Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

23.11.2018.

Javna rasprava o tekstu Nacrta strategije razvoja kulturnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine

Javna rasprava o tekstu Nacrta strategije razvoja kulturnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o tekstu Nacrta strategije razvoja kulturnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine.

23.11.2018.

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o zaštiti klime

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o zaštiti klime

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o zaštiti klime.

09.11.2018.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o upravljanju otpadom

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o upravljanju otpadom

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o upravljanju otpadom

30.10.2018.

Javna rasprava o tekstu Nacrta strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o tekstu nacrta strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022...

24.10.2018.

Koncept Lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano

Koncept Lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano

03.10.2018.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Pljevlja

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Pljevlja

25.09.2018.

Prethodno učešće javnosti u cilju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"

Prethodno učešće javnosti u cilju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"