Manja slova Veća slova RSS

Donijeti planski dokumenti u 2011. godini

05.04.2012.

Državna Studija lokacije Sektor 16 , Stari grad – Škaljari – Peluzica u Kotoru

DRŽAVNA STUDIJA LOKACIJE "SEKTOR 16" Stari grad – Škaljari – Peluzica u Kotoru u zahvatu Prostornog plana područja posebne namjene za Morsko dobro

24.11.2011.

Državna Studija lokacije Sektor 36 ,Tivat

Državna Studija lokacije Sektor 36 ,Tivat

23.09.2011.

Detaljni prostorni plan za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora, koji je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 28.jula 2011. godine.

Detaljni prostorni plan za koridor dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora, koji je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 28.jula 2011. godine. Objavljen je u Službenom listu br. 47 dana 23.septembra 2011.godine.