_1668_15 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP-A MALJEVIK IID OPŠTINA BAR

04_1697_8 SAGLASNOST NA PREDLOG IID DUP-A BISTICA OPSTINA NIKSIC

0403_1993_1 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP-A SELJANOVO TIVAT

0403_1862_1 SAGLASNOST NA PREDLOG IID DUP-A POTRLICA PLJEVLJA

0403_1861_1 SAGLASNOST NA PREDLOG IID DUP-A BREZNICA PLJEVLJA

04_1711_12 SAGLASNOST NA PREDLOG IID DUP-A KOLASIN CENTAR KOLASIN

04_577_4 SAGLASNOST NA PREDLOG LSL BASBULJUK ULCINJ

04_1679_1 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP-A KUMBOR HERCEG NOVI

04_1186_12 SAGLASNOST NA PREDLOG LSL STARI VINOGRADI HERCEG NOVI

0403_1753_1 SAGLASNOST NA PREDLOG LSL RIJEKA KOLAŠIN OPŠTINA KOLAŠIN

0403_430_9 SAGLASNOST NA PREDLOG UP BENZINSKA PUMPA SA TURISTIČKIM SADRŽAJIMA OPŠTINA ŽABLJAK

0403_828_6 SAGLASNOST NA DUP ŽABLJAK OPŠTINA ŽABLJAK

0403_1582_1 SAGLASNOST NA UP INDUSTRIJSKA ZONA DIO PLANSKE ZONE 12.5 GLAVNI GRAD PODGORICA

0403_1433_12 SAGLASNOST NA PREDLOG DUP Naselje 1. MAJ GLAVNI GRAD PODGORICA

 


<<>>