Manja slova Veća slova RSS

Odluke o izradi državne planske dokumentacije

2020

2019 

Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade Prostornog plana Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu prostornog plana

Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog prostornog plana

Odluka o izradi Državne studije lokacije "Sektor 6" (Bijela - Rt Sv. Neđelja)
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Državne studije lokacije "Sektor 6" (Bijela - Rt Sv. Neđelja) i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Državne studije lokacije

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije2018

Odluka o izradi Prostornog plana Crne Gore.pdf

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za Izradu planskog dokumenta

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Državne studije lokacije

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Kalardovo - Ostrvo cvijeća - Brdišta"

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28"
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" - Tivat
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" - Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije

Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 KV Pljevlja 2 - Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 KV Pljevlja 2 - Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog prostornog plana

2017

Odluka o izradi izmjena i dopuna Drzavne studije lokacije Sektor 36
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Drzavne studije lokacije Sektor 36


2016

Odluka o izradi Državne studije lokacije Dio sektora 50 - Službeni list Crne Gore, broj 10-2016


2015

Odluka o izradi Državne studije lokacije Sektor 10 – Spila – Risan – Rt Banja-Službeni list Crne Gore, broj 33-2015
Odluka o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije Sektor 16-Službeni list Crne Gore, broj 33-2015


2014

Odluka o izradi Državne studije lokacije dio sektora 43 - Luka Budva-Službeni list Crne Gore, broj 47-2014
Odluka o izradi Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero-Službeni list Crne Gore, broj 33-2014
Odluka o izradi Državne studije lokacije Sektor 1 - Rt Kobila - Njivice - Ušće Sutorine-Službeni list Crne Gore, broj 53-2014


2013

Odluka o izradi Državne studije lokacije Dio sektora 22-Službeni list Crne Gore, broj 33-2013
Odluka o izradi Državne studije lokacije Sektor 20 i Sektor 21-Službeni list Crne Gore, broj 33-2013
Odluka o izradi Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Prokletije-Službeni list Crne Gore, broj 43-2013


2012

Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu Pljevlja-Službeni list Crne Gore, broj 34-2012


2011

Odluka o izradi Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore-Službeni list Crne Gore, broj 23-2011


2010

Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici-Službeni list Crne Gore, broj 37-2010
Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za jadransko-jonski autoput-Službeni list Crne Gore, broj 41-2010


2009

Odluka o pristupanju izradi prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj-Službeni list Crne Gore, broj 54-2009
Odluka o pristupanju izradi Lokalne studije lokacije Dubovica I-Službeni list Crne Gore, broj 50-2009
Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje-Službeni list Crne Gore, broj 12-2009


2008

Odluka o pristupanju izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Morači-Službeni list Crne Gore, broj 63-2008