Manja slova Veća slova RSS

Odluke o izradi lokalne planske dokumentacije

2020

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Topolica III opština Bar
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna DUP-a Topolica III opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna DUP-a

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Zlatica B u Glavnom gradu Podgorica
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana Zlatica B u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana Topolica IV opstina Bar.pdf
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna DUP-a Topolica IV opstina Bar i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu Izmjena i dopuna DUP-a

Odluka o izradi Detaljnog urbanistickog plana Drac - putnicki terminal u Glavnom gradu Podgorica.pdf
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade DUP-a Drac - putnicki terminal u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu DUP-a

Odluka o izradi Detaljnog urbanistickog plana Sadine u Glavnom gradu Podgorica.pdf
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanistickog plana Sadine u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu Detaljnog urbanistickog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanistickog plana Donja Gorica u Glavnom gradu Podgorica.pdf
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanistickog plana Donja Gorica u Glavnom Gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu Detaljnog urbanistickog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanistickog plana Momisici A u Glavnom gradu Podgorica.pdf
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanistickog plana Momisici A u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu Detaljnog urbanistickog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanistickog plana Centar Opstina Tuzi.pdf
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanistickog plana Centar Opstina Tuzi i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu Detaljnog urbanistickog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanistickog plana Kuce Rakica Opstina Tuzi.pdf
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanistickog plana Kuce Rakica Opstina Tuzi i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu Detaljnog urbanistickog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanistickog plana Tolosi 2 u Glavnom gradu Podgorica.pdf
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanistickog plana Tolosi 2 u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu Detaljnog urbanistickog plana

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanistickog projekta Turisticki kompleks Zavala Opstina Budva
Odluka o odredjivanju rukovodioca izmjena i dopuna Urbanistickog projekta Turisticki kompleks Zavala Opstina Budva i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu izmjena i dopuna Urbanistickog projekta

 

2019

Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanistickog plana Opstine Kolasin.pdf

Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana i Urbanistickog projekta Istorijsko jezgro Cetinje
Odluka o odredjivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna DUP-a i UP-a Istorijsko jezgro Cetinje i visini naknade za rukovodioca i strucni tim za izradu izmjena i dopuna DUP-a i UP-a

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" u Podgorici
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Lokalne studije lokacije Lučice, Opština Budva
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije Lučice, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije

Odluka o izradi Urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane", Opština Tivat
Odluka o određivanju rukovodioca izrade urbanističkog projekta "Turistička zona Lepetane", Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta

Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", Opština Mojkovac
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka", Opština Mojkovac i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije

Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "Glavatičići", Opština Kotor
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije "Glavatičići", Opština Kotor i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada "Čelinska kosa", Opština Bijelo Polje
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada "Čelinska kosa", Opština Bijelo Polje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije

Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Pržno - Kamenovo II", za dio Kamenovo - Vrijesno, Opština Budva
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Pržno - Kamenovo II", za dio Kamenovo - Vrijesno, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" u Podgorici
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići Zapad", Opština Tivat
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Golf i Donji Radovići Zapad", opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići", Opština Tivat
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići", Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", Opština Bar
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", Opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Pitomine", Opština Žabljak
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Pitomine", Opština Žabljak i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Lepetane", Opština Tivat
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Lepetane", Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Mihinja" u Podgorici
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Mihinja" u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona Zeleni", Opština Rožaje
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona Zeleni", Opština Rožaje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ, Opština Ulcinj
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Pinješ – Borova šuma", Opština Ulcinj
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Pinješ - Borova šuma", Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Centar", Opština Plužine
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Centar", Opština Plužine i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana

Odluka o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plav
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plav i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno-urbanističkog plana

Odluka o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Gusinje
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine Gusinje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno-urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana

Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "Donji Štoj", Opština Ulcinj
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije "Donji Štoj", Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Nikšić
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Nikšić i visini naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kolašin
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Andrijevica
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Andrijevica i visini naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana

2018

 

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade "Spuž"
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade "Spuž" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Pljevlja
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Pljevlja i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Mojkovac
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac i visini naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu Prostorno urbanističkog plana

Odluka o izradi Lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije "Krupac" i "Slano"
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije "Krupac" i "Slano" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije

Odluka o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno-urbanističkog plana

Odluka o izradi Urbanističkog projekta "Bijeli rt-Galije"
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Urbanističkog projekta "Bijeli rt-Galije" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta