Manja slova Veća slova RSS

Mišljenja na lokalna planska dokumenta

2019

104-587/2 Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi - ID PUPa Opštine Mojkovac
104-2230/20-2018 Mišljenje na korigovani Nacrt DUP-a "Zabjelo 9"
104-1316/20-2018 Mišljenje na korigovani Nacrt LSL "Uvala Veslo" na Luštici
104-300/25-2018 Mišljenje na korigovani Nacrt LSL mHE "Stubljanska"
104-1175/27-2018 Mišljenje na korigovani Nacrt DUP-a "Pinješ - Borova šuma"
104-1319/18-2018 Mišljenje na korigovani Nacrt LSL "Petrovići" Zabrđe na Luštici
104-3414/1-2018 Mišljenje na korigovani Nacrt DUP-a "Kuće Rakića"
104-1321/21-2018 Mišljenje na korigovani Nacrt LSL "Cerovac - Zabrđe" na Luštici
104-1134/19-2018 Mišljenje na korigovani Nacrt LSL "Borje II"
104-1867/17-2018 Mišljenje na korigovani Nacrt LSL "Begovo polje" - turističko naselje Žabljak


2018

104-525/35 Mišljenje na korigovani Nacrt LSL "Štitarička rijeka"
104-3008_21 Misljenje na Nacrt DUP-a Glavice, Opština Plav
104-1272_23 Misljenje na korigovan Nacrt DUP-a Pitomine, Opština Žabljak
104-2829_20 Misljenje na Nacrt DUP-a Prnjavor-I faza, Opština Plav
104-2859_17 Misljenje na Nacrt DUP-a Centar, Opština Gusinje
104-2868_19 Misljenje na Nacrt DUP-a Privredna zona Gusinje, Opština Gusinje
104-2862_17 Misljenje na Nacrt LSL Konak 1, Prijestonica Cetinje
104-1422_22 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Mrkošnica 2, Opština Nikšić
104-2697_18-2017 Misljenje na Nacrt DUP-a Nova Varoš, Glavni grad Podgorica
104-1331_24 Misljenje na Nacrt DUP-a Igalo-poslovna zona, Opština Herceg Novi
104-2333_16 Misljenje na Nacrt LSL Servisno skladišna zona uz jugoistočnu obilaznicu,Glavni grad Podgorica
104-1063_20-2017 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Drač-Vatrogasni dom,Glavni grad Podgorica
104-2350_18 Misljenje na Nacrt LSL Trgovačko-poslovni centar Rakonje, Opština Bijelo Polje 
104-1321_19 Misljenje na korigovani Nacrt LSL Cerovac-Zabrđe,na Luštici,Opština Herceg Novi
104-1319_17 Misljenje na korigovani Nacrt LSL Petrovići, Zabrđe na Luštici,Opština Herceg Novi
104-1318_12 Misljenje na korigovani Nacrt DUP Nemila-stambena zona,Opština Herceg Novi
104-2565_16 Misljenje na Nacrt LSL Rogami, Glavni grad Podgorica
104-1525_19 Misljenje na Nacrt DUP Drač-za urbanu cjelinu Nova Varoš 1.2, Glavni grad Podgorica
104-1317_17 Misljenje na Nacrt IID UP Lustreca 2 za zapadni dio na Luštici,Opština Herceg Novi
104-1320_16 Misljenje na Nacrt UP Staro imanje Pavlovića,u Baošićima,Opština Herceg Novi
104-1195_18 Misljenje na Nacrt DUP-a Tuzi-centar, Glavni grad Podgorica
104_1030_28 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Zabljak za zonu K opstina Zabljak
104-2216_19 Misljenje na Nacrt DUP-a Nedakusi, Opština Bijelo Polje
104-2209_18 Misljenje na Nacrt DUP Gornja Gorica 3-dio B, Glavni grad Podgorica
104-2230_18 Misljenje na Nacrt DUP Zabjelo 9, Glavni grad Podgorica 
104_2447_2 Misljenje na korigovani Nacrt DUP Drač Vatrogasni dom Glavni grad Podgorica
104_1900_20 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Razvršje opstina Zabljak
104_1871_29_2017 UP Turistička zona Lepetane opstina Tivat
Mišljenje DUP Pobrežje ABC
104-1769_21 Misljenje na Nacrt DUP-a Plavsko jezero-I faza izrade, Opština Plav
104-1424_17 Misljenje na Nacrt DUP-a Crna Greda-zona F,podzona F1, Prijestonica Cetinje
104-1101_19 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Marelica, Opština Bar 
104-2029_19 Mišljenje na Nacrt DUP Sutomore - centar
104-1867_16 Misljenje na Nacrt LSL Begovo Polje-turističko naselje,Opština Žabljak
104-1634_18 Misljenje na Nacrt LSL Aerodrom opstina Berane
104-1444_17 Misljenje na Nacrt LSL Poslaništa-stambeni objekat, Opština Žabljak
104-1866_15 Misljenje na Nacrt LSL za područje Uskoci, Opština Žabljak
104-1900_15 Misljenje na Nacrt DUP-a Razvršje, Opština Žabljak
104-1625_18 Misljenje na Nacrt DUP-a Đerane 1, Opština Ulcinj
104-1134_18 Misljenje na Nacrt LSL Borje II, Opština Žabljak
104-1997_15 Misljenje na Nacrt LSL Aerodrom, Glavni grad Podgorica
104-1930_14 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Spuž, Opština Danilovgrad
104-1422_18 Misljenje na Nacrt DUP Mrkošnica 2, Opština Nikšić
104-1809_19 Misljenje na Nacrt DUP Industrijska zona Goran, Opština Bar
104-1756_17 Misljenje na Nacrt izmjena DUP-a Žabljak-zona K, Opština Žabljak
104-1378_39-2016 Misljenje na korigovani Nacrt DUP Servisna zona Luštica,Opština Tivat
104-1316_19 Misljenje na Nacrt LSL Uvala Veslo na Luštici, Opština Herceg Novi
104-886_25-2017 Misljenje na korigovan Nacrt DUP-a Hoteli i vile visoke kategorije-Pinješ opstina Ulcinj
104-705_20 Misljenje na Nacrt PUP-a Opštine Petnjica, Opština Petnjica
104-1402_17 Misljenje na Nacrt DUP-a Lepetane, Opština Tivat
104_1030_23 Misljenje na korigovani Nacrt IID UP Zabljak za zone I, J,G,H,E,F,C opstina Zabljak
104_1284_21 Misljenje na Nacrt prve faze LSL Gornji Stoj na k.p.402/18 KO Gornji stoj opstina Ulcinj
104-1194_20 Misljenje na Nacrt DUP-a Momišići B, Glavni grad Podgorica
104-1594_17 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Pečurice Centar, Opština Bar
104-1175_23 Misljenje na Nacrt DUP-a za lokalitet Pinješ-Borova šuma, Opština Ulcinj
104-1030_21 Misljenje na korigovani Nacrt izmjena DUP-a Žabljak za zone I,J,G,H,E,F i C, opstina Zabljak
104-2362_19-2017 Misljenje na korigovani Nacrt DUPServisno skladišna zona uz željezničku prugu–Vatrogasni dom,Glavni grad Podgorica
104-1030_21 Misljenje na korigovani Nacrt izmjena DUP-a Žabljak za zone I,J,G,H,E,F i C, Opština Žabljak
104-1272_17 Mišljenje na Nacrt DUP Pitomine, Opština Žabljak
104-1856_23-2015 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Sušica-prva faza realizacije,Opština Berane
104-525_21 Misljenje na Nacrt LSL Štitarička rijeka, Opština Mojkovac
104-217_20 Misljenje na korigovani Nact DUP-a Pobrežje-zone A,B i C,Glavni grad Podgorica
104-1536_3 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Groblje, Opština Berane
104-3058_19-2017 Misljenje na Nacrt DUP Kuće Rakića,Glavni grad Podgorica
104-1871_26-2017 Misljenje na korigovani Nacrt UP Turistička zona Lepetane, Opština Tivat
104-2600_17-2017 Misljenje na Nacrt DUP Pobrežje-zone D i E, Glavni grad Podgorica
104-1456_30-2017 Misljenje na korigovani Nacrt LSL Rasadnik, Opština Rožaje
104-462_19 Misljenje na Nacrt LSL Fresići, Glavni grad Podgorica
104-599_17 Misljenje na Nacrt DUP Balijače Mojanovići-dio B,Glavni grad Podgorica
104-2696_17-2017 Misljenje na Nacrt DUP Goričani Berislavci-dio B,Glavni grad Podgorica
104-602_18 Misljenje na Nacrt DUP Goričani Berislavci-dio A, Glavni grad Podgorica
104-1542_28-2017 Misljenje na korigovani Nacrt LSL Gvozd, Opština Nikšić
140-1871_24-2017 Misljenje na korigovani Nacrt UP Lepetane, Opština Tivat
104-3057_19-2017 Misljenje na Nacrt DUP Zabjelo Zelenika, Glavni grad Podgorica
104-1284_19 Misljenje na Nacrt prve faze LSL Gornji Štoj na k.p.402-18 KO Gornji Štoj, opstina Ulcinj
104-1375_27 Misljenje na korigovani Nacrt PUP-a opštine Bar, Opština Bar
104-1612_2 Misljenje na korigovani Nacrt LSL Mareza, Glavni grad Podgorica
104-3037_9-2017 Misljenje na korigovani Nacrt DUP Centar I, Opština Pljevlja
104-2662_8-2017 Misljenje na korigovani Nacrt IID DUP-a Industrijska zona Zeleni, Opština Rožaje.pdf
104-2366_17-2017 Misljenje na Nacrt DUP Gornja Gorica 2-zona A, Glavni grad Podgorica
104-2360_31-2017 Misljenje na Nacrt DUP Masline, Glavni grad Podgorica
104-1030_18 Misljenje na Nacrt izmjena DUP-a Žabljak za zone I, J, G, H, E, F i C, opstina Zabljak
104-2596_17-2017 Misljenje na Nacrt DUP Centar, Opština Nikšić
104-300_18 Misljenje na Nacrt LSL mHE Stubljanska, Opština Bijelo Polje
104-2450_17-2017 Misljenje na Nacrt DUP Zelenika, Glavni grad Podgorica
104-1513_25-2017 Misljenje na korigovani Nacrt DUP za lokalitet Liman 2, Opština Ulcinj
104-2449_21-2017 Misljenje na korigovani Nacrt DUP Blok 35-36, Glavni grad Podgorica
104-2610_18-2017 Misljenje na Nacrt IID DUP Stadion i škola Vuk Karadžić, Opština Berane
104-2611_18-2017 Misljenje na Nacrt IID DUP Školski centar Vukadin Vukadinović, Opština Berane
104-883_34-2017 Misljenje na korigovani Nacrt DUP za lokalitet Pinješ 3, Opstina Ulcinj

 

 

 2017

104-1513_22 Misljenje na korigovani Nacrt DUP za lokalitet Liman 2, opstina Ulcinj
104-883_29 Misljenje na korigovani Nacrt DUP za lokalitet Pinjes 3, opstina Ulcinj
104-2109_17 Misljenje na Nacrt DUP Babica Polje 2-dio-Biznis zona, opstina Mojkovac
104-2047_18 Korigovani Nacrt IID DUP Industrijska zona Zeleni, opstina Rozaje
104-886_22 Misljenje na Nacrt DUP Hoteli i vile visoke kategorije, Pinješ, opstina Ulcinj
104-2091_17 Misljenje na Nacrt IID PUP-a Danilovgrad u dijelu GUR Danilovgrad i dijelu Spuz, opstina Danilovgrad
104-2025_12 Misljenje na Nacrt DUP Vranicke njive, Glavni grad Podgorica
104-884_30 Misljenje na korigovani Nacrt IID DUP Ulcinjsko polje za UP 8,8a,9,10, 22,39 i saobr.Nova 8 opstina Ulcinj
104-1871_9 Misljenje na korigovani Nacrt UP Lepetane, opstina Tivat.
104-908_18-2016 Misljenje na Nacrt DUP Groblje, Opstina Berane
104-1947_17 Misljenje na Nacrt DUP Hareme, Opstina Berane
104-1949_15 Misljenje na Nacrt LSL za izgradnju potisno protocne mHE na vodovodu Berane-Lubnica, opstina Berane
104-1800_20 Misljenje na korigovani Nacrt DUP Stara Varos-vojni kompleks,opstina Niksic
104_1542_17 Misljenje na Nacrt LSL Gvoz opstina Niksic
104-884_21 Misljenje na Nacrt IID DUP za lokalitet Ulcinjsko polje u okviru urb.parcela br.8,8a,9,10,22,39 i saobracajnice Nova 8,opstina Ulcinj
104-886_17 Nacrt DUP Hoteli i vile visoke kategorije, Pinjes, Opstina Ulcinj
104-2040_29-2016 Misljenje na korigovani Nacrt IID DUP Centralne zone, Opstina Bijelo Polje
104-87_30 Misljenje na korigovani Nacrt DUP Dahna 2, Glavni grad Podgorica
104-1800_17 Misljenje na Nacrt DUP Stara Varos-vojni kompleks, Opstina Niksic
104-883_18 Misljenje na Nacrt DUP za lokalitet Pinjes 3 opstina Ulcinj
104-1034_2 Misljenje na korigovani Nacrt IID DUPa Zabjelo 8, Glavni grad Podgorica
104-1016_21 Misljenje na Nacrt DUP Murtovina 2,Glavni grad Podgorica
104-1379_18 Misljenje na Nacrt LSL Medun-Orljevo, Glavni grad Podgorica
104-1865_2 Misljenje na Nacrt UP za lokaciju kod petlje u Igalu,Opstina Herceg Novi
104-1835_2 Misljenje na Nacrt LSL Podi-Vistas, na Podima,Opstina Herceg Novi
104-1513_16 Misljenje na Nacrt DUP za lokalitet Liman 2, opstina Ulcinj
104-1825_2 Nacrt IID DUP Spuz opstina Danilovgrad
104-1382_21 Misljenje na Nacrt LSL Misnjica potok opstina Mojkovac
104-1516_19 Misljenje na Nact DUP Zagoric 5 Glavni grad Podgorica
104-1520_15 Misljenje na Nacrt IID DUP Gradiosnica,za lokaciju proizvodno komunalnih povrsina,opstina Tivat
104-1456_15 Misljenje na Nacrt IID LSL Rasadnik, opstina Rozaje
104-1389_17 Misljenje na Nacrt IID DUPa Lijeva obala Lima opstina Berane
104-1378_16 Misljenje na Nacrt LSL Doljani, Glavni grad Podgorica
14-1394_16 Misljenje na Nacrt IID DUPa Park opstina Berane
104-594_17 Misljenje na Nacrt LSL mHE Ljestanica Opstina Bijelo Polje
104-1016_17 Misljenje na Nacrt DUPa Murtovina 1, Glavni grad Podgorica
104-1053_14 Misljenje na Nacrt DUPa Cijevna 2-dio A, Glavni grad Podgorica
104-742_17 Misljenje na Nacrt DUPa Stara Varos centar opstina Niksic
104-791_19 Misljenje na korigovani nacrt DUPa Bandzovo brdo - faza I opstina Rozaje
104-792_15 Misljenje na Nacrt DUPa Bandzovo brdo - faza II opstina Rozaje
104-1378_32 Misljenje na korigovani Nacrt DUPa Servisna zona Lustica Opstina Tivat.
104-2429_24-2016 Misljenje na Nacrt IID DUPa Zelenika Glavni grad Podgorica
104-638_18 Misljenje na Nacrt IID DUPa Pobrezje zone D i E Glavni grad Podgorica
104-625_18 Misljenje na korigovani Nacrt LSL Borje III opstina Zabljak
104-643_10 Misljenje na Nacrt IID DUPa Zabljak Benzinska stanica i trzni centar opstina Zabljak
104-655_9 Misljenje na Nacrt LSL Benzinska pumpa Skarepaca opstina Rozaje
104-666_2 Misljenje na Nacrt LSL MHE Bukovica opstina Savnik
104_810_16 Misljenje na Nacrt IID DUPa Masline Glavni grad Podgorica
104-2051_27-2016 Misljenje na Nacrt LSL Pogled opstina Rozaje
104-2027_2016 Misljenje na korigovani Nacrt DUPa Komini opstina Pljevlja
104-2325_22-2016 Misljenje na korigovani Nacrt IID DUPa Zabjelo 8 Glavni grad Podgorica
104-2326_18-2016 Misljenje na Nacrt IID DUPa Cepurci -dio Glavni grad Podgorica.
104-2516_23-2016 Misljenje na korigovani Nacrt LSL mhe Bukovica opstina Savnik
104-439_12 Misljenje na Nacrt LSL Jela opstina Rozaje
04-2136_18-2016 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Centar II opstina Rozaje.pdf
104-465_13 Misljenje na Nacrt DUP-a Centralna zona opstina Andrijevica
104_87_16 Misljenje na Nacrt DUP Dahna 2 Glavni grad Podgorica
104-470_9 Misljenje na Nacrt IID DUPa Desna obala Lima opstina Berane
104_86_16 Misljenje na Nacrt DUP Dahna 1 opstina Podgorica
104_2479_13 Mišljenje na Nacrt IID DUP-a Žabljak opština Žabljak
104-449_2 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Opstina Zabljak
104_1921_20 Misljenje na korigovani Nacrt UP Lepetane Opstina Tivat
104-2516_13 Misljenje na Nacrt LSL za mhe Bukovica Opstina Savnik
104-1927_21 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Ciglana Opstina Bijelo Polje

 

 

2016


104_2429_16 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Zelenika Glavni grad Podgorica
104-2408_16 Misljenje na Nacrt UP Sportsko rekreativni kompleks Balabani Glavni grad Podgorica
104-2416_16 Misljenje na Nacrt UP Novo groblje Glavni grad Podgorica
104_2380_13 Misljenje na Nacrt DUP Centar I opstina Pljevlja
104-2494_2 Misljenje na Nacrt LSL Prosijedi opstina Budva
104-2377_16 Misljenje na Nacrt IID DUPa Zona centralnih djelatnosti - Cetinjski put Glavni grad Podgorica
104-980_19 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Blok 35-36 Glavni grad Podgorica
104-1990_14 Misljenje na Nacrt DUPa Balibegovo Brdo i Kupusiste opstina Pljevlja
104-2426-2 Misljenje na korigovani Nacrt DUP 'Savina od setalista do ulice Save kovačevića i Braće Grakalić', opština Herceg Novi
104-2325_15 Misljenje na Nacrt IID DUPa Zabjelo 8 Glavni grad Podgorica
104-2326_14 Misljenje na Nacrt IID DUPa Cepurci dio Glavni grad Podgorica
104_2162_13 Misljenje na Nacrt IID DUPa Stambena zajednica VI, Krusevac-dio Glavni grad Podgorica
104_2051_14 Misljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije Pogled Opstina Rozaje
104-1835_22 Misljenje na korigovani Nacrt LSL za izgradnju mhe Vrbnic opstina Pluzine
104-2040_16 Misljenje na Nacrt IID DUPa Centralne zone opstina Bijelo Polje
104_2027_13 Mišljenje na Nacrt DUP Komini Opština Pljevlja
104-973_19 Misljenje na korigovani Nacrt UP-a Donja Lastva opstina Tivat
104_2756_6 Misljenje na Nacrt LSL Zirine Opstina Herceg Novi
104_1927_15 Misljenje na Nacrt DUP Ciglana opstina Bijelo Polje
104-1729_20 Misljenje na korigovani Nacrt LSL Centralno groblje Golubovci Glavni grad Podgorica
104-1870_16 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Plavsko jezero opstina Plav
104-1082_25 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Balijace Mojanovici - dio A Glavni grad Podgorici
104-1838_15 Misljenje na Nacrt DUP-a Podbisce 2- prva faza realizacije Grotulja Opstina Mojkovac
104-1835_13 Misljenje na Nacrt LSL za izgradnju mhe Vrbnica Opstina Pluzine
104-1778_13 Misljenje na Nacrt DUP-a Luge - prva faza realizacije opstina Berane
104-1725_14 Misljenje na Nacrt DUP-a Ljesnica opstine Bijelo Polje
104-1779_11 Misljenje na Nacrt LSL za kat.parc. 1772_7,1770_6 KO Buce I, i 42_3 i 42_7 KO Vinicka Opstina Berane
104_1729_12 Misljenje na Nacrt LSL Centralno groblje Golubovci Glavni grad Podgorica
104-1728_12 Misljenje na Nacrt IID DUO-a Vranici 1 Glavni grad Podgorica
104-1489_15 Misljenje na Nacrt IID PUP-a Rozaje do 2020.godine Opstina Rozaje
104-1082_23 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Balijace Mojanovici -dio A Glavni grad Podgorica
104_1556_10 Misljenje na Nacrt LSL za izgradnju mhe Slatina opstina Kolasin
104-1511_13 Misljenje na Nacrt IID DUPa Stambena zajednica VII - Stara Varos Glavni grad Podgorica
104-1494_12 Misljenje na Nacrt UP Vrela stambeno turisticki objekti Opstina Zabljak.
104_1378_15 Misljenje na Nacrt DUP Servisna zona Lustica Opstina Tivat
04_2212_14 Misljenje na Nacrt LSL Podkosljun Opstina Budva
104_1309_17 Misljenje na Nacrt DUP-a Mahala Glavni grad Podgorica
104_1186_15 Misljenje na Nacrt DUP-a Bandzovo brdo Opstina Rozaje
104_1255_10 Misljenje na Nacrt DUP-a Krasici Opstina Tivat
104-500_200 Misljenje na korigovani Nacrt DUP za prostor izmedju ulica Serdara Scepana, Narodne omladine i Velimira Jakica Opstina Niksic
104_1081_20 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Karabusko polje Glavni grad Podgorica
104_989_19 Misljenje na Nacrt LSL za izgradnju mhe na vodotoku Djuricka rijeka sa pritokama Opstina Plav
104-498_29 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a urbanisticke jedinice Rudo Polje Opstina Niksic
104-1199_13 Misljenje na Nacrt DUP Misici centar Opstina Bar.pdf
104-1198_13 Misljenje na Nacrt DUP Zukotrlica turisticki kompleks Opstina Bar
104-1158_15 Misljenje na Nacrt DUP Dolovi I Opstna Pljevlja
104-973_15 Misljenje na Nacrt UP Donja Lastva Opstina Tivat
04_844_23_2015 Misljenje na Nacrt LSL Moticki Gaj Opstina Zabljak
104_1081_15 Misljenje na Nacrt DUP Karabusko Polje Glavni Grad Podgorica
104_1082_17 Misljenje na Nacrt DUP Balijače Mojanovići Glavni grad Podgorica
104-989_17 Misljenje na Nacrt LSL za izgradnju mhe na vodotoku Djuricka rijeka sa pritokama Opstina Plav
04-2136_16-2015 Misljenje na korigovani Nacrt DUP-a Centar II Opstina Rozaje
04_1856_19_2015 Misljenje na Nacrt DUP-a Susica prva faza realizacije Opstina Berane
104_625_14 Misljenje na Nacrt LSL Borje III Opstina Zabljak
104_516_16 Misljenje na Nacrt IID DUP Tolosi 2 Glavni grad Podgorica
104-515_16 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Stambena zajednica VI Stara Varos Glavni grad Podgorica
04-1446_21-2015 Misljenje na korigovani nacrt IID DUP-a Stambena zajednica VI Krusevac, zone 2,3 i 4 Glavni grad Podgorica
104-514_16 Misljenje na nacrt IID UP-a Stara Varos dio zone A Glavni grad Podgorica
104_500_16 Misljenje na Nacrt DUPa za prostor izmedju ulica Serdara Scepana, Narodne omladine i Velimira Jakica Opstina Niksic
04-2418_27-2014 Misljenje na korigovani Nacrt IID DUP Rozino II Opstina Budva
04-2417_26-2014 Misljenje na korigovani Nacrt IID DUP-a Rozino I Opstina Budva
04-1994_19-2015 Misljenje na korigovani Nacrt LSL Petrovici Zabrdje na Lustici Opstina Herceg Novi
04_779_78_2014 Misljenje na Nacrt IID PUP-a Opstine Niksic
104-692_2 Misljenje na Nacrt LSL za naselje Vladimir Opstina Ulcinj
104-551_2 Misljenje na Nacrt LSL Cerovac Zabrdje Opstina Herceg Novi
104-482_3 Misljenje na Nacrt LSL Mrkovi Bijela Stijena Opstina Herceg Novi
104-382_19 Misljenje na Nacrt LSL Porto Bono na Lustici Opstina Herceg Novi
04-1050_33-2015 Misljenje na Nacrt IID UP Lustreca 2 na Lustici Opstina Herceg Novi
104_616_15 Misljenje na Nacrt IID DUPa Industrijska zona KAP koridor juzne obilaznice Glavni grad Podgorica
04_844_21-2015 Misljenje na Nacrt LSL Moticki Gaj Opstina Zabljak
04_1759_18_2015 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Sutomore centar Ostina Bar
104_392_14 Misljenje na Nacrt UP Uskoci II - stambeno turisticko naselje Opstina Zabljak
04-1418_22-2015 Misljenje na korigovani Nacrt LSL za izgradnju mhe Kaludra 2 Opstina Berane
104-504_2 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Golf i Donji Radovici zapad Opstina Tivat
104_497_7 Misljenje na Nacrt DUP-a dijela urbanisticke jedinice Rudo Polje Opstina Niksic
04_2136_14 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Industrijska zona - centar Opstina Rozaje
04_2098_15_2015 Misljenje na Nacrt UP za hotelski kompleks Stara maslina u Baosicima Opstina Herceg Novi
04-1856_15-2015 Misljenje na Nacrt DUP Susica prva faza realizacije Opstina Berane
04_1995_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Nemila - stambena zona Opstina Herceg Novi
04_2111_16_2015 Misljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije Lijevak Opstina Mojkovac
04_2079_1 Misljenje na Nacrt PUP-a opstine Bar Opstina Bar

 

2015

04-1759_16 Misljenje na Nacrt Izmjena i dopuna DUP-a Sutomore centar Opstina Bar
04-1994_1 Misljenje na Nacrt LSL Petrovici Zabrdje na Lustici Opstina Herceg Novi
04_2009_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a 'Dahna' Glavni grad Podgorica
04_1484_17 Misljenje na Nacrt DUP-a 'Stari krasici' Opstina Tivat
04_1825_17 Misljenje na korigovani Nacrt IID DUP-a 'Pobrezje - Zona G' Glavni grad Podgorica
04-1418_17 Misljenje na Nacrt LSL za izgradnju mHE Kaludra 2 Opstina Berane
04-1336_22 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Blaca-Josica za lokalitet hotela Park u Bijeloj Opstina Herceg Novi
04-2400_16-2014 Misljenje na Nacrt DUP-a Stara Varos Opstina Niksic
04_249_27 Misljenje na Nacrt DUP Grahovo Opstina Niksic
04-1927_1 Misljenje na Nacrt UP Poslovno stambene zone Skaljari Opstina Kotor
04_1853_2 Misljenje na Nacrt DUP-a Rudes III, prva faza realizacije, opstina Berane
04_1854_3 Misljenje na Nacrt DUP-a Jasikovac polje, prva faza realizacije, opstina Berane
04_1852_2 Misljenje na Nacrt DUP-a Lugovi i Donji Talum, prva faza realizacije, opstina Berane
04-1825_15 Misljenje na korigovani Nacrt IID DUP-a Pobrezje zona G Glavni grad Podgorica
04-171_16 Misljenje na Nacrt IID DUPa Ulcinjsko Polje za zonu B, podzone 7,9 i 3 Opstina Ulcinj
04-1846_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Nikoljac Opstina Bijelo Polje
04_1842_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Savija od Setalista do Ul Save Kovacevica i Brace Grakalica Opstina Herceg Novi
04_1435_14 Misljenje na Nacrt LSL za katastarsku parcelu br.1779_5 KO Buce Opstina Berane
04-1336_5 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Blaca Josica za lokalitet hotela Park Opstina Herceg Novi
04_1825_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Pobrezje zona G Glavni grad Podgorica
04_1811_1 Misljenje na Nacrt UP Trg Patrijarha Varnave Opstina Pljevlja
04_739_2 Misljenje na Nacrt IID DUPa Ulcinjsko polje u okviru zone B, podzone 7 i 9 Opstina Ulcinj
04_1499_14 Misljenje na Nacrt DUP-a Derane 2 Opstina Ulcinj
04_1476_1 Miskjenje na Nacrt LSL Mojanska rijeka Andrijevica Opstina Andrijevica
04_1724_1 Misljenje na Nacrt UP Turisticka zona Lepetane Tivat Opstina Tivat
04_1477_1 Misljenje na Nacrt LSL Kutska rijeka Andrijevica Opstina Andrijevica
04_1484_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Stari Krasici Opstina Tivat
04_1454_1 Misljenje na Nacrt UP-a HTK Carine Baosici Opstina Herceg Novi
04_1447_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Gornja Gorica 3-dio A Glavni grad Podgorica
04_1435_1 Misljenje na Nacrt LSL za kp 1779_5 KO Buce Opstine Berane
04_1434_1 Misljenje na Nacrt LSL za kp 241 KO Dolac Opstina Berane
04_1433_1 Misljenje na Nacrt LSL za kp 1047 KO Budimlja Opstina Berane
04_2418_14_2014 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Rozino II Opstina Budva
04_2417_14_2014 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Rozino I Opstina Budva
04_1345_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Servisno skladisna zona Glavni grad Podgorica
04_1191_12 Mišljenje na Nacrt IID DUP-a Industrijske zone i podrucja terminala Opština Bijelo Polje.
04_1050_1 Misljenje na Nacrt IID UP Lustreca 2 za zapadni dio na Luštici-Opština Herceg Novi
04_1235_10 Mišljenje na Nacrt LSL Borje III - Opština Žabljak
04_844_2 Misljenje na Nacrt LSL Moticki gaj Opstina Zabljak
04_225_14 Misljenje na Nacrt LSL za vjerski objekat hram Sveta Petka Opstina Danilovgrad
04_900_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Veliki pijesak Opstina Bar
04_225_1 Misljenje na Nacrt LSL za vjerski objekat - hram Sveta Petka Opstina Danilovgrad
04_937_1 Misljenjena na Nacrt DUP-a Nerin Opstina Kotor
04_908_1 Misljenje na Nacrt UP Grudice Opstina Zabljak
04_840_1 Misljenje na Nacrt LSL Ravil Prijestonica Cetinje
04_834_15 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Loznice Opstina Bijelo Polje
04_2418_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Rozino II Opstina Budva
04_2417_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Rozino I Opstina Budva
04_820_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Stambena zona VI Krusevac - zone 2,3,4 Glavni grad Podgorica
04_720 Misljenje na Nacrt IIID DUP-a Rakonje Opstina Bijelo Polje
04_707_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Balibegovo Brdo i Kupusiste Osptina Pljevlja
04_719_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Medanovice Opstina Bijelo Polje
04_2423_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Ostrog-Glava Zete Opstina Danilovgrad
04_392_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Konik-Stari Aerodrom-faza III Glavni grad Podgorica
04_341_1 Misljenje na Nacrt UP Moticki Gaj II Opstina Zabljak
04_1509_14_2014 Misljenje na Nacrt IID DUP-A Morinj Opstina Kotor
04_249_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Grahovo Opstina Niksic
04_2250_13_2014 Misljenje na Nacrt DUP-a Ibarac Opstina Rozaje
04_2246_14_2014 Misljenje na Nacrt DUP-a Suho Polje Opstina Rozaje
04_177_1 Misljenje na Nacrt UP Mimosa Estate Igalo Opstina Herceg Novi
04_112_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Bistrica Opstina Berane
04_111_1 Misljenjen na Nacrt DUP-a Desna obala Lima Opstina Berane
04_110_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Ostrovo Opstina Berane
04_1363_7_2014 Misljenje na Nacrt IID UP Turisticko naselje Smokvica Opstina Budva
04_83_1 Misljenje na Nacrt DUP-a za lokalitet Pinjes-Borova suma Opstina Ulcinj
04_82_1 Misljenje na Nacrt DUP-a za hotele i vile visoke kategorije u Pinjesu Opstina Ulcinj
04_81_1 Misljenje na Nacrt IIDUP-a Ulcinj-grad za lokalitet Nova Mahala i Bijela Gora Opstina Ulcinj
04_105_1 Misljenje na Nacrt LSL Skladisno poslovna zona Donji Kokoti Glavni grad Podgorica
04_2418_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Rozino II Opstina Budva
04_2417_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Rozino I Opstina Budva
04_2357_1 Misljenje na Nacrt LSL Cijevna-planska jedinica 2.5 Glavni grad Podgorica
04_2356_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Dajbabe Zelenika - dio planske zone 1.1. Glavni grad Podgorica
04_2424_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Spuz Opstina Danilovgrad
04_2420_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Danilovgrad centar Opstina Danilovgrad
04_2400_1 Mišljenje na Nacrt DUP-a Stara Varoš - centar Opština Nikšić

 

 

2014

04_2250_1 Mišljenje na Nacrt DUP-a Ibarac Opština Rožaje
04_2246_1 Mišljenje na Nacrt DUP-a Suho Polje Opština Rožaje
04_1605_4 Mišljenje na Nacrt IID DUP-a Stara Banja Igalo Opština Herceg Novi
04_202_2 Mišljenje na Nacrt DUP-a Šavnik sjever Opština Šavnik
04_201_2 Mišljenje na Nacrt DUP-a Šavnik jug Opština Šavnik
04_200_2 Mišljenje na Nacrt DUP-a Boan Opština Šavnik
04_2224_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Mali logor Opstina Pljevlja
04_2223_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Veliki logor Opstina Pljevlja
04_346_4 Misljenje na Nacrt lokalne studije lokacije Duglas - Brguli na Lustici Opstina Herceg Novi
04_2146_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Sipcanicka gora 1 Glavni grad Podgorica
04_2115_1 Misljenje na Nacrt LSL Piramida Opstina Bijelo Polje
04_1996_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Bajice Prijestonica Cetinje
04_1995_1 Misljenje na nacrt DUP-a Humci Prijestonica Cetinje
04_2007_1 Misljenje na Nacrt IID UP Turisticki kompleks Zavala Opstina Budva
04_261_2 Misljenje na Nacrt DUP-a Kisjele vode Opstina Bijelo Polje
04_262_2 Misljenje na Nacrt DUP-a Krusevo Opstina Bijelo Polje
04_1921_1 MIŠLJENJE NA NACRT LSL KOTOBILJ OPSTINA HERCEG NOVI
04_1872_1 Misljenje na Nacrt DUP-a Radigojno Opstina Kolasin
04_1825_1 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Ulcinj-grad za lokalitet Djerane 1 Opstina Ulcinj
04_1791_16_2013 Mišljenje na korigovani Nacrt IID DUP Podkošljun Opstina Budva
04_973_14 Misljenje ne Nacrt LSL Verusa Glavni grad Podgorica
04_1774_1 Misljenje na nacrt UP Varezina voda Opstina Zabljak
04_1785_1 Misljenje na Nacrt DUP-A Podbisce 1 Opstina Mojkovac
04_230_51 Misljenje na nacrt LSL Mrkovi-Njivice na Lustici Opstina Herceg Novi
04_1778_1 Misljenje na nacrt DUP-a Babica polje 1 Opstina Mojkovac
04_1706_1 Misljenje na nacrt DUP-a Tmajevci Mezdo Opstina Zabljak
04_779_7 MISLJENJE NA NACRT PUP-a NIKSIC OPSTINA NIKSIC
04_1585_12 MISLJENJE NA NACRT DUP-a KOVACKA DOLINA OPSTINA ZABLJAK
04_1591_1 Mišljenje na Nacrt UP za kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole Sutorina u Sutorini Opstina Herceg Novi
04_951_1 Mišljenje na Nacrt DUP-a Kodre 1 Opstina Ulcinj
04_950_11 MIŠLJENJE NA NACRT IID DUP-a ULCINJ GRAD ZA LOKALITET LIMAN 1 OPSTINA ULCINJ
04_1403_1 Misljenje na Nacrt DUP Sportska zona Opstina Kolasin
04_1404_1 Misljenje na Nacrt LSL Bakovici Opstina Kolasin
04_1315_1Misljenje na nacrt UP Bogisici Opstina Tivat
04_1316_1 Misljenje na Nacrt UP Mestrovici Opstina Tivat
04_1239_3 MISLJENJE NA NACRT UP PRZNO I OPSTINA TIVAT
04_1242_1 MIŠLJENJE NA NACRT DUP UP ISTORIJSKO JEZGRO CETINJE PRIJESTONICA CETINJE
04_1280_1 MIŠLJENJE NA NACRT UP MILOVIĆI OPSTINA TIVAT
04_1279_1 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-a MAŽINA OPSTINA TIVAT
04_1278_1 MIŠLJENJE NA NACRT UP KOSTIĆI OPSTINA TIVAT
04_1233_1 MIŠLJENJE NA NACRT LSL UŠĆE OPSTINA BIJELO POLJE
04_311_3 MIŠLJENJE NA NACRT LSL PAPRATI OPSTINA NIKSIC
04_73_2 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-a PLATAMUNI TRSTENO OPSTINA KOTOR
04_1008_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID UP-a za prostor između ulica Nika Miljanića, Njegoševe II Dalmatinske i Baja Pivljanina OPSTINA NIKŠIĆ
04_1155_1 MISLJENJE NA NACRT IID DUP-a Mrkošnica 2 OPSTINA NIKSIC
04_1111_1 Mišljenje na Nacrt UP Vildor Opština Herceg Novi
04_1043_2 Mišljenje na Nacrt IID DUP-a Ulcinj Grad za lokalitetm Meraja 1 Opština Ulcinj
04_1049_1 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-a GORNJI KALIMANJ OPŠTINA TIVAT
04_1009_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID LSL RASADNIK OPŠTINA ROŽAJE
04_1499_13_2013 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-a BLACA JOŠICA OPŠTINA HERCEG NOVI
04_973_1 MIŠLJENJE NA NACRT LSL VERUŠA GLAVNI GRAD PODGORICA
04_950_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID DUP-a ULCINJ GRAD ZA LOKALITET LIMAN 1 OPŠTINA ULCINJ
04_701_1 MIŠLJENJE NA NACRT DUP GOLUBINJA OPŠTINA PLJEVLJA
04_769_1 Mišljenje na nacrt LSL Vraneška dolina Opština Bijelo Polje
04_26_1 Mišljenje na nacrt DUP-a Industrijska zona Zeleni Opština Rožaje
04_599_1 Mišljenje na Nacrt IID GUP-A Opštine Cetinja za prostor DUP-A Crna greda (zona F) i DUP-A Crna greda(zona F) Prijestonica Cetinje
04_565_1 Mišljenje na Nacrt IID DUP-A Topolica III Opština Bar
04_564_1 Mišljenje na Nacrt IID DUP-A Ilino Opština Bar
04_563 Mišljenje na Nacrt IID DUP-A Topolica-Bjelisi Opština Bar
04_144_1 Mišljenje na Nacrt LSL Sitnica k.p. 4107/11, 4107/12, 4107/13 KO Krusevice Opština Herceg Novi
04_128_1 Mišljenje na Nacrt UP Krašići 3 Opština Tivat
04_127_1 Mišljenje na Nacrt UP Krašići 2 Opština Tivat
04_126_1 Mišljenje na Nacrt UP Krašići 1 Opština Tivat
04_574_6_2013 Misljenje na Nacrt PUP-a Kotor Opstina Kotor
04_2055_2_2013 MISLJENJE NA NACRT LSL DURMITOR OPSTINA BIJELO POLJE
04_2376_1_2013 MIŠLJENJE NA NACRT UP USKOCI OPŠTINA ŽABLJAK
04_2377_1_2013 MIŠLJENJE NA NACRT UP PITOMINE OPŠTINA ŽABLJAK
04_171_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID DUP ULCINJSKO POLJE OPSTINA ULCINJ
04_17_1 MIŠLJENJE NA NACRT PUP PLAV OPSTINA PLAV
04_2272_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID PPO NIKSIC VJETROELEKTRANE KRNOVO OPSTINA NIKSIC
04_2158_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID PP ULCINJ ZA LOKALITET VLADIMIRSKE KRUTE 1 OPSTINA ULCINJ
04_2157_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID PP ULCINJ ZA LOKALITET MAVRIJAN 1 OPSTINA ULCINJ
04_311_1 MIŠLJENJE NA NACRT LSL PAPRATI OPSTINA NIKSIC
04_2231_1_2013 MIŠLJENJE NA NACRT LSL ĐULINA GUKA OPŠTINA PLJEVLJA
04_2214_1_2013 MIŠLJENJE NA NACRT UP MOTIČKI GAJ OPŠTINA ŽABLJAK
04_937_3_2013 MIŠLJENJE NA NACRT LSL SASOVICI OPSTINA HERCEG NOVI
04_453_10_2012 MIŠLJENJE NA NACRT LSL SPILICA POTOK NA LUŠTICI OPŠTINA HERCEG NOVI
04_2152_2_2013 MIŠLJENJE NA NACRT LSL VRANEŠKA DOLINA OPŠTINA BIJELO POLJE

 

 

 

2013

04_1738_4 MIŠLJENJE NA KORIGOVANI NACRT DUP-A BULJARICA OPSTINA BUDVA
04_2137_1 MIŠLJENJE NA NACRT PUP-A DANILOVGRAD OPSTINA DANILOVGRAD
0403_841_8 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-A RATAC ZELENI POJAS OPŠTINA BAR
0403_657_5 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-A BJELILA RUTKE GORELAC OŠTINA BAR
0403_364_11 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-A GORNJA ČELUGA OPŠTINA BAR
04_2249_1 MIŠLJENJE NA NACRT UP BORJE II OPŠTINA ŽABLJAK
04_2248_1 MIŠLJENJE NA NACRT UP PETROVA STRANA OPŠTINA ŽABLJAK
04_2143_1 MIŠLJENJE NA NACRT PUP BIJELO POLJE OPŠTINA BIJELO POLJE
04_1982_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID DUP RUDO POLJE OPŠTINA NIKŠIĆ
04_1954_1 MIŠLJENJE NA NACRT DUP GORNJI ĐURAŠEVIĆI OPŠTINA TIVAT
0403_1898_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID DUP-a DOLOVI III PLJEVLJA
04_1963_1 MIŠLJENJE NA PUP CETINJE PRIJESTONICA CETINJA
04_1668_7 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-a MALJEVIK OPŠTINA BAR
04_1791_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID DUP-a PODKOŠLJUN OPŠTINA BUDVA
04_1682_1 MIŠLJENJE NA NACRT LSL DUBOVICA OPŠTINA BUDVA
04_465_2 MIŠLJENJE NA NACRT IID PUP-a MOJKOVAC
04_1763_1 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-a ŽUPA ČEŠLJAR TIVAT
04_1826_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID DUP-a TIVAT CENTAR ZA LOKACIJU HOTELA PALMA TIVAT
0403_1738_1MIŠLJENJE NA NACRT DUP-a BULJARICA I BUDVA
04_1711_1 MIŠLJENJE NA NACRT IID DUP-a KOLAŠIN CENTAR OPŠTINA KOLAŠIN
0403_427_3 MIŠLJENJE NA NACRT UP-A HOTEL METALURG HERCEG NOVI
04_1697_1 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-A BISTRICA OPŠTINA NIKŠIĆ
04_1603_1 MIŠLJENJE NA UP STAMBENI KOMPLEKS BELVEDER OPŠTINA BAR
04_1124_2 MIŠLJENJE NA NACRT PUP-A PODGORICA GLAVNI GRAD PODGORICA
04_1500_1 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-A NEMILA POSLOVNA ZONA OPŠTINA HERCEG NOVI
04_1499_1 MIŠLJENJE NA NACRT DUP-A BLACA JOŠICA OPŠTINA HERCEG NOVI