Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

16.07.2020.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vodnim uslugama

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vodnim uslugama Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vodnim uslugama

07.07.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma oglašava javnu raspravu o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

03.07.2020.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje u periodu od 03.07. do 03.08.2020.godine

Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje u periodu od 03.07. do 03.08.2020.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje u periodu od 03.07. do 03.08.2020.godine...

03.07.2020.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Mišljenje Savjeta na Izv

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Mišljenje Savjeta na Izv

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Štitarička rijeka" Opština Mojkovac

22.06.2020.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima

17.06.2020.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima, Opština Berane

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima, Opština Berane

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Koncepta Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima Opština Berane, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), organizuje Prethodno učešće javnosti u periodu od 18.06.godine do 18.07.2020.godine.

12.06.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo –Vrijesno u

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo –Vrijesno u

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Pržno – Kamenovo II”, za dio Kamenovo –Vrijesno u Budvi, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu...

12.06.2020.

Prethodno učešće javnosti za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić

Prethodno učešće javnosti za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje...

10.06.2020.

Javna rasprava o Nacrtu lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i Nacrta strateške procjene uticaja na životnu sredinu, opština Nikšić

Javna rasprava o Nacrtu lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i Nacrta strateške procjene uticaja na životnu sredinu, opština Nikšić

Prezentacija Nacrta planskog dokumenta koja je bila planirana za 09.04.2020.godine, održaće se dana 18.06.2020. godine, u periodu od 10-13h u prostorijama Sale Skupštine Opštine Nikšić, od strane rukovodioca izrade plana..

05.06.2020.

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o tekstu Nacrta trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o tekstu Nacrta trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o tekstu Nacrta trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama